Ny Soratra Masina

107 ny soratra masina

Ny soratra masina dia Tenin'Andriamanitra ara-tsindrimandry, ny fijoroana ho vavolombelona mahatoky momba ny Filazantsara, ary ny marina sy marina ny fanambaràn'Andriamanitra amin'ny olona. Amin'io lafiny io, ny Soratra Masina dia tsy mety ary fototra ho an'ny Fiangonana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fampianarana sy ny fiainana. Ahoana no ahafantarantsika hoe iza i Jesosy ary inona no nampianarin'i Jesosy? Ahoana no ahafantarantsika raha tena misy na diso ny filazantsara iray? Inona no fototry ny fahefana sy fampianarana? Ny Baiboly no loharano sy tsy mety diso izay lazain'ny sitrapon'Andriamanitra ho fantatra sy hataontsika. (2 Timoty 3,15:17 - 2; 1,20 Petera 21: 17,17; Jaona)

Fijoroana ho vavolombelona momba an 'i Jesosy

Mety ho nahita ny tatitra an-gazety momba ny "Jesosy Seminar" ianao, andiana manampahaizana milaza fa tsy nilaza ny ankamaroan'ny zavatra nolazainy i Jesosy taorian'ny filazan'ny Baiboly. Na mety efa nahare ny manam-pahaizana hafa milaza ianao fa ny Baiboly dia fitambarana fifanoherana sy angano.

Betsaka ny nahita fianarana no mandà ny Baiboly. Ny sasany, mitovy fanabeazana, dia mihevitra azy io ho vanim-potoana azo itokisana ny zavatra nataon'Andriamanitra sy nolazainy. Raha tsy afaka matoky izay lazain'ny Baiboly momba an'i Jesosy isika, dia tsy misy zavatra fantatsika momba azy.

Ny "Seminar Jesosy" dia nanomboka tamin'ny alàlan'ny hevitra mialoha ny zavatra ho nampianarin'i Jesosy. Ny faneken'izy ireo ihany no nifanekena tamin'ity sary ity ary nolaviny ny tsy fanarahana izany. Izany dia namorona an'i Jesosy teo amin'ny sarinao. Ity dia tena manontany tena avy amin'ny fomba fijery siantifika ary na dia ny mpahay siansa liberaly aza dia tsy mitovy amin'ny "Seminar Jesus".

Misy antony tsara ve hinoantsika fa azo itokisana ny fitantaran'ny Baiboly an'i Jesosy? Eny - voasoratra an-taonany vitsivitsy taorian'ny nahafatesan'i Jesosy, raha mbola velona ny nanatri-maso. Ny mpianatra jiosy matetika dia nitadidy ny tenin'ireo mpampianatra; azo inoana fa ireo mpianatr'i Jesosy dia nampita ny fampianaran'ny Tompony tamin'ny fomba marina tsara. Tsy manana porofo izahay fa namorona teny handaminana ireo olana tao amin'ny fiangonana voalohany, toy ny famorana. Midika izany fa azo atokisana tsara ny fampianaran'i Jesosy.

Azontsika atao ihany koa ny mahatoky tsara amin'ny fampitana ireo loharanom-panoratana. Izahay dia manana sora-tanana nanomboka ny taonjato fahefatra ary ampahany kely kokoa avy amin'ny faharoa. (Ny sora-tanana Virgil farany velona indrindra dia noforonina 350 taona taorian'ny nahafatesan'ny poeta; tany Plato 1300 taona taty aoriana.) Ny fampitahana ireo sora-tanana dia mampiseho fa natao kopaka tsara ny Baiboly ary manana andinin-teny azo itokisana izahay.

Jesosy: fijoroana ho vavolombelon'ny Soratra Masina

Vonona hiady hevitra amin'ny Farisiana i Jesosy momba ny olana maro, saingy toa tsy iray ihany izany: amin'ny fanekena ny voalazan'ny Soratra Masina. Matetika izy ireo dia manana fomba fijery samy hafa momba ny fandikana sy ny lovantsofina, saingy toa nifanaraka tamin'ny pretra jiosy fa ny soratra masina no fototry ny finoana sy ny asa.

Jesosy dia nanantena fa ho tanteraka ny teny rehetra ao amin'ny Soratra Masina (Matio 5,17: 18-14,49; Marka). Notsonga tao amin'ny soratra masina izy mba hanohanana ny fanambarany manokana (Matio 22,29:26,24; 26,31:10,34;; Jaona); nananatra ny olona izy noho ny tsy namakiany tsara ny soratra (Matio 22,29:24,25; Lioka 5,39; Jaona). Niresaka momba ny olona sy ny zava-nitranga teo amin'ny Testamenta Taloha izy, nefa tsy nisy fambara kely akory fa tsy afaka izy ireo.

Ny fahefan'Andriamanitra dia nijoro tao ambadiky ny Soratra Masina. Jesosy dia nanohitra ny fakampan'i Satana: "Voasoratra" (Matio 4,4: 10). Ny zava-misy fotsiny fa nisy zavatra voasoratra dia nahatonga an'i Jesosy hanana fahefana tsy azo itokisana. Nomen'ny Fanahy Masina ny tenin'i Davida (Marka 12,36); nisy faminaniana nomena "Daniela" (Matio 24,15), satria Andriamanitra no tena niaviany.

Ao amin'ny Matio 19,4: 5-1, dia nilaza i Mpamorona fa ao amin'ny Genesisy 2,24: "koa ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ary hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa." Na izany aza ny tantaran'ny famoronana dia tsy manome an'io teny ho an'Andriamanitra io teny io. Azon'i Jesosy ampifandraisina amin'ny Andriamanitra tsotra izy io satria voasoratra. Hevi-dehibe: Andriamanitra no tena mpanoratra ny soratra.

Mazava avy amin'ireo Evanjely rehetra izay noheverin'i Jesosy fa azo atokisana ary azo atokisana ny Soratra Masina. Ary hoy izy tamin'ireo izay te-hitora-bato azy: "Tsy azo vonoina ny soratra masina" (Jaona 10:35). Nihevitra azy ireo ho marina i Jesosy; niaro ny maha-ara-dalàna ny didin'ny fanekena taloha aza izy raha mbola natao ny fifanekena taloha (Matio 8,4:23,23;).

Ny fijoroana ho vavolombelon'ny apôstôly

Toy ny mpampianatra azy ireo, ny apostoly dia nihevitra ny fanomezan-dàlana ny soratra masina. Matetika izy ireo no nanonona azy ireo, matetika mba hanohanana ny fomba fijery. Ny tenin'ny Soratra Masina dia raisina ho tenin'Andriamanitra. Ny soratra masina dia natao manokana manokana amin'ilay Andriamanitra niresaka tamin'i Abrahama sy i Faraona tamin'ny resaka am-bava (Romana 9,17; Galatiana 3,8). Ny zavatra nosoratan'i Davida sy i Isaia sy i Jeremia dia voamarik'Andriamanitra tokoa ary azo antoka (Asan 'ny Apôstôly 1,16; 4,25; 13,35; 28,25; Hebreo 1,6-10; 10,15). Ny lalàn'i Mosesy dia aseho, taratry ny saon'Andriamanitra (1 Korintiana 9,9). Ny tena mpanoratra ny soratra masina dia Andriamanitra (1 Korintiana 6,16:9,25; Romana).

Niantso ny Soratra Masina hoe "izay nolazain'Andriamanitra" i Paoly (Romana 3,2). Araka ny voalazan'i Peter, ny mpaminany dia tsy niteny "tamin'ny filan'ny zanak'olombelona", fa notarihin'ny Fanahy Masina, dia niresaka tamin'ny anaran'Andriamanitra ny olona (2 Petera 1,21). Tsy niaraka tamin'izy ireo ireo mpaminany - nomen'Andriamanitra azy ireo, izy no tena mpanoratra. Matetika izy ireo no manoratra: «Ary tonga ny tenin'ny Tompo ...» na: «Ka dia miteny ny Tompo ...»

Nanoratra tamin’i Timoty i Paoly hoe: "Ny soratra masina rehetra dia efa nampianarin Andriamanitra ary mahasoa ho fampianarana, ho fiovam-po, ho famaizana, ho fampianarana ho amin'ny fahamarinana ..." (2 Timoty 3,16, Baiboly Elberfeld). Na izany aza, tsy azontsika vakiana amin'ny hevitra maoderina momba ny dikan'ny hoe "rivotra". Tsy maintsy tadidintsika fa ny dikan'ny fandikan-tenin'ny Septuagint, dia ny fandikana grika ny soratra hebreo (izany no soratra izay fantatr'i Timoty hatramin'ny fahazazany - andininy 15). I Paoly dia nampiasa io fandikan-teny io ho Tenin 'Andriamanitra, tsy nanambara fa andininy tonga lafatra izany.

Na eo aza ny tsy fitovian-teny fandikana, manana fanahy avy amin'Andriamanitra izy ary "ho an'ny fanabeazana amin'ny fahamarinana" ary afaka manana fiantraikany fa "ny olombelona lehilahy tonga lafatra, nirahina ho amin'ny asa tsara rehetra" (Andininy 16-17).

miscommunication

Ny Tenin 'Andriamanitra tany am-boalohany dia lavorary ary afaka manome toky Andriamanitra fa mametraka azy amin'ny teny mahitsy ny olona dia mitazona izany tsara sy (hamita ilay fampitana) fa azon'izy ireo tsara. Na izany aza, tsy notanterahin'Andriamanitra tanteraka izany. Ny dika ataontsika dia misy hadisoana amin'ny fitsipi-pitenenana sy fandikana, ary (izay lehibe kokoa) misy hadisoana eo amin'ny fandraisana ny hafatra. Ny "Feo" amin'ny lafiny iray dia manakana antsika tsy handre ny teny izay nidirany tamin'ny fomba marina. Na izany aza, Andriamanitra dia mampiasa ny Soratra Masina hiteny amintsika ankehitriny.

Na eo aza ny "tabataba", na eo aza ny fahadisoan'ny olombelona izay mivezivezy eo amintsika sy Andriamanitra, dia manatanteraka ny tanjony ny Soratra Masina: ny milaza amintsika ny momba ny famonjena sy ny fitondran-tena tsara. Mahavita izay tadiaviny amin'ny Soratra Masina Andriamanitra: manome antsika ny Teniny amin'ny mazava fa afaka mahazo famonjena isika ary afaka miaina ny zavatra takiny amintsika.

Nanatanteraka an'izany tanjona izany ny soratra masina, amin'ny endrika nadika koa. Na izany aza, tsy nahomby izahay raha nanantena zavatra bebe kokoa noho izy araka ny nikasan'Andriamanitra. Tsy boky momba ny astronomia sy ny siansa voajanahary io. Ny isa ao amin'ny endri-tsoratra dia tsy voatery mifanaraka amin'ny fenitra ankehitriny. Mila manaraka ny tanjon'ny Soratra Masina isika ary tsy mifikitra amin'ny zavatra kely.

Ohatra iray: ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 21,11 dia niditra i Agabus nilaza fa nofatoran'ny Jiosy i Paoly ary natolony azy ho an'ny hafa firenena. Ny sasany mety hihevitra fa i Agabus dia nanondro izay namatotra an'i Paoly sy izay hataony aminy. Fa raha ny nahatongavan'izany dia voavonjin'ireo hafa firenena i Paoly ary nofatoran'ny Jentilisa (And. 30-33).

Mifanohitra ve izany? Ara-teknika eny. Ilay faminaniana dia marina amin'ny fotony, fa tsy amin'ny antsipiriany. Mazava ho azy, rehefa nanoratra an'io i Lukas dia azoko natao mora ny namina ilay faminaniana mba hifanaraka amin'ny valiny, fa tsy niezaka nanafina ireo tsy fitoviana izy. Tsy nanantena izy fa hanantena ny mpamaky amin'ny antsipiriany ireo. Izany dia tokony hampitandrina antsika amin'ny fanantenantsika ny marina amin'ny antsipirian'ny Soratra Masina.

Mila mijery ny teboka lehibe indrindra amin'ny hafatra isika. Toy izany koa, i Paoly dia nanao fahadisoana fony izy nanoratra ny 1 Korintiana 1,14:16 - hadisoana izay nohitsiny tao amin'ny andininy. Ireo endri-tsindrimandry dia ahitana ny lesoka sy ny fanitsiana.

Misy olona mampitaha soratra masina amin'i Jesosy. Iray ny Tenin'Andriamanitra amin'ny fitenin'olombelona; ny iray hafa dia Tenin'Andriamanitra. Lavorary i Jesosy amin'ny heviny hoe tsy nanota izy, nefa tsy midika izany fa tsy nanao fahadisoana mihitsy izy. Tamin'izy mbola kely, na dia olon-dehibe aza dia mety nanao fahadisoana tamin'ny fitsipi-pitenenana sy hadisoana nandrafitra izany, fa tsy fahadisoana izany. Tsy nampijanona an'i Jesosy ny hanatanterahany ny tanjony - ho tonga mpanota tsy misy ota amin'ny fahotantsika. Ny hadisoana, ny fitsipi-pitenenana sy ny antsipiriany kely dia tsy manimba ny dikan'ny Baiboly: mitarika antsika hahazo ny famonjena amin'ny alalan'i Kristy.

Porofon'ny Baiboly

Tsy misy afaka manaporofo fa marina avokoa ny votoatin'ny Baiboly manontolo. Azonao atao ny manaporofo fa tanteraka ny faminaniana iray, saingy tsy azonao atao ny manaporofo fa mitovy ny Baiboly manontolo. Izany no fanontaniana hafa finoana. Hitantsika ny porofo ara-tantara nataon'i Jesosy sy ny apostoly fa ny Testamenta Taloha dia Tenin'Andriamanitra. Jesosy ara-Baiboly ihany no hany ananantsika; ny hevitra hafa dia mifototra amin'ny vinavina fa tsy porofo vaovao. Izahay dia manaiky ny fampianaran'i Jesosy fa ny Fanahy Masina no hitarika ny mpianatra amin'ny fahamarinana vaovao. Izahay dia manaiky ny tenin'i Paoly hanoratra amin'ny fahefana avy amin'Andriamanitra. Manaiky isika fa manambara amintsika ny Baiboly hoe iza Andriamanitra ary ahoana no ahafahantsika mifandray aminy.

Izahay dia manaiky ny fijoroana ho vavolombelona momba ny tantaran'ny fiangonana fa nandritra ny taonjato maro dia nahita ny Baiboly ho mahasoa amin'ny finoana sy ny fiainana ny Baiboly. Ity boky ity dia milaza amintsika hoe iza Andriamanitra, nanao izay nataony ho antsika, ary ahoana no tokony handraisantsika ny valiny. Ny hadita dia milaza amintsika koa hoe boky inona avy ny kanônan'ny Baiboly. Miantehitra amin'Andriamanitra izahay mba hitari-dàlana ny fizotran'ny kanônisialy, ka ny sitrapony dia teo amin'ny sitrapony.

Ny zavatra niainantsika ihany koa dia miresaka ny fahamarinan'ny Soratra Masina. Ity boky ity dia tsy mince teny ary mampiseho amintsika ny fahotantsika; Izy io dia manome fahasoavana sy fieritreretana madio. Manome antsika tanjaka ara-pitondran-tena izany tsy avy amin'ny fitsipika sy baiko fa amin'ny fomba tsy ampoizina - amin'ny fahasoavana ary amin'ny fahafatesan'ny Tompontsika mahamenatra.

Ny Baiboly dia manaporofo ny fitiavana, ny fifaliana ary ny fandriampahalemana izay azontsika amin'ny alàlan'ny finoana - fahatsapana fa, toy ny nosoratan'ny Baiboly, mihoatra ny fahafahantsika milaza azy ireo. Ity boky ity dia manome antsika heviny sy tanjona eo amin'ny fiainana amin'ny alàlan'ny milaza amintsika ny famoronana sy ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Ireo lafiny momba ny fahefan'ny Baiboly ity dia tsy azo hamarinina amin'ny fisalasalana fa manampy azy hanamarina ny soratra masina izay milaza amintsika ny zavatra iainana.

Tsy manatsara ny mahery fo ny Baiboly; izany dia manampy antsika hanaiky azy ireo ho azo itokisana. Izy io dia milaza ny fahalemen'ny olombelona an'i Abrahama, Mosesy, David, ny vahoakan'Israely, izay mpianatra. Ny Baiboly dia teny izay manaporofo amin'ny teny manam-pahalalana kokoa, teny tonga nofo ary ny vaovao tsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra.

Tsy tsotra ny Baiboly; tsy manamora ny tenany izy. Ny Testamenta Vaovao dia manohy ny fanekena taloha amin'ny lafiny iray ary mivadika amin'ny lafiny iray. Moramora kokoa ny hanatanterahana azy tsy misy na iray hafa, fa mitaky faniriana misy ihany koa. Tahaka izany koa, i Jesosy dia naseho ho olombelona sy Andriamanitra tamin'ny fotoana iray, fitambarana tsy te hifanaraka tsara amin'ny eritreritra hebreo, grika na maoderina. Ny fahasarotam-po io dia tsy noforonina tamin'ny tsy fahalalana ny olana filozofia, fa na dia teo aza izany.

Boky mitaky ny Baiboly, tsy ho nosoratan'ny mponin'ny tanindrazana tsy mahay fianarana izay te hamitaka na hanao halotoana. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia mampisy lanja ny boky izay manambara zava-nitranga mahatalanjona iray. Manampy trotraka ny fijoroana ho vavolombelon'ireo mpianatra io Jesosy io - ary ny lojika tsy ampoizina ny fandresena ny fahafatesana amin'ny alàlan'ny fahafatesan'ny Zanak'Andriamanitra.

Mamerimberina fanontaniana ny Baiboly momba ny fisainantsika momba an'Andriamanitra, momba ny tenantsika, momba ny fiainana, momba ny tsara sy ny ratsy. Mitaky fanajana izany satria manome antsika fahamarinana izay tsy ho vitantsika na aiza na aiza. Ho fanampin'ny fiheverana teolojia rehetra, ny Baiboly dia "manamarina" ny tenany ambonin'izany rehetra izany amin'ny fampiharana azy eo amin'ny fiainantsika.

Ny fijoroana ho vavolombelona momba ny Soratra Masina, ny lovantsofina, ny traikefa ary ny antony manokana dia manohana ny fitenin'ny Baiboly fa fahefana. Fa afaka miresaka manerana ny sisin'ny kolontsaina izy, dia miresaka momba ny toe-javatra tsy nisy tamin'ny fotoana namoronana azy - io koa dia voaporofon'ny fahefany maharitra. Ny porofon'ny Baiboly tsara indrindra ho an'ny mpino anefa, dia ny Fanahy Masina no afaka manova ny saina ary manova ny fiainana avy any ambany ka hatrany ambany.

Michael Morrison


PDFNy Soratra Masina