Ny finoana ara-tantara

135 Creed

Famoretana iray (Credo, avy amin'ny teny latina "Mino aho") dia famolavolana famolavolana finoana. Te-hanao lisitra ireo fahamarinana manan-danja, hazavao ireo fanabeazana, fampianarana manasaraka amin'ny diso. Notazonina matetika mba ho mora tsianjery. Misy toerana maromaro ao amin'ny Baiboly manana toetra mampiavaka ny fahitana. Noho izany, i Jesosy dia mampiasa ny tetika miorina amin'ny Deoteronomia 5: 6,4-9. Nanao fanambarana tsotra sy feno fahatokisana i Paoly ao amin'ny 1 Korintiana 8,6: 12,3; 15,3 sy 4-1. Ny 3,16 Timoty koa dia manome porofo amin'ny endrika mivaingana.

Tamin'ny fielezan'ny fiangonana tany am-piandohana dia ilaina ny fankasitrahana amin'ny fomba ofisialy izay mampiseho amin'ny mpino ny fampianarana manan-danja indrindra amin'ny fivavahan'izy ireo. Ny fitsipiky ny apôstôly no niantsoana azy, tsy noho ny apostoly voalohany nanoratra azy io, fa noho izany dia mamintina ny fampianaran'ny apostoly. Ireo raim-piangonana Tertullian, Augustine sy ny hafa dia samy manana ny dikan-teny samy hafa amin'ny Taonan'ny Apostoly; Ny lahatsoratr'i Pirminus nony farany dia lasa endrika fenitra (manodidina ny 750) natsangana.

Rehefa nihalehibe ny Fiangonana dia toy izany koa ny heresies, ary ny kristiana tany am-boalohany dia mila manazava ny fetran'ny finoany. Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-4, nialoha ny nananganana ny Testamenta Vaovao dia niady ny maha-Andriamanitra an'i Kristy. Tamin'ny fangatahan'ny Emperora Constantine, dia nisy eveka 325 avy amin'ny faritra rehetra tao amin'ny Fanjakana Romanina nivory tao Nicea mba hanazava io fanontaniana io. Nosoratan'izy ireo ny marimaritra iraisana amin'ny antsoina hoe Creed of Nicea. Nisy koa ny sinoda nifanena tao Constantinople tamin'ny 381, izay nohavaozina ny fanamafisana ny fieken'i Nicene ary nanitatra teboka vitsivitsy. Ity dikan-teny ity dia antsoina hoe Nicene Constantinopolitan na Nicene Creed ho fohy.

Tamin'ny taonjato manaraka dia nivory tao an-tanànan'i Chalcedon ireo mpitondra fiangonana mba hanoro hevitra, ankoatra ny zavatra hafa, momba ny toetran'Andriamanitra sy ny olona. Nahita fomba fiasa izay ninoany fa mifanaraka amin'ny filazantsara, ny fotopampianaran'ny apôstôly, ary ny soratra masina. Antsoina hoe famaritana Kristianisma ny paikady momba ny Chalcedony na ny Chalcedonian.

Mampalahelo fa ny salanisa dia mety ho raiki-pohy, be pitsiny, abstract ary indraindray mitovy amin'ny "Soratra Masina". Raha ampiasaina amin'ny fomba marina kosa izy ireo dia manome fototry ny fampianarana miorina tsara, miambina ny foto-pinoana ara-baiboly marina ary mamorona fifantohana amin'ny fiainana fiangonana. Ireto fahalalàna telo manaraka ireto dia eken'ny ankamaroan'ny Kristiana ho ara-Baiboly sy toy ny fandrafetana orthodoxy kristiana marina (orthodoxy).


Ny Creed Nicene (AD 381)

Isika mino Andriamanitra, Ray, ny Tsitoha, Mpamorona ny lanitra sy ny tany, izay rehetra hita sy tsy hita. Ary ho an'i Jesosy Kristy Tompo, Zanaka lahitokan'Andriamanitra, nateraky ny Ray talohan'ny fotoana rehetra, fahazavana avy amin'ny mazava, Andriamanitra marina avy amin'ilay Andriamanitra marina, teraka, tsy noforonina, niaraka tamin'ny Ray, izay nahariana ny zava-drehetra, manodidina antsika olombelona ary noho ny famonjena antsika dia nidina avy tany an-danitra ary nahazo nofo avy tamin'ny Fanahy Masina sy Maria Virjiny sy olona ary efa nohomboana tamin'ny hazofijaliana ho antsika ambanin'i Pontius Pilato ary nijaly sy nalevina ary nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary niverina tany an-danitra ary niverina mipetraka ny tanana ankavanan-drazana ary hiverina amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty izay tsy hisy farany ny fanjakany.
Ary ho an'ny Fanahy Masina, ny Tompo sy mpanome fiainana izay avy amin'ny Ray, izay ivavahana sy omem-boninahitra miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka izay miteny amin'ny alàlan'ny mpaminany
manana; amin'ny fiangonana masina sy katolika [ny fifamalianana rehetra] sy ny fiangonana apostolika. Isika manaiky ny Batisa iray hamela heloka; miandry ny fitsanganan'ny maty sy ny fiainan'ny tontolo ho avy isika. Amen.
(Notsongaina ao amin'ny JND Kelly, Fiekena Kristiana taloha, Göttingen 1993)


Ny fahitan'ny Apostoly (manodidina ny 700 AD)

Mino an'Andriamanitra Ray aho, ny Tsitoha, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany. Ary ho an'i Jesosy Kristy, Zanaka lahitokana, Tompontsika, noraisin'ny Fanahy Masina, naterak'i Maria Virjiny, naterak'i Pontio Pilato, nohomboana, maty ary nalevina, nidina tao amin'ny fanjakan'ny maty, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, Niakatra tany an-danitra, nipetraka teo an-tanana ankavanan 'Andriamanitra Ray izy; Avy ao izy no hitsara ny velona sy ny maty. Izaho mino ny Fanahy Masina, ny Fiangonana Kristiana masina, ny fiombonan'ny olo-masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.


Famaritana ny firaisan'olombelona sy ny toetran'ny olombelona ao amin'i Kristy
(Filàn'i Chalcedon, 451 AD)

Noho izany, manaraka ny razana masina, isika rehetra dia miara-mampianatra fa hanaiky an'i Jesosy Kristy Tompontsika ho zanany tokana; mitovy ihany ny andriamanitra ary mitovy lavorary ao amin'ny zanak'olombelona, ​​ilay tena Andriamanitra, ary olona marina avy amin'ny fanahy sy vatana ara-nofo, miaraka amin'ny Ray (homooúsion) ny andriamanitra ary mitovy amintsika olombelona olombelona, ​​amin'ny lafiny rehetra mitovy amintsika, afa-tsy amin'ny ota. Teraka tamin'ny andriamanitra talohan'ny andron'ny ray, fa tamin'ny faran'ny fotoana, tsy misy toa an'i Maria, virjiny sy renin'Andriamanitra noho ny famonjena antsika sy ny famonjena antsika (theotokos) [teraka], dia ekena ho iray ary iray ihany, Kristy, Zanaka, Zanaka, tsy manam-pahaizana, tsy miova, tsy miova, tsy miova ho endrika roa. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny natiora dia tsy azo foanana mihitsy noho ny firaisana; fa kosa, ny mampiavaka ny toetrany roa dia voatahiry ary mifamatotra amin'ny olona iray sy ny hypostasis. [Izahay dia manaiky azy] tsy mitovy sy misaraka amin'ny olona roa, fa toy ny zanaka iray ihany, natiora, Andriamanitra, Logos, Tompo, Jesosy Kristy, tahaka ny mpaminany [naminany] momba azy sy ny tenany, Jesosy Kristy dia nanoro antsika sy famantarana ny ray [Creed of Nicea] natolotra anay. (Voatonona tamin'ny fivavahana taloha sy ankehitriny, navoakan'i Betz / Browning / Janowski / Jüngel, Tübingen 1999)

 


PDFTaratasy ara-tantara ao amin'ny fiangonana kristiana