fahagagana fanasitranana

Fahagagana 397 fanasitranana Ao amin'ny kolontsaintsika, ny teny hoe fahagagana dia matetika ampiasaina kely kokoa. Raha ohatra, amin'ny fanitarana ny lalao baolina kitra dia misy ekipa mbola mahavita manaitra ny tanjona mandresy amin'ny tifitra mahatratra 20 metatra, mety hiresaka fahagagana iray ny mpaneho hevitra sasany amin'ny TV. Nandritra ny fampisehoana mivezivezy iray, nanambara fahagagana efatra sosona nataon'ny mpanakanto iray ny talen'ny asa fitoriana. Eny, tsy azo inoana fa fahagagana izany, fa fialamboly mahafinaritra.

Ny fahagagana dia zava-nitranga mahatalanjona iray izay mihoatra noho ny fahaiza-manaon'ny natiora, na dia manasongadina aza i CS Lewis ao amin'ny bokiny hoe Fahagagana fa «fahagagana tsy… mamadika ny lalàn'ny natiora. “Rehefa manao fahagagana Andriamanitra dia manelingelina ireo fomba voajanahary amin'ny fomba izay hany azony atao. Mampalahelo fa indraindray ny Kristiana dia diso hevitra momba ny fahagagana. Ohatra, misy ny milaza fa mbola hisy fahagagana maro kokoa raha mino ny olona maro. Saingy ny tantara dia mampiseho ny mifanohitra amin'izany - na dia nahita fahagagana maro nataon'Andriamanitra aza ny Isiraelita, tsy nanana finoana izy ireo. Toy ny ohatra iray hafa dia misy milaza fa ny fanasitranana rehetra dia fahagagana. Na izany aza, ny fanasitranana maro dia tsy mifanaraka amin'ny famaritana fanao amin'ny fahagagana - maro ny fahagagana no vokatry ny fizotran'ny voajanahary. Raha manapaka ny rantsan-tanantsika ary mahita ny fanasitranana miadana tsikelikely, dia fomba voajanahary nomen'Andriamanitra ny vatan'olombelona. Ny dingana fanasitranana voajanahary dia famantarana (fampisehoana) ny fahatsaran'Andriamanitra Mpamorona antsika. Na izany aza, rehefa nahasitrana azy avy hatrany ny ratra lalina, dia takatsika fa nanao fahagagana Andriamanitra - Niditra an-tsehatra mivantana sy nahatsapa. Amin'ny tranga voalohany dia manana famantarana tsy mivantana isika ary amin'ny famantarana faharoa dia samy manondro ny hatsaram-panahin'Andriamanitra.

Mampalahelo fa misy ny sasany mampiasa ny anaran'i Kristy ary misy aza ny fahagagana sandoka mba hananganana manaraka. Indraindray izany dia azo jerena ao amin'ilay antsoina hoe "serivisy fanasitranana". Ny fomba fanararaotana mahatsiravina toy izany dia tsy hita ao amin'ny Testamenta Vaovao. Fa kosa, mitatitra ny serivisy fanompoana momba ireo olana lehibe amin'ny finoana, fanantenana ary fitiavana an'Andriamanitra izay antenain'ny mpino ny famonjena, izay nianaran'izy ireo tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsy tokony hampihena ny fankasitrahantsika ny tena fahagagana anefa ny fanararaotana ny fahagagana. Mamelà ahy hiteny aminao ny amin'ny fahagagana iray izay ahafahako manaporofo ny tenako. Nanatevin-daharana ny vavaky ny maro hafa izay nivavaka ho an'ny vehivavy iray izay ny homamiadan'ny tsy fahampian-kanina no efa nohanin'ny taolan-tehezany vitsivitsy. Teo amin'ny fitsaboana ara-pitsaboana izy ary rehefa nihosotra dia nangataka fahagagana nahasitrana an'Andriamanitra. Ny vokatr'izany dia tsy narary intsony ny homamiadana ary nitombo ny taolan'izy ireo! Nilaza taminy ny dokotera fa fahagagana ary tokony hanohy izay rehetra nataony ». Nohazavainy taminy fa tsy noho ny zavatra nataony, fa ny fitahian'Andriamanitra. Ny sasany dia mety milaza fa ny fitsaboana ara-pitsaboana nahatonga ny homamiadana dia lasa ary nitombo indray ny taolan-tehezana, izay azo atao tokoa. Izay ihany no ho ela, saingy naverina haingana be ny taolan-tehezany. Koa satria "tsy afaka nanazava ny fanarenana haingana ny dokotera" dia nanatsoaka hevitra isika fa niditra an-tsehatra Andriamanitra ary nanao fahagagana.

Ny finoana ny fahagagana dia tsy voatery ho fanoherana ny siansa voajanahary, ary ny fitadiavana fanazavana voajanahary dia tsy midika hoe tsy fisian'ny finoana an'Andriamanitra. Rehefa misy hypothesize ny mpahay siansa, dia mamantatra raha mety ho fantatra ny lesoka. Raha tsy misy hadisoana azo tsikaritra mandritra ny fanadinadinana, dia milaza izany amin'ny hypotesa. Izany no antony tsy hanaovantsika avy hatrany ny fitadiavana fanazavana voajanahary toe-javatra mahagaga toy ny fandavana ny finoana ny fahagagana.

Nivavaka daholo izahay rehetra mba hanasitranana ny marary. Ny sasany dia sitrana tamin'ny fomba mahagaga. Raha misy ny fanasitranana mahagaga, dia tsy miankina amin'ny hoe iza na firy no nivavaka. Tsy nositranina tamin’ny «tsilo tamin’ny nofo» ny apostoly Paoly, na dia nivavaka intelo aza izy. Ny zava-dehibe amiko dia izao: rehefa mivavaka fahagagana fanasitranana isika dia mamela ny finoantsika amin'ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra na inona ary oviana ary ahoana no hahasitrana azy. Matoky azy hanao izay tsara indrindra ho antsika isika satria fantatsika fa amin'ny fahendreny sy ny hatsaram-panahiny dia raisiny ireo zavatra izay tsy ho fantatsika.

Amin'ny alalan'ny fangatahana fanasitranana ho an'ny olona marary, dia mampiseho ny fomba iray hanehoantsika fitiavana sy fangorahana amin'ireo mila fanampiana isika, ary mifandray amin'i Jesosy amin'ny fanelanelanana mahatoky ho mpanelanelana sy mpisoronabe antsika. Ny sasany dia diso hevitra tamin'ny torolalana ao amin'ny Jakoba 5,14, izay mahatonga azy ireo hisalasala hivavaka ho an'ny marary iray, ka mihevitra fa ny anti-panahy ihany no manam-pahefana hanao izany, na ny vavaka nataon'ny loholona dia mahomby kokoa noho ny vavaky ny sakaiza na havana. Toa nikasa i James fa amin'ny fitarihana ireo paroasy izay niantso ny loholona hanosotra ny marary dia nanjary nazava fa ny anti-panahy dia tokony hanompo ho an'ny sahirana. Ny manam-pahaizana ara-Baiboly dia mahita ny toromarika nomen'ny apostoly Jakoba ho toy ny fanondroana ny nanirahan'i Jesosy ny mpianatra ho vondrona roa (Marka 6,7), ireny dia "nandroaka fanahy ratsy maro ary nanosotra diloilo ny marary maro, ary nahasitrana azy ireo" (Marka 6,13). [1]

Rehefa mivavaka ho an'ny fanasitranana isika dia tsy tokony hieritreritra fa anjarantsika ny manery an'Andriamanitra hihetsika amin'ny fahasoavany. Ny hatsaram-pon'Andriamanitra dia fahasoavana malala-tanana foana! Koa maninona no mivavaka? Amin'ny alàlan'ny vavaka dia mizara amin'ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olon-kafa ary koa eo amin'ny fiainantsika isika, satria manomana antsika ny zavatra hataony araka ny fangorahany sy ny fahendreny Andriamanitra.

Avelao aho hanome saina anao: raha misy olona mangataka fanampiana aminao amin'ny resaka fahasalamana, ary maniry ny hitoetra ho tsiambaratelo izany, dia tokony harahina izany fangatahana izany. Ny iray tsy tokony alaim-panahy hino fa ny "vintana" manasitrana dia mifanitsy amin'ny isan'ny olona mivavaka ho azy. Ny fiheverana toy izany dia tsy avy amin'ny Baiboly, fa avy amin'ny fomba fisainana mahagaga.

Isaky ny mieritreritra ny hanasitranana isika dia tsy maintsy mahatsiaro fa Andriamanitra no manasitrana. Indraindray dia manasitrana fahagagana ary amin'ny fotoana hafa, dia manasitrana voajanahary, izay efa ao anatin'ny fahariana azy. Na ahoana na ahoana, dia ny voninahitra rehetra no azy. Ao amin'ny Filipiana 2,27, nisaotra an'Andriamanitra noho ny famindram-pony tamin'ny Epaphroditus namany sy ny mpiara-miasa aminy, ny apostoly Paoly, izay narary farany teo alohan'ny nanasitranany azy. Tsy manonona serivisy fanasitranana na olona manokana manana fahefana manokana i Paoly (Tafiditra ihany). Fa kosa, nidera an'Andriamanitra fotsiny i Paoly noho ny fanasitranana ny sakaizany. Ity no ohatra tsara tokony harahintsika.

Noho ny fahagagana izay navela hitory ary hafa izay reko tamin'ny hafa dia resy lahatra aho fa mbola sitrana Andriamanitra ankehitriny. Rehefa marary isika, dia manana ny fahafahana ao amin'i Kristy hangataka olona hivavaka ho antsika, hiantso ny loholon'ny fiangonantsika, hosory menaka, ary hivavaka ho an'ny fanasitranana antsika. Avy eo ny adidintsika sy ny tombontsoantsika hivavaka ho an'ny hafa dia mangataka amin'Andriamanitra fa raha sitrapony izany, dia hositraniny ireo marary sy mijaly. Na ahoana na ahoana, dia matoky ny valin-tenin'Andriamanitra sy ny fotoanany isika.

Ho fankasitrahana ny fanasitran'Andriamanitra,

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFfahagagana fanasitranana