ANDRIAMANITRA

Nahoana i Jesosy no tsy maintsy maty?

214 maninona i Jesosy no matyNahavokatra be ny asan'i Jesosy. Nampianatra izy ary nanasitrana an'arivony. Nahita mpihaino be dia be izy ary mety nisy fiantraikany lehibe kokoa. Afaka nahasitrana an'arivony maro kokoa izy raha nankany amin'ny Jiosy sy ny tsy Jiosy izay nonina tany amin'ny faritra hafa. Fa i Jesosy namela ny asany tsy ho ela. Afaka nisoroka ny fisamborana izy, fa nisafidy ny ho faty fa tsy nanaparitaka ny fitoriany teny amin'izao tontolo izao. Ny fampianarany dia zava-dehibe, fa tsy tonga mba hampianatra ihany koa izy fa ho faty koa, ary tamin'ny fahafatesany dia nanao zavatra betsaka kokoa noho ny teo amin'ny fiainany Izy. Ny fahafatesana no ampahany lehibe indrindra tamin'ny asan'i Jesosy. Rehefa mieritreritra an'i Jesoa isika dia mieritreritra ny hazo fijaliana ho tandindon'ny Kristianisma, amin'ny mofo sy divain'ny sakramenta. Mpanavotra antsika izay maty.

Zum Sterben…

Vakio bebe kokoa ➜

Jesosy: Ny fandaharam-pamonjena tonga lafatra

425 jesosy ny programa fanavotana tonga lafatraGegen Ende seines Evangeliums sind diese faszinierenden Kommentare des Apostels Johannes zu lesen: „Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch ... Wenn aber eins nach dem andern aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären“ (Joh 20,30; 21,25). Basierend auf diesen Anmerkungen und unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den vier Evangelien ist daraus zu schliessen, dass die angesprochenen Darstellungen nicht als vollständige Nachzeichnungen von Jesu Leben verfasst wurden. Johannes führt aus, seine Schriften seien dazu bestimmt, „damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen“ (Joh 20,31). Hauptaugenmerk der Evangelien ist es, die gute Botschaft über den Heiland und die uns in ihm…

Vakio bebe kokoa ➜

Ny fahagagana momba ny nahaterahan'i Jesosy

307 ny fahagagana nahaterahan'i Jesosy"Azonao vakiana ve?", Hoy ny fanontanianao mpizahatany, nanondro kintana volafotsy lehibe iray izay misy soratra latinina: "Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est." "Hiezaka aho," hoy aho namaly, niezaka ny handika. nitondra ny herin 'ny latin-koditra feno aho: "Jesosy dia teraka tany i Maria Virjiny." "Maninona, araka ny hevitrao?" "Mino izany ve ianao?"

Izany no fitsidihako voalohany ny Tany Masina ary nijoro tao amin'ny fiangonan'ny Fiangonan'ny fahaterahan'i Betlehema aho. Ny Church of the Nativity dia toa miorina eo ambonin'ity grotto na lava-bato ity, izay araka ny lovantsofina, dia i Jesosy Kristy dia teraka. Kintana volafotsy, izay napetraka eo amin'ny gorodona marbra, no hanamarihana ny tena toerana nitrangan'ny fahaterahan'Andriamanitra. Namaly aho hoe: "Eny, mino aho fa nahazo fahagagana i Jesosy [tao am-pofoan'i Maria] ...

Vakio bebe kokoa ➜