Iza moa i Jesosy talohan'ny nahaterahany?

Nisy ve i Jesosy talohan'ny naha olombelona azy? Iza na inona i Jesosy talohan'ny nahatongavany ho nofo? Izy ve ilay Andriamanitra tao amin'ny Testamenta taloha? Mba hahalalantsika hoe iza Jesosy, dia tsy maintsy fantatsika aloha ny fotopampianarana fototra momba ny Trinite Mahalalà (Andriamanitra telo izay). Mampianatra ny Baiboly fa iray Andriamanitra ary iray ihany. Izany dia milaza amintsika fa na iza na iza Jesosy talohan'ny nahatongavany ho olombelona, ​​dia tsy afaka ny ho Andriamanitra tafasaraka amin'ny Ray. Na dia olombelona iray aza Andriamanitra, efa nisy teto amin'ny olona mitovy telo sy mandrakizay izay fantatsika ho Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Mba hahatakarana ny fomba namaritan'ny fampianarana ny Andriamanitra telo izay iray ny toetran'Andriamanitra, dia tokony hotadidintsika ny tsy fitovian'ny teny sy ny olona. Ny fahasamihafana dia nolazaina toy izao manaraka izao: Zavatra iray ihany Andriamanitra (izany hoe ny maha-izy azy), fa misy telo ao anatin'ny iray dia Andriamanitra, izany hoe ireo olona telo izay Andriamanitra - ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

Ilay olona izay antsoina hoe Andriamanitra tokana dia manana fifandraisana mandrakizay ao anatiny ao amin'ny rainy sy ny zanany. Ny raim-pianakaviana foana no ray ary ny zanaka no zanaka. Ary mazava ho azy fa ny Fanahy Masina foana dia ny Fanahy Masina. Ny olona iray ao amin'ny andriamanitra dia tsy nialoha ny iray, ary ny iray tsy ambany noho ny natiora. Ny olona telo rehetra - ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina - mizara ny maha-iray an'Andriamanitra. Ny foto-pampianarana momba ny Andriamanitra telo izay iray dia manazava fa tsy noforonina velively i Jesosy isaky ny tonga olombelona, ​​fa Andriamanitra dia mandrakizay.

Noho izany, misy andry telo ny fahatakarana ny Trinité ny toetran'Andriamanitra. Voalohany, tsy misy afa-tsy Andriamanitra tokana marina, dia ny Jehovah (YHWH) ao amin'ny Testamenta Taloha na Theos of the New Testament dia: ilay namorona ny zavatra rehetra misy. Ny andry faharoa amin'ity fampianarana ity dia ahitana olona telo izay Andriamanitra, dia ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny ray tsy zanakalahy, ny zanaka dia tsy ny ray na ny Fanahy Masina, ary ny Fanahy Masina tsy ny ray na ny zanaka. Ny andry fahatelo dia milaza amintsika fa tsy mitovy ireo telo ireo (fa tsy misaraka tsirairay), fa mitovy ny maha-Andriamanitra iray, Andriamanitra, ary izy ireo dia maharitra mandrakizay, mitovy ary mitovy. Noho izany, iray ihany Andriamanitra ary iray ihany, kanefa misy olona telo. Tokony hitandrina foana isika mba tsy hahalala ny mpon'Andriamanitra ho olona ao amin'ny fanjakan'olombelona, ​​izay misy olona iray tafasaraka amin'ny iray hafa.

Tsiahivina fa misy zavatra hafa momba ny Andriamanitra telo izay iray tsy mihoatra ny fahatakaran’ny saintsika olombelona. Tsy manazava amintsika ny andinin-teny ny hoe azo atao ny Andriamanitra tokana izay misy. Manamarina fotsiny ihany ity raharaha ity. Ekena fa toa sarotra ho antsika ny mahatakatra ny maha-izy azy ny ray sy ny zanany. Noho izany, dia mila mitadidy ny tsy fitovian'ny olona sy ny maha-fampianaran'ny Andriamanitra ny Andriamanitra telo izay iray. Io fanavahana izany dia milaza amintsika fa tsy mitovy ny fomba itovizan'Andriamanitra ary ny fomba maha-telo azy. Raha tsorina dia Andriamanitra iray ihany ary misy olona telo. Raha mitadidy io fanavahana io isika mandritra ny fifanakalozan-dresaka dia hohalavirintsika ny hita (fa tsy tena) mifanipaka amin'ny fahamarinana ara-baiboly fa Andriamanitra dia misy ao anatin'ny olona telo - Ray, Zanaka ary Fanahy Masina - te hisafotofotoana.

Ny fitovian-toetra ara-batana, na dia tsy lavorary aza, dia mety hitarika antsika hahatakatra bebe kokoa. Iray ihany ny hazavana madio - ny mazava fotsy. Fa ny jiro fotsy dia azo atsipy ho loko telo lehibe - mena, maitso ary manga. Ny loko telo lehibe dia tsy misaraka amin'ny loko lehibe hafa - ampidirina ao anatin'ny hazavana iray, ny fotsy. Tsy misy afa-tsy hazavana tonga lafatra, izay antsoinay hoe hazavana fotsy, fa ny hazavana izany dia misy loko telo samihafa fa tsy manasaraka ny loko lehibe.

Ny fanazavana voalaza etsy ambony dia manome antsika ny fototry ny Andriamanitra telo izay iray, izay manome antsika ny fomba fijery hahatakatra hoe iza na i Jesosy talohan'ny naha-olombelona azy. Rehefa azontsika ny fifandraisana izay misy hatrany ao amin'Andriamanitra tokana, dia afaka mamaly ny valin'ny fanontaniana hoe iza i Jesosy talohan'ny nahatongavany ho olombelona sy ny fahaterahany ara-batana.

Ny toetran'i Jesosy sy ny fiainany mandrakizay ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona

Nohazavaina mazava ao amin'ny Jaona 1,1: 4-1,2 ny fisian'ny fisian'i Kristy. Tamin'ny voalohany ny Teny, ary ny Teny dia ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra no Teny. 1,3 Izy dia niaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. 1,4 Ny zavatra rehetra dia mitovy ary tsy misy mitovy, tsy misy zavatra noforonina. 14 Fiainana no tao aminy…. Io teny na logo io amin'ny teny grika izay nanjary olona tao amin'i Jesosy. Andininy: Ary ny Teny tonga nofo ary nonina teo amintsika ...

Ilay Teny maharitra sy tsy noforonina izay Andriamanitra, kanefa na dia iray amin'andriamanitra, dia niaraka tamin'Andriamanitra tonga olombelona. Marihina fa Andriamanitra dia Teny ary tonga olombelona. Ny teny tsy mbola nisy io, izany hoe tsy tonga ny teny. Teny foana na Andriamanitra foana izy. Ny fisian'ny teny dia tsy misy fiafarany. Efa nisy hatrizay.

Araka ny fanazavan'i Donald Mcleod ao amin'ny The person of Christ: nirahina ho olona efa nisy izy, fa tsy olona tonga amin'ny fandefasana azy. (P. 55). Nanohy i Mcleod: Ao amin'ny Testamenta Vaovao, ny fisiakan'i Jesosy dia fitohizan'ny fisiany taloha na talohan'izay ho lasa lanitra. Ny teny izay nonina teo amintsika dia mitovy amin'ny teny izay niaraka tamin'Andriamanitra. Ilay Kristy izay hita amin'ny endrik'olombelona dia Ilay Ilay talohan'ny nitondran'Andriamanitra (P. 63). Izy io no Teny na Zanak’Andriamanitra izay manaiky nofo, fa tsy ny Ray na ny Fanahy Masina.

Iza moa i Jehovah?

Ao amin'ny Testamenta Taloha, ny anarana mahazatra indrindra an'Andriamanitra dia Jehovah, izay avy amin'ny teny hebreo hoe YHWH. Izy dia anarana nasionaly an'ny Isiraely ho an'Andriamanitra, ilay mpamorona mandrakizay sy misy tena. Rehefa mandeha ny fotoana dia hitan'ny Jiosy ny anarana hoe YHWH, izay masina loatra. Teny hebreo adonai (tompoko) na Adonai, no soloina. Noho izany, ohatra, ao amin'ny Baiboly Loterana ny teny hoe Jehovah (amin'ny litera an-drenivohitra) izay ahitana ny YHWH ao amin'ny soratra hebreo. I Jehovah no anarana fahita indrindra ho an'Andriamanitra hita ao amin'ny Testamenta Taloha - in-6800 mahery izy io no mifandraika aminy. Elohim iray hafa ho an'Andriamanitra ao amin'ny Testamenta Taloha dia Elohim, izay ampiasaina mihoatra ny 2500, toy ny ao amin'ny andian-teny hoe Andriamanitra, Jehovah (YHWHElohim).

Misy andinin-teny maro ao amin'ny Testamenta Vaovao izay ilazan'ireo mpanoratra ny fanambarana izay ilazana an'i Jehovah ao amin'ny Testamenta Taloha. Io fomba fanaon'ireo mpanoratra ao amin'ny Testamenta Vaovao io dia fahita matetika ka mety tsy hitantsika ny maha-zava-dehibe azy. Amin'ny fametrahan'i Jehovah andinin-teny an'i Jesosy dia nanoratra ireo mpanoratra ireo fa i Jesosy na Andriamanitra tonga nofo. Mazava ho azy, tsy tokony ho gaga isika raha ny fampitahana no mampitaha ny mpanoratra satria i Jesoa mihitsy no nanazava fa ny andalana ao amin'ny Testamenta Taloha dia manondro azy (Lioka 24,25-27; 44-47; Jaona 5,39-40; 45-46).

Jesosy no Eimi

Ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona, hoy i Jesosy tamin'ny mpianany: Lazaiko aminareo alohan'ny hitranga, ka rehefa tonga izany, dia hino ianareo fa Izaho no (Jaona 13,19). Io andian-teny io fa fandikana ny teny ego eimi grika aho. Io andian-teny io dia mitranga in-24 ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona. Fito, fara fahakeliny, ireo fanambarana ireo dia raisina ho manana ny maha-izy azy satria tsy manaraka ny fehezanteny toy ny ao amin'ny Jaona 6,35 Izaho no Mofon'aina. Amin'ireto tranga tsy misy farany ireto dia tsy misy fehezanteny ary ny tenako dia any amin'ny faran'ny fe-potoana. Midika izany fa nampiasa io fehezanteny io i Jesosy mba hanondroana azy. Ny isa telo dia Jaona 8,24.28.58:13,19, 18,5.6:8;; sy.

Raha miverina amin'ny Isaia 41,4: 43,10; 46,4 sy, azontsika ampiasaina ny fitenenana miresaka momba an'i Jesosy hoe "ego eimi" (Izaho) mahita ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona. Ao amin'ny Isaia 41,4: 43,10 Andriamanitra na i Iaveh no miteny hoe: Izaho no Jehovah, ilay voalohany ary tsy miova amin'ny farany. Hoy ny ao amin'ny Isaia: Izaho dia Izaho no Jehovah ary rehefa afaka izany dia voalaza hoe: Ianareo no vavolombeloko, hoy ny TOMPO, ary Izaho no Andriamanitra (V. 12). Ao amin'ny Isaia 46,4, Andriamanitra dia manondro (Jehovah) mitodiha azy toy ny ahy.

Ny andian-teny hebreo izaho dia ao amin'ny dikan-teny Grikan'ny Soratra Masina, ny Fandikan-tenin'ny Fitopolo (izay nampiasain'ny Apostoly) ao amin'ny Isaia 41,4: 43,10; 46,4 sy nadika tamin'ny fehezanteny ego eimi. Toa mazava fa i Jesosy no nanao ny ahy, izany dia fanamarihana ho an'ny tenany manokana satria izy ireo dia mivantana amin'Andriamanitra (Jehovah) milaza ny tenanao ao amin'ny Isaia. Nilaza tokoa i Jaona fa nilaza i Jesosy fa Andriamanitra ao amin'ny nofo (Ny andalan-teny Jaona 1,1.14, izay mampiditra ny filazantsara sy miresaka ny maha-Andriamanitra sy ny fahatongavan 'ny teny, dia manomana antsika ho amin'io zava-misy io).

Johannes 'ego eimi (Izaho) Ny fampahafantarana an'i Jesosy dia azo jerena ao amin'ny Eksodosy 2, izay nahitan'Andriamanitra ny tenany ahy. Ao no vakiantsika ao: Andriamanitra [hebreo elohim] dia nilaza tamin'i Mosesy hoe: IZAHO IZAO IZAO IZAHAY [a. U. Izaho no Izy]. Ka nanao hoe: Izao no holazainao amin'ny zanak'Israely: 'Ho eo aho', fa Izy no naniraka ahy ho at you aminao. (V. 14). Hitanay fa ny Filazantsaran'i Jaona dia mampifandray mazava amin'i Jesosy sy Iaveh, anaran'Andriamanitra ao amin'ny Testamenta Taloha. Fa tokony marihina koa fa i Jaona dia tsy mampitaha an'i Jesosy amin'ny Ray (tsy araka ny Filazantsara hafa). Nivavaka tamin'ny Ray, ohatra, i Jesosy (Jaona 17,1-15). Fantatr'i Jaona fa hafa ny zanaka amin'ny ray - ary hitany koa dia samy hafa ny Fanahy Masina (Jaona 14,15.17.25:15,26;). Koa satria izany no nahatonga an'i Jaona nilaza fa i Jesosy na Andriamanitra na i Jehovah (rehefa mieritreritra ny anarana hebreo sy tranainy ao amin'ny Testamenta Taloha isika), dia misy ny fanazavana momba ny Andriamanitra telo izay iray.

Andeha hizaha azy indray satria zava-dehibe ilay izy. Namerimberin'i Jaona ny famantarana ny tenan'i Jesosy ho AK ao amin'ny Testamenta Taloha. Satria tsy misy afa-tsy Andriamanitra iray ihany ary i Jaona no mahalala izany, dia afaka milaza fotsiny isika fa tsy maintsy misy olona roa mizara ny maha-iray an'Andriamanitra (Hitanay fa tsy mitovy amin'ny Ray i Jesosy, Zanak'Andriamanitra). Miaraka amin'ny Fanahy Masina, noresahin'i Jaona ao amin'ny Toko 14-17, dia manana ny fototry ny Andriamanitra telo izay iray aho. Mba hialana amin'ny fisalasalana momba ny famantarana an'i Jaona momba an'i Jesosy amin'i Jehovah, dia afaka mitanisa ny Jaona 12,37: 41 isika, izay milaza hoe:

Ary na dia nanao famantarana toy izany teo imasony aza izy ireo, dia tsy nino azy, 12,38 ny tenin'i Isaia mpaminany izay nolazainy hoe: «Tompo ô, iza no mino ny fitoriantsika? Ary iza no nambaran'ny sandrin'ny Tompo? » 12,39 Ary noho izany dia tsy nino izy ireo, satria hoy i Isaia indray: «12,40 Nohajamba ny masony izy ireo ary nanamafy ny fony, mba tsy ahiratan'ny maso sy hahalala ary hiova fo amin'ny fo, ary manampy azy ireo aho. . " 12,41:53,1 Izany no nolazain'i Isaia, satria nahita ny voninahiny izy ka niresaka momba azy. Ny andinin-teny etsy ambony izay nampiasain'i Jaona dia avy amin'ny Isaia 6,10 sy. Tany am-boalohany no nolazain'ilay Mpaminany ireo teny ireo momba an'i Jehovah. Nilaza i Jaona fa ny tena hitan'i Isaia dia voninahitr'i Jesôsy ary ny momba azy. Ary ho an'ny apostoly Jaona, Jesosy dia Jehovah amin'ny nofo; talohan'ny nahaterahany dia nantsoina hoe Jehovah izy.

Jesosy dia Tompon'ny Testamenta Vaovao

Manomboka ny filazantsarany i Marka amin'ny filazany fa ny filazantsaran'i Jesosy Kristy "Zanak'Andriamanitra" (Marka 1,1). Avy eo izy dia naka teny avy ao amin'ny Malakia 3,1: 40,3 sy Isaia 1,3: 40,3 amin'ireto teny manaraka ireto: Araka ny voasoratra ao amin'ny mpaminany Isaia hoe: "Indro, Izaho maniraka ny irako hialoha anao, izay hanomana ny lalanao." «XNUMX Feo mitory teny any an-efitra no amboary: amboary ny làlan 'ny Tompo, miakara!». Mazava ho azy fa ny Tompo ao amin'ny Isaia dia Jehovah, no anaran'ilay Andriamanitry ny Isiraely taloha.
 
Araka ny voalaza etsy ambony dia nanonona ny ampahany voalohany amin'ny Malakia 3,1 i Mark: indro, te handefa ny irako aho hanomana ny lalana ho ahy (ny iraka dia Jaona Mpanao Batisa). Ny fehezanteny manaraka ao amin'ny Malakia dia: Ary tsy ho ela izahay dia ho tonga any amin'ny tempoliny izay tadiavinay ny Tompo; ary ny anjelin'ny fanekena izay tadiavinao, indro, ho avy izy. Jehovah tokoa i Jehovah. Ny fitanisany ny ampahany voalohany tamin'io andininy io dia nanondro i Marka fa Jesosy dia ny fahatanterahan'ny tenin'i Malakia momba an'i Jehovah. Marka milaza ny filazantsara, izany hoe i Iaveh Tompo dia tonga amin'ny maha-mpitondra hafatra ny fanekena azy. Fa hoy i Marka: Iaveh no Tompo.

Avy amin'ny Romana 10,9: 10-13 dia takatsika fa ny Kristiana dia manaiky fa Jesosy dia Tompo. Ny toe-javatra manodidina ny andininy 2,32 dia mampiseho mazava fa i Jesosy no Tompo, izay tokony antsoin'ny olona rehetra mba hovonjena. Notanisain’i Paoly ny Joela mba hanamafisana io hevitra io: Izay rehetra hiantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena (V. 13). Raha mamaky ny Joela 2,32 ianao dia afaka mahita fa i Jesosy nanonona io andininy io. Fa ny voalazan'ny Testamenta Taloha kosa milaza fa ny famonjena dia tonga amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jehovah - ny anaran'Andriamanitra. Ho an'i Paoly, mazava ho azy dia i Jesosy izay antsointsika ho voavonjy.

Ao amin'ny Filipiana 2,9: 11-43,23 dia mamaky isika fa manana anarana iray ambonin'ireo anarana rehetra i Jesoa, fa amin'ny anarany dia tokony handohalika ny lohalika rehetra, ary hanaiky ny lela rehetra fa i Jesosy Kristy dia Tompo. Niorina tamin'ity Isaia ity i Paoly, izay hitantsika manaraka ireto: Nianiana tamin'ny tenako aho ary avy tamin'ny vavako ny fahamarinana, teny tokony hitoetra: tokony handohalika sy hianiana ny fiteny rehetra ary lazao: Manana fahamarinana sy tanjaka ao amin'ny Tompo aho. Ao anatin'ny toe-javatra misy ny Testamenta Taloha, dia izany no Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely izay miresaka ny tenany. Izy no Tompo izay miteny hoe: Raha tsy izany dia tsy misy andriamanitra afa-tsy Izaho.

Saingy tsy nisalasala i Paoly nilaza fa mandohalika amin'i Jesosy ny lohalika rehetra ary hanaiky azy ny lela rehetra. Satria mino an'Andriamanitra tokana i Paoly, dia tsy maintsy mitovitovy amin'i Jesosy amin'i Jesosy izy. Mety hisy ny hanontany hoe: raha i Jesoa ve i Jehovah, taiza ny ray tao amin'ny Testamenta Taloha? Ny tena atahorana dia, araka ny fahatakaran'ny Trinité antsika, ny ray sy ny zanany dia Andriamanitra Jehovah satria Andriamanitra izy ireo (toa ny Fanahy Masina ihany). Ny olona telo rehetra ao amin'ny Andriamanitra - Ray, Zanaka ary Fanahy Masina - mizara toetra tokana iray sy anarana masina iray, izay antsoina hoe Andriamanitra, theos na Jehovah.

Ny taratasy ho an'ny Hebreo dia mampifandray an'i Jesosy amin'ny Tompo

Iray amin'ireo fanambarana mazava indrindra nifandraisan'i Jesosy tamin'i Jehovah, ilay Andriamanitry ny Testamenta Taloha, ny Hebreo 1, indrindra fa ny andininy 8-12. Ireo andininy vitsivitsy voalohany ao amin'ny Toko 1 dia mampiseho mazava fa i Jesosy Kristy, ilay Zanak'Andriamanitra, no lohahevitra (V. 2). Nataon'Andriamanitra tamin'ny alalàn'ny Zanaka izao tontolo izao [Andriamanitra] ka nanao azy ho mpandova ny zavatra rehetra (V. 2). Ny zanakalahy dia taratry ny voninahiny sy ny sarin'ny toetrany (V. 3). Entiny amin'ny teny matanjaka ny zavatra rehetra (V. 3).
Avy eo mamaky ny manaraka ny andininy 8-12 izahay:
Fa izao dia avy amin'ny zanaka: "Andriamanitra, ny seza fiandriananao mandrakizay doria, ary ny tehim-pahamarinana dia tehim-panjakan'ny fanjakanao. 1,9 Tianao ny fahamarinana ary halanao ny tsy rariny; koa Andriamanitra ô, nanosotra menaka fifaliana toa anao ny Andriamanitrao. » 1,10:1,11 Ary: «Ianao, ry Tompo, dia nanorina ny tany tamin'ny voalohany, ary ny lanitra dia asan'ny tananao. 1,12:1 Ireo dia hiala, fa ianao kosa mitoetra. Samy ho lany andro toy ny akanjo ihany izy rehetra; 102,5 Ary hampiakarinao toy ny lamba izy, ka hovana toy ny akanjo. Nefa ianao no mitovy ary tsy hifarana ny taonanao. Voalohany, tokony ho marihintsika fa ny fitaovana ao amin'ny hebreo 7 dia avy amin'ny salamo maromaro. Ny andalana faharoa amin'ny fifidianana dia voatonona ao amin'ny Salamo 102. Ity andalana ao amin'ny Salamo ity dia fanondroana mazava an'i Jehovah, Andriamanitry ny Testamenta Taloha, Mpamorona ny zava-drehetra. Momba an'i Jehovah tokoa ny Salamo faha. Fa ny taratasy ho an'ny Hebreo dia mampihatra an'io tenin'i Jesosy io. Iray ihany no mety ho fehiny: Jesosy dia Andriamanitra na Jehovah.

Mariho ireo teny ao amin'ny italika etsy ambony. Izy ireo dia mampiseho fa ny Zanaka, Jesosy Kristy, dia antsoina hoe Andriamanitra sy Tompo ao amin'ny Hebreo 1. Hitanay koa fa ny fifandraisan'i Jehovah amin'ilay niresaka taminy dia Andriamanitra ô, Andriamanitrao. Ka na addressee na addressee dia Andriamanitra. Ahoana no ahavitana raha tsy misy afa-tsy Andriamanitra tokana? Mazava ho azy ny valiny ao amin'ny fanambarana nataontsika Trinitera. Ny ray dia Andriamanitra ary ny zanaka dia Andriamanitra koa. Iray amin'ireo olona telo izy ireo dia Andriamanitra, na Jehovah amin'ny fiteny hebreo.

Ny Hebreo 1 dia maneho an'i Jesosy ho mpamorona sy mpanohana izao rehetra izao. Mijanona ho toy izany ihany koa izy (V. 12), na tsotra, izany hoe mandrakizay ny fotony. Jesosy dia fitoviana marina ny toetran'Andriamanitra (V. 3). Noho izany dia tsy maintsy ho Andriamanitra ihany koa izy. Tsy mahagaga raha afaka maka ampahany ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo (Jehovah) ary nantsoin'i Jesosy. James White, ao amin'ny The Trinite manadino ao amin'ny pejy 133-134, dia mametraka izany toy izao:

Ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny hebreo dia tsy mampiseho fanakantsakanana amin'ny alàlan'ny alalàn'ny salamo izany - andalana iray izay mety hamaritana ilay Andriamanitra Mpamorona mandrakizay - ary manondro an'i Jesosy Kristy ... Inona no dikan'ny hoe ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo dia misy iray Afaka maka andalan-tsoratra izay azo ampiharina afa-tsy amin'i Jehovah ihany ary avy eo mifandraika amin'ny Zanak'Andriamanitra, Jesosy Kristy? Midika izany fa tsy nahita olana ny hamantarana izany satria nino izy ireo fa ny zanak'io dia tena olombelona i Jehovah.

Ny nandanian'i Jesosy tao amin'ny asa soratr'i Petera

Andao hojerentsika ny ohatra iray hafa amin'ny fomba ampitovan'ny soratra masin'ny Testamenta Vaovao an'i Jesosy sy i Jehovah, ilay Tompo na Andriamanitry ny Testamenta Taloha. Nomen'ny apostoly Petera an'i Jesosy, ilay vato velona izay nolavin'ny olona, ​​fa voafidy sy sarobidy tamin'Andriamanitra (1 Petera 2,4). Mba hampisehoana fa i Jesoa ity no vato velona, ​​nanonona ireto fizarana telo manaraka ireto avy amin'ny Soratra Masina izy:

«Indro, mametraka vato fehizoro voafidy ao Ziona aho; ary izay rehetra mino azy dia tsy ho menatra. » 2,7 Ho anao izay mino, dia sarobidy izany; ho an'ny tsy mpino anefa, "ny vato nolavin'ny mpanao trano ary tonga vato zorony 2,8 dia vatolampy fifandirana sy vatolampy fahasosorana"; miraikitra aminy izy ireo satria tsy mino ny teny, izany no tokony hataon'izy ireo (1 Petera 2,6: 8).
 
Avy ao amin'ny Isaia 28,16:118,22, Salamo 8,14: 8,14 ary ny Isaia 8,14 no tondroina. Amin'ny toe-javatra rehetra, ireo teny ireo dia manondro ny Tompo, na Yahweh, ao amin'ny tontolon'ny Testamenta Taloha. Ohatra, ao amin'ny Isaia, dia hoy i Jehovah: Fa mikomy amin'i Jehovah, Tompon'ny maro; aoka ho tahotra sy horohoro ho anao izany. Ho tonga fandrika sy fahatafintohinana ary vatolampy manelingelina ny fianakavian'i Israely izy, sy fantsakana ary zoro ho an'ny mponina ao Jerosalema (Isaia 8,13: 14).

Ho an'i Peter, ho an'ny mpanoratra hafa ao amin'ny Testamenta Vaovao, i Jesosy dia hampitahaina amin'ny Tompon'ny Testamenta Taloha - Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely. Ny apostoly Paoly koa dia nanonona ny Isaia 8,32:33 ao amin'ny Romana 8,14 mba hampisehoana fa i Jesosy no vato mahatafintohina izay nianjain'ny jiosy tsy nampino.

famintinana

Ho an'ireo mpanoratra ny Testamenta Vaovao, Jehovah, ilay vatolampin'Israely, dia tonga olona ao amin'i Jesosy, vatolampan'ny Fiangonana. Araka ny nolazain'i Paoly momba an'Andriamanitry ny Isiraely: Ary samy nihinana sakafo ara-panahy iray ihany ry zareo, ary samy nisotro ny fisotro ara-panahy iray ihany izy rehetra; fa nisotro tamin'ny vatolampy ara-panahy izay nanaraka azy izy ireo; fa ny vatolampy dia Kristy.

Paul Kroll


PDFIza i Jesosy talohan'ny nahaterahany?