Ahoana ny amin'Andriamanitra?

017 wkg bs andriamanitra ray

Araka ny fijoroana ho vavolombelona ao amin'ny Soratra Masina, Andriamanitra dia olona iray ao anaty telo mandrakizay, mitovy ary mitovy: Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Izy irery ihany no Andriamanitra marina, mandrakizay, tsy miova, tsy manam-petra, tsy mahay, mahay manaja, manaja. Izy no mpamorona ny lanitra sy ny tany, mpiaro izao rehetra izao ary loharanon'ny famonjena ho an'ny olona. Na dia somary tsy mahatanty aza, Andriamanitra dia mihetsika mivantana sy manokana amin'ny olona. Andriamanitra dia fitiavana ary hatsaram-panahy tsy manam-petra (Marka 12,29:1; 1,17 Timoty 4,6:28,19; Efesianina 1: 4,8; Matio 5,20:2,11; 16,27 Jaona 2: 13,13; 1:8,4; Titosy 6:XNUMX; Jaona XNUMX:XNUMX; XNUMX Korintiana XNUMX:XNUMX; XNUMX Korintiana XNUMX: XNUMX-XNUMX).

“Andriamanitra Ray, no olona voalohany ao amin'ny Andriamanitra, tsy azo antoka, izay naterak'ilay Zanaka hatramin'ny taloha ary avy aminy ny Fanahy Masina. Ny Ray, izay nahary ny zava-drehetra hita sy tsy hita tamin'ny Zanaka, dia nandefa ny Zanaka mba hahazoantsika famonjena ary manome ny Fanahy Masina ho fanavaozana sy fanekena ho zanak'Andriamanitra ”(Jaona 1,1.14, 18; Romana 15,6, 1,15; Kolosiana 16: 3,16-14,26; Jaona 15,26:8,14; 17:17,28; XNUMX:XNUMX; Romana XNUMX: XNUMX-XNUMX; Asan’ny Apostoly XNUMX:XNUMX).

Izy ve no nahary antsika sa Andriamanitra nahary antsika?

Andriamanitra tsy mpivavaka, tsara fanahy, "iray amintsika, amerikana, kapitalista" no lohatenin'ny boky vao navoaka. Miresaka fanazavana momba an Andriamanitra momba izany izy.

Fanatanjahantena mahaliana ny mandinika ny namoronana [trano fisainana] namboarin'Andriamnitra tamin'ny alàlan'ny fianakaviantsika sy ny namanay; amin'ny alàlan'ny literatiora sy amin'ny alalan'ny zavakanto; amin'ny alàlan'ny fahitalavitra sy ny media; amin'ny alàlan'ny hira sy ny angano; amin'ny alàlan'ny faniriantsika sy ny filantsika manokana; ary mazava ho azy amin'ny alàlan'ny traikefa ara-pivavahana sy ny filozofia malaza. Ny zava-misy dia tsy fomban'Andriamanitra ary tsy hevitra. Tsy hevitra Andriamanitra fa tsy hevitra hentitra an-tsaina.

Avy amin'ny fomba fijerin'ny Baiboly, ny zava-drehetra, na dia ny eritreritsika sy ny fahaizantsika mamorona hevitra aza izay tsy noforoninay Andriamanitra, na ny toetrany sy ny toetrany tsy noforonintsika (Kol 1,16-17; He 1,3, XNUMX); andriamanitra izay andriamanitra tsotra. Tsy misy fiandohana na fiafarana Andriamanitra.

Tany am-piandohana dia tsy nisy ny fiheveran'olombelona an'Andriamnitra, fa am-boalohany (fanondroana ara-nofo izay ampiasain'Andriamanitra mba hahatakarantsika voafetra) dia Andriamanitra (Genesisy 1; Jaona 1,1). Tsy namorona an'Andriamanitra izahay, fa Andriamanitra no namorona antsika tahaka ny endriny (Genesisy 1,1:1). Andriamanitra dia noho izany isika. Ilay Andriamanitra mandrakizay no namorona ny zava-drehetra (As. 1,27: 17,24-25); Isa 40,28, sns.) Ary amin'ny sitrapony ihany no misy ny zava-drehetra.

Boky maro no mamakafaka momba ny toetran'Andriamanitra. Tsy isalasalana fa afaka mahita lisitrà adjectif sy anarana izay mamaritra ny fiheverantsika hoe iza Andriamanitra sy izay ataony. Ny tanjon'ity fandinihana ity kosa dia ny manamarika ny fomba namaritan'Andriamanitra ny Soratra Masina sy ny momba ny antony maha zava-dehibe ny mpino ireo.

Ny Baiboly dia mamaritra ny Mpamorona ho mandrakizay, tsy hita maso, manavakassfarany sady Mahery indrindra

Andriamanitra talohan'ny nahariana azy (Sal 90,2) ary “mitoetra mandrakizay” (Is 57,15:1,18). "Tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra foana" (Jo 4,24:139,1), ary tsy ara-batana izy fa "Andriamanitra dia fanahy" (Jo 12). Tsy voafetra amin'ny fotoana sy ny habakabaka izy ary tsy misy takona aminy (Sl 1: 8,27-23,24; 1Mp 3,20:XNUMX; Je XNUMX:XNUMX). “Mahalala ny zavatra rehetra” izy (XNUMX Jaona XNUMX:XNUMX).

Ao amin'ny Genesisy 1: 17,1 dia nanambara tamin'i Abrahama Andriamanitra hoe: "Izaho no Andriamanitra Mahery Indrindra", ary ao amin'ny Apokalypsy 4,8: 29,4, ny zava-manan'aina efatra dia manambara: "Masina, masina, masina, Andriamanitra Tompon'ny Tsitoha izay tao ary iza ary iza ary ho avy ”. "Mahery ny feon'ny Tompo, mahafinaritra ny feon'i Jehovah" (Sl XNUMX: XNUMX).

Nanome toromarika an'i Timoty i Paoly hoe: “Fa Andriamanitra, ilay mpanjaka mandrakizay, tsy mety miova ary tsy hita maso, izay Andriamanitra irery ihany, no hanome voninahitra sy hidera mandrakizay. Amena ”(1 Tim 1,17:XNUMX). Ny filazalazana ny andriamanitra dia hita ao amin'ny literatiora mpanompo sampy sy amin'ny fomban-drazana tsy kristiana maro.

Nanoro hevitra i Paoly fa tokony haseho amin'ny olona rehetra ny fiandrianan'Andriamanitra raha mibanjina ny fahagagana ny fahariana. "Satria," hoy ny nosoratany, "tsy hita maso Andriamanitra, ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia hita hatramin'ny asany hatramin'ny niorenan'izao tontolo izao" (Romana 1,20:XNUMX).
Mazava ny fomba fijerin'i Paoly: ny olona dia "nanjary resin'ny tsy manan-tsiny (Romana 1,21:17,22) ary namorona ny fivavahany sy ny fanompoan-tsampy. Notsipihiny koa ao amin'ny Asan’ny Apostoly 31: XNUMX-XNUMX fa ny olona dia afaka mifangaro marina momba ny toetran’Andriamanitra.

Misy tsy fitoviana tsara ve eo amin'ny Andriamanitra Kristiana sy ireo andriamanitra hafa?
Amin'ny fomba fijerin'ny Baiboly, ny sampy, ny andriamanitry ny Grika, Romana, Mesopotamia ary ny angano hafa, ny zavatra ivavahana amin'izao fotoana izao sy taloha, dia tsy masina mihitsy satria "ny Tompo, Andriamanitsika, ny Tompo irery" (Deut 5). Tsy misy andriamanitra afa-tsy ilay tena Andriamanitra (Eks 6,4; 2 Mpanjaka 15,11; Sl 1; 8,23).

Nanambara i Isaia fa tsy andriamanitra ny andriamani-kafa (Is 41,24:1), ary nohamafisin'i Paoly fa tsy misy andriamanitra ireo "lazaina fa andriamanitra" satria tsy misy andriamanitra afa-tsy iray "," andriamanitra iray ny ray. izany dia ny zavatra rehetra ”(8,4 Korintiana 6: 4,6-XNUMX). "Moa tsy ray koa isika rehetra? Tsy Andriamanitra ve no namorona antsika? ”Hoy ny fanontanian'i Malachi mpaminany. Jereo ihany koa ny Efesiana XNUMX: XNUMX.

Zava-dehibe ho an'ny mpino ny mankasitraka ny fahalalan'Andriamanitra sy ny fahatahorany ilay Andriamanitra tokana. Na izany aza, tsy ampy izany amin'ny tenany. "Jereo, lehibe Andriamanitra ary tsy takatry ny saina, tsy misy olona afaka manadihady ny isan'ny taonany" (Hi 36,26:23,23). Ny tsy fitoviana miavaka eo amin'ny fanompoam-pivavahana amin'ny andriamanitra ara-Baiboly sy ny fiankohofana amin'ireo andriamanitra antsoina hoe andriamanitra dia maniry antsika hahafantatra azy tsara, ary maniry ny hahafantatra antsika manokana sy manokana koa izy. Andriamanitra Ray dia tsy te hifandray amintsika lavitra. Izy no "akaiky antsika" fa tsy "Andriamanitra lavitra" (Jer XNUMX:XNUMX).

Iza moa Andriamanitra?

Ary noho izany, Andriamanitra iray izay nitovy antsika dia iray ihany. Iray amin'ireo vokatry ny noforonina tahaka ny endrik'Andriamanitra ny hoe afaka manahaka azy isika. Fa inona kosa Andriamanitra? Ny soratra masina dia manokana sehatra be ho an'ny fanambarana hoe iza Andriamanitra ary iza izy. Andeha hodinihintsika ny hevitra sasany momba ny Baiboly momba an'Andriamanitra, ary ho hitantsika fa ny fahatakarana an'Andriamanitra dia izay mandrisika ireo toetra ara-panahy tokony ho vitan'ny mpino amin'ny fifandraisany amin'ny olona hafa.

Tsara homarihina fa ny Soratra Masina dia tsy manome toromarika ny mpino mba hanana taratry ny endrik'Andriamanitra amin'ny resaka fahalehibiazana, fahalalàna, fahalalàna, sns. Masina Andriamanitra (Apôk. 6,10:1; 2,2Sam 78,4; Sl 99,9; 111,9; 2). Voninahitra amin'ny fahamasinany Andriamanitra (Ek 15,11:XNUMX). Maro ny teôlôjia no mamaritra ny fahamasinana ho toy ny fanjakana misaraka na manokan-tena ho fikasana masina. Ny fahamasinana dia fitambaran'ny toetra rehetra izay mamaritra hoe iza Andriamanitra ary manavaka azy amin'andriamani-diso.

Milaza amintsika ny Hebreo 2,14:1 fa raha tsy misy fahamasinana dia "tsy hisy olona hahita ny Tompo"; "... fa toy ny masina izay niantso anao koa, dia tokony ho masina koa amin'ny fiovanao rehetra" (1,15Pt 16-3; 11,44Mo 12,10). Tokony "hizara ny fahamasinany" isika (He 1:4,8). Andriamanitra dia fitiavana ary feno famindram-po (112,4 Jaona 145,8: 1; Sl 17,24: XNUMX; XNUMX: XNUMX). Ilay andalana etsy ambony ao amin'ny taratasy voalohany ho an'i Jaona dia milaza fa ireo mahalala an'Andriamanitra dia azo fantarina amin'ny alàlan'ny fangorahana ny hafa satria Andriamanitra dia fitiavana. Nitsimoka ny fitiavana tao anaty andriamanitra "talohan'ny nanorenana izao tontolo izao" (Jn XNUMX:XNUMX) satria ny fitiavana dia toetra ananan'Andriamanitra.

Satria izy mamindra fo dia tokony hifankatia koa isika (1 Pt 3,8, Sach 7,9). Andriamanitra be mpamindra fo, mamindra fo, mamela heloka (1 Pet 2,3: 2; Ek 34,6; Sl 86,15; 111,4; 116,5).

Ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra dia "ny hatsarany lehibe" (Kl 3,2: 9,17). Vonona Andriamanitra “hamela heloka, mamela, mamindra fo, manam-paharetana ary be hatsaram-panahy” izy (Neh 9,9:XNUMX). “Fa aminao, ry Iaveh Andriamanitray, misy famindram-po sy famelan-keloka. Satria efa nivadi-pinoana izahay ”(Dan XNUMX).

"Andriamanitry ny fahasoavana rehetra" (1 Pet 5,10:2) dia manantena ny hiparitahan'ny fahasoavany (4,15 Korintiana 4,32:18,19) sy ny kristiana haneho ny fahasoavany sy ny famelan-keloka amin'ny fifanatrehana ny hafa (Efesiana 1). Tsara Andriamanitra (Lk 16,34; 25,8Kor 34,8; Sl 86,5; 145,9; XNUMX; XNUMX).

"Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny lavorary rehetra dia avy any ambony, avy amin'ny Rain'ny Fahazavana" (Jak 1,17:XNUMX).
Ny fahazoana ny hatsaram-panahin'Andriamanitra dia fiomanana hibebaka - "sa hamavoinao ny haren'ny fahatsarany ... tsy fantatrao va fa ny hatsaram-panahin'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka" (Rom 2,4: XNUMX)?

Ilay Andriamanitra mahavita "manao zavatra tafahoatra mihoatra noho izay angatahintsika na takatsika" (Ef 3,20:3) dia milaza amin'ny mpino fa "manaova soa amin'ny olona rehetra" satria izay manao ny tsara dia avy amin'Andriamanitra (11Jao XNUMX).

Andriamanitra ho antsika (Rom 8,31:XNUMX)

Mazava ho azy fa lehibe lavitra noho ny fiteny ara-batana Andriamanitra. "Ny habeny tsy azo tononina" (Sl 145,3). Ahoana no ahafahantsika mahafantatra azy sy taratry ny sariny? Ahoana no ahafahantsika manatanteraka ny faniriany ho masina, be fitiavana, fangorahana, mamindra fo, mpamindra fo, mamela heloka sy tsara?

Andriamanitra, "izay tsy misy fiovana, na fiovana ny mazava sy ny maizina" (Jak 1,17:3,6) sy ny toetrany ary ny tetik'asa feno fahasoavana (Mal 1), dia nanokatra lalana ho antsika. Natao ho antsika izy ary mitaky ny hahatongavantsika ho zanany (3,1 Jaona XNUMX: XNUMX).

Ny Hebreo 1,3: 1,3 dia mampahafantatra antsika fa i Jesoa, ilay Zanak'Andriamanitra, izay noforonina mandrakizay, no tena taratry ny maha-Andriamanitra antsika - "ny endrik'ny toetrany" (Heb. 1,15: XNUMX). Raha mila sary azo tsapain-tanana ny Ray - Jesosy dia. Izy no "sarin'andriamanitra tsy hita" (Kol XNUMX:XNUMX).

Hoy i Kristy: "Ny raiko rehetra dia efa nomen'ny raiko ahy; ary tsy misy mahalala tsara ilay zanaka lahy afa-tsy ny ray ihany; ary tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanakalahy ary izay tian'ny zanany hanambara izany ”(Mt 11,27:XNUMX).

Schlussfamaranana

Ny fomba ahazoana mahafantatra an'Andriamanitra dia amin'ny alàlan'ny zanany lahy. Ny soratra masina dia manambara ny endrik'Andriamanitra, ary manan-danja amin'ny mpino izany satria noforonina araka ny endrik'Andriamanitra isika.

James Henderson