Iza na inona i Satana?

024 wkg bs satana

Ny anjely dia noforonina fanahy. Vonona malalaka izy ireo. Ireo anjely masina dia manompo an'Andriamanitra amin'ny maha-iraka sy mpitondra azy, dia fanahy manompo ireo izay hahazo famonjena, ary hiaraka amin'i Kristy amin'ny fiverenany. Ny anjely tsy mpankatò dia antsoina hoe demony, fanahy ratsy ary fanahy maloto (Heb 1,14; Apok. 1,1; 22,6; Mt 25,31; 2 Pet 2,4; Mk 1,23; Mt 10,1).

Satana dia anjely lavo, mpitarika ny hery ratsy ao amin'ny tontolon'ny fanahy. Ao amin'ny Soratra Masina dia voaresaka amin'ny fomba isan-karazany izy: devoly, fahavalo, ratsy fanahy, mpamono olona, ​​mpandainga, mpangalatra, mpaka fanahy, mpiampanga ny rahalahintsika, dragona, andriamanitr'izao tontolo izao sns Izy dia mikomy hatrany amin'Andriamanitra. Noho ny fitaomany, dia mamafy fifandirana sy fisolokiana ary tsy fankatoavana eo amin'ny olona izy. Efa resy ao amin'i Kristy izy ary ny fiandrianany sy ny fahefany amin'ny maha andriamanitr'izao tontolo izao dia hifarana amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy (Lk 10,18:12,9; Apok 1; 5,8 Pet 8,44; Jn 1,6; Joba 12, 3,1-2; Zakaria 12,10: 2-4,4; Apok 20,1:3; 2,14 Kor 1: 3,8; Apok XNUMX: XNUMX-XNUMX; He XNUMX:XNUMX; XNUMX Jaona XNUMX: XNUMX).

Satana tsy Andriamanitra

Ny Baiboly dia manambara mazava fa iray ihany ny Andriamanitra (Mal 2,10:4,6; Ef 5) ary izy dia Ray, Zanaka ary Fanahy Masina (jereo ny lesona faha-1). Satana dia tsy manana ny mampiavaka ny andriamanitra. Tsy mpamorona izy, tsy manavaka, tsy mahay, tsy feno fahasoavana sy fahamarinana, tsy ilay “mahery tokana ihany, mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo rehetra” (6,15 Tim 9,6:1,13). Ny soratra masina dia manondro fa i Satana dia isan'ireo anjely noforonina tamin'ny endriny tany am-boalohany. Namboarina fanahy manompo (Neh 14; Heb XNUMX-XNUMX) ny anjely, ary omena safidy malalaka.

Manatanteraka ny didin’Andriamanitra ny anjely ary manan-kery kokoa noho ny olona (Sl 103,20; 2Pt 2,11). Voalaza ihany koa fa miaro ny mpino izy ireo (Sl 91,11:2,13) ary midera an'Andriamanitra (Lio. 14: 4-XNUMX; Apok. XNUMX, sns).
I Satana, izay midika hoe "fahavalo" ary ny devoly koa dia devoly, dia mety nitondra ny ampahatelon'ny anjely tamin'ny fikomiana tamin'Andriamanitra (Apôk. 12,4: 12,22). Na eo aza izany fivadiham-pinoana izany, Andriamanitra nanangona "anjely an'arivony" nanodidina azy (He 6:2). Ny demony dia anjely izay "tsy nitana ny lanjany tany an-danitra fa nandao ny fonenany" (Jody 2,4) ka niaraka tamin'i Satana. "Fa Andriamanitra tsy niaro ny anjely nanota, fa nanosika azy ireo ho any amin'ny helo amin'ny rojo ny maizina ary nanolotra azy, mba hahitan'izy ireo ny fitsarana" (XNUMX Pet XNUMX: XNUMX). Ny asan'ny demony dia voafetra amin'ireo rojo ara-panahy sy metafora ireo.

Ny fanodikodin-kevitry ny andinin-tsoratra masina toa an'i Isaia 14 sy Ezekiela 28 dia milaza fa anjely dia anjely manokana, ka nanombatombana fa arkanjely io dia tsara eo anatrehan'Andriamanitra. I Satana dia "tsy manan-kery" hatramin'ny andro namoronana azy mandra-pahitana ny heloka nataony, ary "feno fahendrena sy tsara tarehy amin'ny vahoaka" (Ezk 28,12: 15-XNUMX).

Lasa “feno faharatsiana” anefa izy, nirehareha ny fony noho ny hakantony, ary nanjary rava ny fahendreny noho ny hakantony. Nahafoy ny fahamasinanany sy ny fahafahany mirakotra fangoraham-po izy ary lasa "fitarainana" voatendry ho amin'ny fandringanana (Ezk 28,16: 19-XNUMX).

Niova avy amin'ny jiro i Light (ny anarana hoe Lucifer ao amin'ny Isaia 14,12:1,13, dia midika hoe "lightbringer") ka "herin'ny maizina" (Kol 2,2; Ef 14,13) rehefa nanapa-kevitra izy fa tsy ampy ny fanjakany amin'ny maha-anjely azy. ary naniry ny ho tonga olo-masina tahaka ilay "Avo Indrindra" (Is 14: XNUMX-XNUMX).

Ampitahao amin'ny valin'ny anjely fa te hivavaka i Jaona: “Aza manao izany” (Apôk. 19,10:XNUMX). Tsy tokony ivavahana ny anjely satria tsy Andriamanitra izy ireo.

Satria ny fiaraha-monina no nanao sampy noho ny sanda ratsy izay notohanan'i Satana, ny Soratra Masina dia miantso azy hoe "Andriamanitr'izao tontolo izao" (2 Kôr. 4,4: 2,2), ary ilay "mahery izay manjaka eny amin'ny rivotra" (Ef 2,2 , XNUMX), izay manana fanahy ratsy dia eny rehetra eny (Ef XNUMX: XNUMX). Saingy tsy avy amin'Andriamanitra i Satana ary tsy eo amin'ny ambaratonga ara-panahy toa an'Andriamanitra.

Inona no ataon'i satana

"Ny devoly manota hatrany am-piandohana" (1 Jaona 3,8: 8,44). “Izy dia mpamono olona hatrany am-piandohana ary tsy ao amin'ny fahamarinana; satria tsy ao aminy ny marina. Raha mandainga izy dia miteny ny azy avy; fa mpandainga izy sady rain'ny lainga ”(Jn 12,10:XNUMX). Amin'ny lainga nataony dia miampanga ny mpino "andro aman'alina eo anatrehan'Andriamanitsika" (Rom XNUMX:XNUMX).

Ratsy ihany izy, toy ny nitaona ny olona hanao ratsy, tamin’ny andron’i Noa: ny poezia sy ny fikatsahana ny fony ihany no ratsy (Genesisy 1).

Ny faniriany ny hampisy fiantraikany ratsy amin'ny mpino sy ny mpino mety handrebireby azy ireo amin'ny "hazavana mamirapiratra amin'ny filazantsaran'ny voninahitr'i Kristy" (2 Kôr. 4,4: 2) ka tsy ahazoany mizara "anjara amin'ny toetra an'Andriamanitra" (1,4 Pt XNUMX , XNUMX).

Mba hahatongavana amin’izany, dia nitarika ny Kristiana hanota izy rehefa nanandrana an’i Kristy (Mt 4,1: 11-2), ary namita fitaka toa an’i Adama sy Eva izy ireo mba ‘hanaisotra azy ireo hiala ao amin’i Kristy. (11,3 Korintiana 2: 11,14) , Mba hahatanterahany izany dia indraindray mody ho "anjelin'ny mazava" (XNUMX Korintiana XNUMX:XNUMX) izy ary mody ho zavatra tsy izy.

Amin'ny alàlan'ny fakampanahy sy ny fitarihan'ny fiaraha-monina eo ambany fifehezany, i Satana dia manandrana mamporisika ny kristiana hanalavitra ny tenany amin'Andriamanitra. Ny mpino iray manasaraka ny tenany amin'ny faniriany malalaka hanota amin'Andriamanitra, amin'ny fanolorany ny toetran'ny olombelona mpanota ary noho izany manaraka ny lalàn'i Satana ary manaiky ny fisolokiany lehibe (Mt 4,1: 10-1; 2,16Joa 17-3,8 ; 5,19; 2,2; Ef 1,21; Kol 1; 5,8Pt 3,15; Jak XNUMX).

Zava-dehibe anefa ny mahatadidy fa i Satana sy ny demoniany, anisan'izany ny fakam-panahy rehetra nataon'i Satana, dia eo ambany fahefan'Andriamanitra. Avelan’Andriamanitra ny hetsika toy izany satria sitrapony ny hananan’ny mpino ny fahafahana (safidy an-kalalahana) handray fanapahan-kevitra ara-panahy (Hi 16,6-12; Mk 1,27; Lk 4,41; Kolosiana 1,16-17 ; 1 Kor 10,13; Lk 22,42; 1 Kor 14,32).

Ahoana no tokony hamalian'ny mpino an'i Satana?

Ny valiny ara-Baiboly manan-danja indrindra an'ny mpino an'i Satana sy ny fiezahany hitaona antsika hanota dia "ny manohitra ny devoly, dia mandositra anao" (Jak 4,7; Mt 4,1-10), ary ka nomeny azy "tsy misy toerana" na fotoana (Ef 4,27).

Ny fanoherana an'i Satana dia ahitana ny vavaka ho fiarovana, ny fanekena an'Andriamanitra amin'ny fankatoavana an'i Kristy, ny fahatsapana ny fisian'ny ratsy manintona antsika, ny fahazoana toetra ara-panahy (antsoin'i Paoly ny fametrahana ny fiadian'Andriamanitra rehetra), ny finoana an'i Kristy amin'ny alalàn'ny karakarao ny Fanahy Masina (Mt 6,31; Jak 4,7; 2Cor 2,11; 10,4-5; Ef 6,10-18; 2Th 3,3). Ny hoe manohitra dia midika koa hoe mailo ara-tsaina, "satria ny devoly mandehandeha toy ny liona mierona ary mitady izay homana" (1 Pt 5,8: 9-XNUMX).

Fa ambonin'izany rehetra izany, dia mametraka ny fitokisantsika amin'i Kristy. Ao amin'ny 2 Tesaloniana 3,3: 6,13 dia mamaky isika fa "mahatoky ny Tompo; Izy io dia hanatanjaka anao sy hiaro anao amin'ny ratsy ”. Miantehitra amin'ny fahatokisan'i Kristy isika amin'ny hoe "miorina amin'ny finoantsika" ary manolotra ny tenantsika tanteraka aminy amin'ny vavaka mba hanafahany antsika amin'ny ratsy (Mt XNUMX:XNUMX).

Ny Kristiana dia tokony hitoetra ao amin'i Kristy (Jo 15,4: 4,8) ary tsy hanao ny asan'i Satana. Tokony hieritreritra zavatra izay mendri-kaja ianao, mahitsy, madio, tsara tarehy ary manana laza tsara (Fil 2,24: XNUMX) fa tsy mandinika ny "halalinan'i satana" (Apôk. XNUMX:XNUMX).

Ny mpino dia tsy maintsy manaiky ny andraikiny handray andraikitra amin'ny fahotany manokana ary tsy hanome tsiny an'i Satana. I Satana angamba no namorona ny ratsy, fa izy sy ny demoniany ihany no tsy mitazona ny ratsy satria ny lehilahy sy ny vehivavy no namorona sy nanohy ny safidiny manokana hamorona ny tenany. Ny olombelona, ​​fa tsy i Satana sy ny demoniany, dia tompon'andraikitra amin'ny fahotany manokana (Ezek 18,20:1,14; Jak 15: XNUMX-XNUMX).

Jesosy dia efa nandresy

Indraindray ilay fomba fijery dia aseho fa Andriamanitra no lehibe kokoa, i Satana no kely kokoa, ary izy ireo dia tratran'ny fifandonana mandrakizay. Io hevitra io dia antsoina hoe dualism.
Ny fomba fijery toy izany dia tsy araka ny Baiboly. Tsy misy ny ady mitohy ho an'ny fanapahana an'izao tontolo izao amin'ny herin'ny maizina, tarihin'i Satana, ary ny herin'ny tsara, tarihin'Andriamanitra. Satana dia olona noforonina fotsiny, manaiky tanteraka amin'Andriamanitra, ary manana fahefana ambony indrindra Andriamanitra. Jesosy dia nandresy tamin'ireny fitak'i Satana rehetra. Amin'ny finoana an'i Kristy dia efa manana fandresena isika ary Andriamanitra manana ny fahefana amin'ny zava-drehetra (Kol 1,13; 2,15; 1 Jaona 5,4; Sl 93,1; 97,1; 1 Tim 6,15; Apok. 19,6, XNUMX).

Noho izany, ny Kristianina dia tsy tokony hanahy be loatra momba ny mandaitra ny fanafihan'i Satana hamelezana azy ireo. Na ny anjely na ny fahefana na ny fahefana "tsy afaka mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra, izay ao amin'i Kristy Jesosy" (Rom 8,38: 39-XNUMX).

Indraindray dia vakiantsika ao amin'ny Filazantsara sy Asa fa Jesosy sy ny mpianatra izay navoakany manokana dia nandroaka demony tamin'ny olona izay nikorontana ara-batana sy / na ara-panahy. Maneho izany ny fandresen'i Kristy amin'ny herin'ny maizina. Ny antony nanosika dia nahitana ny fangorahana ny fijaliana sy ny fanamafisana ny fahefan'i Kristy, Zanak'Andriamanitra. Ny fandroahana demonia dia nifamatotra tamin'ny fanamaivanana ny fijaliana ara-panahy sy / na ara-batana, tsy amin'ny fanontaniana ara-panahy ny fanesorana ny ota manokana sy ny vokatr'izany (Mt 17,14: 18-1,21; Mk 27-9,22; Mk 8,26; Lioka 29-9,1; Lioka 16,1; Asanny 18-XNUMX).

Tsy hampangovitra ny tany intsony i Satana, hampihozongozona ny fanjakana, hahatonga an'izao tontolo izao ho tany lao, handrava tanàna ary hihazona ny zanak'olombelona hihidy ao amin'ny tranon'ny voafonja ara-panahy (Isaia 14,16: 17-XNUMX).

“Izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly; satria ny devoly manota hatrany am-piandohana. Ankoatr'izay, ny Zanak'Andriamanitra dia niseho mba handrava ny asan'ny devoly ”(1 Jaona 3,8: 2,14). Amin'ny famporisihana ny mpino hanota dia nanana fahefana hitarika azy ho amin'ny fahafatesana ara-panahy i Satana, izany hoe fisarahana amin'Andriamanitra. Saingy nanao sorona ny tenany i Jesosy "ka ny nahafatesany no hakany fahefana avy amin'ireo mifehy ny fahafatesana, dia ny devoly" (He XNUMX:XNUMX).

Aorian'ny fiverenan'i Kristy, dia hanaisotra ny fitaoman'i Satana sy ny demoniany izy, ankoatry ireo izay mitazona ny fitarihan'i Satana nefa tsy hanenina, amin'ny fanipazana azy ireo indray mandeha sy any amin'ny farihy afo (2Th 2,8; Apok. 20) ,

famaranana

Satana dia anjely lavo izay mitady ny hanimba ny sitrapon'Andriamanitra ary hanakana ny mpino tsy hanatratra ny tanjany ara-panahy. Zava-dehibe ny hahatokisan'ny mpino ny fitaovana ampiasain'i Satana nefa tsy hanahy loatra an'i Satana na demony izy, ka tsy manararaotra antsika i Satana (2 Korintiana 2,11:XNUMX).

by James Henderson