Iza na inona ny Fanahy Masina?

020 wkg bs ny fanahy masina

Ny Fanahy Masina dia olona fahatelo ao amin'ny Andriamanitra ary lasa mandrakizay avy amin'ny Ray amin'ny alàlan'ny Zanaka. Izy no mpampionona nampanantenain'i Jesosy Kristy fa nirahin'Andriamanitra ho an'ny mino rehetra. Mitoetra ao amintsika ny Fanahy Masina, mampiray antsika amin'ny Ray sy ny Zanaka ary manova antsika amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fanamasinana ary amin'ny alàlan'ny fanavaozana lalandava, dia mampiray antsika amin'ny sarin'i Kristy. Ny Fanahy Masina no loharanom-tsindrimandry sy faminaniana ao anaty Baiboly ary loharanon'ny firaisana sy vondron'olona ao amin'ny Fiangonana. Manome fanomezana ara-panahy ho an'ny asan'ny filazantsara izy ary Izy no mpitari-dalana tsy tapaka ho an'ny fahamarinana rehetra (Jaona 14,16:15,26; 2,4.17:19.38; Asa. 28,19: 14,17, 26-1; Matio 1,2:3,5; Jaona 2: 1,21-1; 12,13 Petera 2; Titosy 13,13; 1. Piera 12,1; 11. Korintiana 20,28; 16,13. Korintiana XNUMX; XNUMX. Korintiana XNUMX-XNUMX; Asan'ny Apostoly XNUMX:XNUMX; Jaona XNUMX:XNUMX).

Ny Fanahy Masina - fiasa na toetra?

Ny Fanahy Masina dia matetika faritana amin'ny resaka fiasa, toy B. Ny herin'Andriamanitra na ny fanatrehany na ny fihetsika na ny feony. Moa ve izany fomba mety hamaritana ny saina?

I Jesosy dia voalaza ihany koa fa ny herin'Andriamanitra (Fil 4,13:2,20), ny fisian'Andriamanitra (Gal 5,19:3,34), ny asan'Andriamanitra (Jaona XNUMX:XNUMX) ary ny feon'Andriamanitra (Jaona XNUMX:XNUMX). Fa ny an'i Jesosy kosa dia miresaka momba ny toetran'ny tena.

Ny soratra masina koa dia manome endrika ny toetran'ny Fanahy Masina ary manangana ny mombamomba ny Fanahy ankoatry ny fampiasana azy fotsiny. Manana ny sitrapo ny Fanahy Masina (1 Korintiana 12,11:1: "Fa ireo rehetra ireo dia manome fanahy iray ihany ary manome izay rehetra tadiaviny"). Ny Fanahy Masina dia mandinika, mahalala, mampianatra ary manavaka (2,10 Korintiana 13: XNUMX-XNUMX).

Ny Fanahy Masina dia manana fihetseham-po. Ny fanahin'ny fahasoavana dia azo foanana (He 10,29:4,30) ary malahelo (Ef 14,16:XNUMX). Ny Fanahy Masina dia nampionona anay ary, toa an'i Jesosy, dia nantsoina hoe mpanampy (Jao XNUMX:XNUMX) Amin'ny andalan-teny hafa ao amin'ny Soratra Masina, ny Fanahy Masina dia miteny, mandidy, manaporofo, mandainga ary mitranga. Ireo teny rehetra ireo dia mifanaraka amin'ny toetran'ny olona rehetra.

Raha ara-bakiteny dia tsy ny saina no atao fa iza. Ny saina hoe "olona", tsy "zavatra". Amin'ny ankamaroan'ny faribolana kristianina dia antsoina hoe "izy" ny Fanahy Masina, izay tsy azo heverina ho fanehoana ny lahy sy ny vavy. Fa kosa, "izy" dia ampiasaina ilazana ny toetran'ny saina.

Ny maha-Andriamanitra ny fanahy

Ny Baiboly dia mampiavaka ny toetran'Andriamanitra amin'ny Fanahy Masina. Tsy voalaza izy hoe manana anjely na toetran'ny olombelona.
Hoy ny Joba 33,4: 9,14: "Ny Fanahin'Andriamanitra no nanao ahy, ary ny fofonain'ny Tsitoha no nanome aina ahy". Ny Fanahy Masina dia manangana. Ny fanahy dia maharitra mandrakizay (He 139,7:XNUMX). Miharihary (Sal XNUMX).

Diniho ny soratra masina dia ho hitanao fa ny saina dia tsy mahay, tsy manam-paharoa ary manome fiainana. Ireo rehetra ireo dia fananan'ny toetran'Andriamanitra. Noho izany ny Baiboly dia miantso ny Fanahy Masina ho masina.

Iray Andriamanitra

Ny fampianarana fototra amin'ny Testamenta Vaovao dia ny hoe misy Andriamanitra (1 Kôr 8,6: 3,29; Rom 30: 1-2,5; 3,20 Tim 10,30: XNUMX; Gal XNUMX:XNUMX). Nasehon'i Jesôsy fa izy sy ny ray dia nitovy toetra tamin'io (Jao XNUMX).

Raha "Fanahy" masina ny Fanahy Masina, Andriamanitra ve izy misaraka? Ny valiny dia tsy tokony. Raha izany no izy dia tsy iray ihany Andriamanitra.

Ny Soratra Masina dia manondro ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina miaraka amin'ny anarana mitovy lanja amin'ny fananganana fehezanteny.

Ao amin'ny Matio 28,19:2 dia milaza hoe: "... ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina". Tsy mitovy ireo anarana telo ireo ary samy manana ny lanjany ara-pitenenana mitovy. Toy izany koa, ao amin’ny 13,14 Korintiana 1:1,2, dia nivavaka i "Jesosy Kristy Tompontsika sy ny fitiavan’Andriamanitra ary ny firaisana avy amin’ny Fanahy Masina homba anareo rehetra". Nohazavain'i Piera fa ny kristiana dia "voafidy tamin'ny nanamasinany ny Fanahy hankatò sy hamafy amin'ny ran'i Jesosy Kristy" (XNUMX Pt XNUMX).

Noho izany, Matio, Paoly ary Peter dia mazava tsara ny fahasamihafana misy eo amin'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Nilaza tamin'ny niova fo tao Korinto i Paoly fa ny andriamanitra marina dia tsy fanangonana andriamanitra (toa ny pantheon grika), izay omen'ny tsirairay fanomezana samihafa. Iray Andriamanitra ary iray ihany ny "fanahy iray ... iray [iray ihany] Tompo ... iray [iray ihany] Andriamanitra izay miasa amin'ny zavatra rehetra" (1 Korintiana 12,4: 6-2). Taty aoriana dia nanazava bebe kokoa momba ny fifandraisan'i Jesosy Kristy sy ny Fanahy Masina i Paul. Tsy mpandraharaha roa izy ireo, raha ny marina dia miteny izy hoe "ny Tompo" (Jesosy) "dia ny Fanahy" (3,17 Cor XNUMX:XNUMX).

Nilaza i Jesosy fa handefa ny Fanahin'ny fahamarinana Andriamanitra Ray mba hitoeran'ny Ray amin'ny mpino (Jn 16,12: 17-14,26). Ny Fanahy dia nanondro an'i Jesosy ary mampahatsiahy ny mahatoky amin'ny teniny (Jn 15,26:XNUMX) ary nirahina avy amin'ny Ray amin'ny alalàn'ny Zanaka mba hijoro ho vavolombelona momba ny famonjena nataon'i Jesosy (Joany XNUMX:XNUMX). Tahaka ny iray sy ny ray dia iray ihany ny zanaka sy ny fanahy. Ary amin'ny alàlan'ny fandefasana ny Fanahy, mitoetra ao amintsika ny Ray.

Ny Trinite

Taorian'ny nahafatesan'ny Apôstôly Vaovao dia nisy ny fifanakalozan-kevitra tao amin'ny fiangonana mikasika ny fomba ahalalana ny andriamanitra. Ny fanamby dia ny fitazonana ny firaisan'Andriamanitra. Ny fanazavana samy hafa dia mametraka foto-kevitra momba ny "bi-teisme" (andriamanitra roa - ny ray sy ny zanakalahy, fa ny fanahy dia fiasan'ny roa na izy roa) ary ny tri-pinoana (andriamanitra telo - ny ray, ny zanakalahy ary ny fanahy), nefa izany dia mifanohitra amin'ny fototra Ny monotheism dia hita ao amin'ny Testamenta Taloha sy Vaovao (Mal. 2,10, sns).

Ny Trinity, teny tsy hita ao amin'ny Baiboly, dia modely novolavolain'ny Rain'ny Fiangonana tany am-boalohany mba hamaritana ny fomba ifandraisan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ao anatin'ny firaisan'ny Andriamanitra. Izy io dia ny fiarovan-tena Kristiana hanoherana ny heresies "tri-theistic" sy "bi-theistic" ary ny ady amin'ny politisme mpanompo sampy.

Ny metafora dia tsy afaka mamaritra ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra, fa afaka manampy antsika hahazo ny hevitry ny Andriamanitra telo izay iray izy ireo. Ny sary dia ny soso-kevitra ny olona iray fa zavatra telo indray mandeha: Tahaka ny olona iray dia fanahy (fo, fipetraky ny fahatsapana), vatana sy saina (saina), dia Andriamanitra no fangorahana, zanaka (ilay andriamanitra tonga nofo - jereo Kol. 2,9) sy ny Fanahy Masina (izay tsy mahalala afa-tsy ny zavatra masina - jereo 1Cor 2,11).

Ny firesahana ara-baiboly izay efa nianarantsika tamin'ity fandinihana ity dia mampianatra ny fahamarinana fa ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy dia olona samy hafa ao anatin'ny iray Andriamanitra. Ny fandikana ny Baiboly NIV ao amin'ny Isaia 9,6 dia mampiseho fisainana Trinité. Ilay zaza hateraka dia lasa "mpanolotsaina mahafinaritra" (ny Fanahy Masina), "Andriamanitra mahery" (ny andriamanitra), "ray mahery" (Andriamanitra ray) ary ny "andrian'ny fiadanana" (Andriamanitra zanaka) antsoina hoe.

olana

Ny Trinity dia nohajaina tamim-pitandremana avy amin'ny lafiny teolojika samihafa. Koa z. Ohatra, ny fomba fijery tandrefana dia hierarchical sy statistika kokoa, raha ny fomba fijery any Atsinanana kosa dia fihetsika foana ao amin'ny vondron-dRainy, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

Ny teolojia dia miresaka ny trinity sosialy sy ara-toekarena ary ireo hevitra hafa. Na izany aza, ny teôlôjia rehetra izay mihevitra fa ny ray sy ny zanakalahy ary ny fanahy dia manana ny sitrapo na ny faniriana na ny fisiany dia tsy maintsy raisina ho tsy marina (ary noho izany diso) satria iray ihany Andriamanitra. Ao ny fitiavana sy fifaliana mahery vaika, fifaliana, firindrana ary firaisana tanteraka ao amin'ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy.

Ny Fotopampianaran'ny Trinite dia modely iray mba hahafantarana ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mazava ho azy fa tsy mivavaka foto-pinoana na modely isika. Isika dia mivavaka amin'ny Ray “amin'ny fanahy sy ny fahamarinana” (Jn 4,24:16,13). Ny teolojia izay milaza fa ny fanahy dia tokony hahazo ny voninahitra sahaza ho azy satria mampiahiahy satria tsy misarika ny saina ny fanahy fa manome voninahitra an'i Kristy (Jn XNUMX:XNUMX).

Ao amin ’ny Testamenta Vaovao, ny vavaka no ivavahana amin’ ny ray. Ny Baiboly dia tsy mitaky ny hivavaka amin'ny Fanahy Masina. Rehefa mivavaka amin'ny Ray isika dia mivavaka amin'ilay Trio Andriamanitra - Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ny tsy fitovian'ny andriamanitra dia tsy andriamanitra telo, izay samy mila fitandremana misaraka sy mivavaka tsara.

Ankoatr'izay, ny vavaka sy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy dia mitovy amin'ny fanaovana azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny batisan'ny Fanahy Masina dia tsy maha samy hafa ny batisan'i Kristy na ny lanjany kokoa satria ny Ray, Jesosy Tompo sy ny Fanahy dia iray.

Raiso ny Fanahy Masina

Ny fanahy dia raisin'ireo rehetra amin'ny finoana izay mibebaka sy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ho famelan-keloka (Asa. 2,38:39, 3,14; Gal 8,14:16). Ny Fanahy Masina dia fanahin'ny zanaka [manangan-jaza] izay manaporofo amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika (Rom 1,14: XNUMX-XNUMX), ary “voaisy tombo-kase amin'ny Fanahy Masina izay nampanantenaina isika Ny toky amin'ny lova ara-panahy dia (Ef XNUMX:XNUMX).

Raha manana ny Fanahy Masina isika dia an'i Kristy (Rom 8,9: 1). Ny fiangonana kristiana dia ampitahaina amin'ny tempolin'Andriamanitra satria ny Fanahy no mitoetra ao amin'ny mino (3,16 Kor. XNUMX:XNUMX).

Ny Fanahy Masina dia ny Fanahin'i Kristy, izay nanosika ireo mpaminanin'ny Testamenta Taloha (1Pt 1,10-12), manadio ny fanahin'ny kristiana amin'ny fankatoavana ny fahamarinana (1Pt 1,22), manome fahafahana ny famonjena (Lk 24,29:1) , manamasina (6,11 Kor. 5,22:25), mamoa voa masina (Gal. 1: 12,1-11), ary manomano antsika amin'ny fampielezana ny filazantsara sy ny fanamafisana ny Fiangonana (14,12 Kor. 4,7: 16-12,4; 8:XNUMX; Efes. XNUMX -XNUMX; Rom XNUMX: XNUMX-XNUMX).

Ny Fanahy Masina dia mitarika ny fahamarinana rehetra (Jn 16,13:16,8) ary manokatra ny mason'izao tontolo izao momba ny ota sy ny fahamarinana ary ny fitsarana "(Jn XNUMX).

famaranana

Ny fahamarinana ara-Baiboly voalohany dia ny hoe Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, mamorona ny finoantsika sy ny fiainantsika amin'ny maha-kristiana azy. Ny fiarahana mahafinaritra sy mahafinaritra izay nasehon'ny Ray, Zanaka sy Fanahy dia ny firaisana am-pitiavana izay ametrahan'i Jesoa Kristy Mpamonjy antsika antsika amin'ny nofo amin'ny alalan'ny fiainany, ny fahafatesany, ny fitsanganany ary ny fiakarany.

by James Henderson