Mifantoha amin'ny gazety Jesosy

03 mifantoka amin'ny jesus 2020 04

OKTOBRA - DESAMBRA 2020 - ETO 4

Ny voaloboka sy ny sampana - Toni Püntener

Divay fampakaram-bady - Joseph Tkach

Manana safidy ny zanak'olombelona - Eddie Marsh

Mbola tia antsika ve Andriamanitra? - Tammy Tkach

Ny azo antoka ny famonjena (Romana 8,18: 39) - Michael Morrison

Ho tonga goavan'ny finoana - Takalani Musekwa

Toeran'ny fanatrehan'Andriamanitra - Greg Williams

Immanuel Andriamanitra miaraka amintsika - Toni Püntener

ADN an'ny famoronana vaovao - Hilary Buck

03 mifantoka amin'ny jesus 2020 03

JOLAY - SEPTAMBRA 2020 - HAFA 3

Manàna fiainana mandrakizay - Toni Püntener

Jesosy no mofon'aina - Sheila Graham

Nitsangana i Jesosy, velona izy! - Pablo Nauer

Manaiky ny ota ve ny fahasoavana? - Joseph Tkach

Mampitaha, manombatombana ary hitsara - Greg Williams

Manety voninkazo malazo - Keith Hartrick

Amin'ny teboka ambany -Susan Reed

Antso - Mpana valiny - Tammy Tkach

Misara-bary amin'ny akofa - Hilary Buck

03 mifantoka amin'ny jesus 2020 02

APRIL - JONA 2020 - EFA 2


Dingana amin'ny finoana - Toni Püntener

Natsangan'i Kristy - Barry Robinson

Vadin'i Pilato aho - Joyce Catherwood

Maty ny fanantenana farany - James Henderson

Avy amin'ny ulat ka ny lolo - Christine Joosten

Ny sary manontolo an'i Jesosy - Natu Moti

Fandehanana eo amin'ny Fanjakan'Andriamanitra - James Henderson

Ny famoronana vaovao - Hilary Buck

Fo vaovao - Joseph Tkach

Ny Fanahin'ny fahamarinana - Joseph Tkach

Ny fiainana navotana - Joseph Tkach

Fanekena famelana heloka - James Henderson

03 mifantoka amin'ny jesus 2020 01

JANOARY - MARTSA 2020 - ISIKA 1


Hamiratra ny hazavana - Toni Püntener

Jiron'i Kristy eo amin'izao tontolo izao - Joseph Tkach

Fanomezana ho an'ny zanak'olombelona - Eddie Marsh

Ny tantara fiterahana lehibe indrindra - Tammy Tkach

Aoka ho fitahiana ho an'ny hafa - Barbara Dahlgren

Mankanesa at me amiko! - Greg Williams

Ny haben'ny tsy manam-petra avy amin'Andriamanitra - Cliff Neill

Famantarana ny fotoana - Joseph Tkach

Ankizy iray sarotra - Irene Wilson

Ny enta-mavesatra mavesatra amin'ny fahotana - Brad Campbell

Ny Sakafo Harivan'i Jesosy farany - John McLean

Vaovao ratsy? - Joseph Tkach

03 mifantoka amin'ny jesus 2019 03

OKTOBRA - DESAMBRA 2019 - ETO 4


Mandria an'i Jesosy - Toni Püntener

Andron'ny trompetra - Joseph Tkach

Fiainana feno - Gary Moore

Misafidy ny tsara kokoa - Greg Williams

Fivavahana marina - Joseph Tkach

Miaina ny tena fahafahana - Devaraj Ramoo

Ny Fitsarana farany - Clifford Marsh

Tontosa ny lalàna - Joseph Tkach

Fifandraisana tapaka - Michael Morrison

Ny tsara indrindra amin'ny fanomezana rehetra - Takalani Musekwa

03 mifantoka amin'ny jesus 2019 03

JOLAY - SEPTAMBRA 2019 - HAFA 3


Fifandraisana mafana - Toni Püntener

Fiaraha-miaina amin'Andriamanitra - Joseph Tkach

Ny tena toerana ivavahana - Hannes Zaugg

Fantatr'i Jesosy tsara ianao - Tammy Tkach

Loharanon'ny rano velona - Owen Visagie

Fahasoavana no mpampianatra tsara indrindra - Takalani Musekwa

Dingana lehibe ho an'ny olombelona - Irene Wilson

Ny seduction harena - Joseph Tkach

Fiteny vatana - Barry Robinson

Miaraka amin'i Jesosy - Cathy Deddo

03 mifantoka amin'ny jesus 2019 02

APRIL - JONA 2019 - EFA 2

Fiainana vaovao - Toni Püntener

Mivoaka Lazarosy! - Joseph Tkach

Iza no Barabbas? - Eddie Marsh

Finoana - mahita ny tsy hita - Joseph Tkach

Velona Jesosy! - Gordon Green

Matahotra ny Fitsarana farany? - Joseph Tkach

Amin'ny toerana mety amin'ny fotoana mety - Tammy Tkach

Fiainana eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra - Barbara Dahlgren

Ry Jesosy, ilay fanekena tanteraka - Joseph Tkach

Pentekosta - Natu Moti

Mitoetra ao aminao ny Fanahy Masina! - Paul Kroll

03 mifantoka amin'ny jesus 2019 01

JANOARY - MARTSA 2019 - ISIKA 1


Ny dianao manaraka - Toni Püntener

God is with us - Takalani Musekwa

Rehefa nandeha ny fotoana - Tammy Tkach

Jesosy: Ny fampanantenana - Joseph Tkach

Aiza ianao - Eddie Mars

Ahoana ny hevitrao ny teny hoe Andriamanitra? - Joseph Tkach

Ny vatosoa manga - Cliff Neill

Famoronana - Barbara Dahlgren

Jesosy: ny fanjakan'Andriamanitra - Toni Püntener

Fanamarinana - Tammy Tkach

Kristy ao aminao! - Pablo Nauer

Izao rehetra izao - Joseph Tkach

03 mifantoka amin'ny jesus 2018 03

OKTOBRA - DESAMBRA 2018 - ETO 3


Famantarana ny fotoana - Toni Püntener

Avelao hamiratra ny Jiron'i Kristy - Eddie Marsh

Mbola betsaka ny zavatra manoratra - James Henderson

Manantena ny jamba - Cliff Neill

Ahoana ny hevitr'ireo tsy mpino? - Joseph Tkach

Ianao aloha! - James Henderson

Fanomezana mahafinaritra - Eben D. Jacobs

Tiako ny momba an'i Jesosy - Thomas Schirrmacher

Tiany aho - Tammy Tkach

Olombelona aho - Takalani Musekwa

03 mifantoka amin'ny jesus 2018 02

JOLAY - SEPTAMBRA 2018 - HAFA 2


Ny varimbazaha - Toni Püntener

Jesosy no voalohany - Michael Morrison

Raharaha avy amin'Andriamanitra ny famonjena - Michael Morrison

Pond na renirano - Tammy Tkach

Jesosy hendry amin'olona - Gordon Green

Ny vatofantsika ho an'ny fiainana - Joseph Tkach

Ny fiavian'ny Tompo - Norms L. Shoaf

Fiainana be dia be - Barbara Dahlgren

Mitady fitsaharana ao amin'i Jesosy - Pablo Nauer

03 mifantoka amin'ny jesus 2018 01

APRIL - JONA 2018 - EFA 1

Jiro antsipirihany momba an'i Jesosy - Toni Püntener

Atao tanteraka - Joseph Tkach

Romana 10,1: 15: Vaovao tsara ho an'ny rehetra - Jonathan Stepp

Lesona avy amin'ny fanasan-damba - Tammy Tkach

I Kristy no voaloboka, isika no sampany - Joseph Tkach

Ny voalohany dia tokony ho farany! - Hilary Jacobs

Ny Fanahy Masina no manao izany - Philipper Gale

Fiadanana amin'ny Andron'i Neny - Joseph Tkach

Teratany eo an-toerana - Cliff Neill