Mifantoha amin'i Jesosy

Jesus teboka 474 Ry mpamaky malala

Mihazona andiany vaovao amin'ny gazety "FAHADIANA" mitondra ny anarana hoe "JESOSY JESOSY". Ny fitarihan'ny WKG (Ny World World Church of God Switzerland) dia nanapa-kevitra ny hanana ny gazetiny manokana eto, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny WKG (Germany) nitolo-batana. Jesosy no ivononantsika. Nojereko ny sarin'ilay tovovavy teo amin'ny pejy voalohany ary avelao ho tratry ny hafanam-pony aho. Amin'ny masony feno maso dia tsy mijery ahy izy fa mahita zavatra manaitra azy tanteraka. Mety ho i JESOSY ihany? Io indrindra ilay fanontaniana tian'Andriamanitra hitarika an'izany ao aminy, satria tiany ny hitaona ny olona rehetra amin'ny fitiavany ary hanazava ny fiainana tsirairay amin'ny hazavana izy. Sarobidy ianao ary tia eo imason'i Jesosy. Nefa misy fiandrasana anao ve? Ekeo ny fitiavany tsy misy fepetra!

Ny andinin-teny fanta-doha ao amin'ny lohatenin'ilay magazine hoe "JESOSY JESOSY" dia azo jerena ao amin'ny Evanjelin'i Jaona, toko 6,29: "Ity no asan'Andriamanitra izay inoanao fa ilay nirahiny." Ny Tsitoha dia nandefa an'i Jesosy tety an-tany hamonjy antsika, hanavotra antsika amin'ny fahotantsika, hiteny amin'ny fomba marina, manasitrana, mamporisika, mampahery ary mampionona. Tiany hiaraka amintsika amim-pitiavana hatrany izy. Inona no fanoloran-tenanao manokana momba an'io fahasoavana io, ity fanomezana tsy mendrika? Mino an’i Jesosy, matoky azy tanteraka, satria Izy no mpamonjy ho anao sy ahy.

Ekeko: tsy afa-mamonjy ny tenako amin'ireo rehetra lazaina fa zava-bita tsara, sorona ary fanompoana fanompoana aho, satria miankina tanteraka amin'i Jesosy. Izy irery no mahavonjy ahy. Tsy matahotra ny hanaiky ny fanampiany aho mba hamonjeny azy. Tsapanao ve aho? Te hihaona amin'i Jesosy “eny amin'ny ranon'ny farihy” izy ireo. Raha vao mijery an’i Jesosy ianao dia manatona azy bebe kokoa. Raha vantany vao mifantoka amin'ny onjan-dàlambe marobe ianao dia toa milentika ao anaty rano. Jesosy manatona anao, voasintona ny tananao ary mitondra anao soa aman-tsara - miaraka aminao! Ny finoanao dia asan'Andriamanitra aminao.

Toni Püntener


PDFMifantoha amin'i Jesosy