Ny vatofantsika ho an'ny fiainana

457 ny vatofantsika ho an'ny fiainanaMila vatofantsara ho an'ny fiainanao ve ianao? Rivo-piainana manandrana mamely anao amin'ny fantsom-piainana? Olana ao amin'ny fianakaviana, ny fahaverezan'ny asa, ny fahafatesan'ny olon-tiana iray na ny aretina mafy mandrahona ny handroaka ny tranonao. Ny vatofantsika amin'ny fiainanao sy ny fototry ny tranonao no fanantenana azo antoka amin'ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy!

Tondraka ny fitsapana tianao, toy ny onja nianjera tamin'ny sambo iray. Midina ambonimbony ny ony. Ny rano nivezivezy nankany amin'ny sambo toy ny rindrina ary ny fikapohana azy ireo fotsiny - efa ela no nesorina ny tatitra toy izany ho toy ny tantsambo. Fantatrao izao: misy onja mahery. Avy eo dia tapitra ny fahatsiarovana ny fandehanana milamina amin'ny rano madio. Amin'izao fotoana izao dia misy eritreritra ihany momba ny fizotry ny famonjena. Ny fanontaniana dia hoe: tafavoaka velona sa milentika? Na izany aza, raha te-hiatrika ny tafio-drivotra ianao dia mila vatofanao mba hitazomana anao eo amin'ny toeranao. Izany dia hiaro anao tsy hikorontana amin'ny morontsiraka mangadihady.

Das Buch der Hebräer sagt, wir haben einen Anker, die sichere Hoffnung auf Rettung durch Jesus Christus: «Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt – durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstösslich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daranzusetzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht; sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang» (Hebräer 6,18-19 Neue Genfer Übersetzung).

Ny fanantenanao fiainana mandrakizay dia mifototra any an-danitra, izay ny rivo-piainanao dia tsy afaka hilentika ny sambonao! Mbola tonga ny tafio-drivotra ary mitroatra anao. Mamely anao ny onja, nefa fantatrao fa tsy tokony hatahotra ianao. Ny vatofantsofinao dia miorina amin'ny lanitra tsy antonona. Ny fiainanao dia voavotr'i Jesoa tenany sy ho mandrakizay! Manana vatofanao amin'ny fiainana ianao izay manome anao fitoniana sy filaminana rehefa iharan'ny mafy ny fiainanao.

Jesus lehrte in der Bergpredigt etwas Ähnliches: «Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein; es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört» (Mat. 7,24-27 Neue Genfer Übersetzung).

Jesosy dia milazalaza ny andian'olona roa eto: dia izay manaraka azy, ary ireo izay tsy manaraka azy. Samy manorina trano tsara tarehy izy ireo ary afaka mitandro ny filaminana. Ny onjan-drano sy ny onjan-drano namely ny vatolampy (Jesosy) ary tsy manimba ilay trano. Ny fihainoana an ’i Jesosy dia tsy manakana ny orana, ny rano ary ny rivotra, manakana ny fianjerana tanteraka. Rehefa tonga ny rivotry ny fiainana dia mila fototra mafy orina amin'ny fampandehanana anao ianao.

Nanoro hevitra antsika i Jesosy tsy hoe hanorina ny fiainantsika fotsiny amin'ny fihainoana ny teniny, fa hampihatra izany. Mila mihoatra noho ny anaran'i Jesosy fotsiny isika. Mila vonona hanao ny teniny isika. Tokony hatoky an'i Jesosy amin'ny fiainana andavan'andro isika ary hino ny finoana azy. Jesosy no manome anao safidy. Lazainy izay hitranga raha tsy miantehitra aminy ianao. Ny toetranao dia mampiseho na mino azy sy matoky azy ianao.

nataon'i Joseph Tkach


PDFNy vatofantsika ho an'ny fiainana