Famantarana ny fotoana

479 marika amin'ny vanim-potoanaRy mpamaky malala

Rahoviana no misidina! Voalohany nijery ny voninkazo tamin'ny lohataona ianao, nanandrana ny hakitroky ny fahavaratra, alohan'ny nandraisanao ny voankazo masaka tamin'ny fotoam-pijinjana. Ankehitriny mijery ny ho avy miaraka amin'ny masonao malalaka. Miankina amin'ny toerana tadiavinao, ny masonao amin'ny sary rakotra dia miitatra mankany amin'ilay hazo mirongo voaravaka satroka, mankany amin'ny ala alokaloka na ireo havoana eo ambadika. Angamba ianao miahiahy amin'ny sarona rahona tsy mety mihetsika, izay tsy ahitan'ny olona na inona na inona ilay hazavana mamirapiratra izay manazava anao.

Faly aho mahita famantarana mandritra ny fotoana. Rehefa mijery ny famantaranandroko aho dia ilazana amiko hoe rahoviana ary fotoana izay no anehoany ahy ny zava-nihatra tamiko. Izany no ilako maso misokatra ara-panahy, amin'ny fomba ahoana no ahafahako mahita an'i Jesosy sy izay lazainy amiko.

Dieser Gedanke bringt mich an die Stelle im Korintherbrief, wo es heisst: «Doch die Gedanken der Menschen wurden verfinstert, und bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier über ihrem Denken. Wenn das Gesetz des alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier kann nur amin'ny finoana an'i Kristy aufgehoben werden» (2 Korintiana 3,14 Vaovao Fiainana Vaovao).

Ity sarona ity, sarona rahona ara-panahy no manakana anao tsy hahita an'i Jesosy. Izy irery no afaka manaisotra azy satria fahazavan'izao tontolo izao izy. Tsy misy lalàna sy fanarahana ny lalàna rehetra mitondra anao, ry mpamaky malala, fa i Jesosy irery ihany. Te-hanaiky ny tolom-pitiavany ve ianao? Matokia fa manome anao fahitana mazava momba ny mandrakizay, amin'ny fotoana maharitra.

Wenn Sie Jesus als Ihren persönlichen Herrn und Meister annehmen, hat dies Folgen für Ihr Leben und das Ihrer Nächsten. «Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen» (aus Matthäus 5,14 und 16).

Mamiratra ao aminao ny fahazavan’i Jesosy raha mino an’i Jesosy sy ny teniny. Esorina ny voaly. Miaraka amin'ny asanao dia mandray anjara amin'ny fanambarana lehibe indrindra momba ny fanjakan'Andriamanitra ianao izay midina ao am-pontsika ny fitiavan'Andriamanitra.

Manjary manana traikefa ianao amin'ny fiantraikan'ny fitiavana amin'ny alàlan'ny Zanak'Andriamanitra tonga nofo ary manome voninahitra anao sy manome voninahitra an'Andriamanitra.

Toni Püntener


PDFFamantarana ny fotoana