Mifantoha amin'i Jesosy 2019-02

03 mifantoka amin'ny jesus 2019 02

APRIL - JONA 2019


Fiainana vaovao - Toni Püntener

Mivoaka Lazarosy! - Joseph Tkach

Iza no Barabbas? - Eddie Marsh

Finoana - mahita ny tsy hita - Joseph Tkach

Velona Jesosy! - Gordon Green

Matahotra ny Fitsarana farany? - Joseph Tkach

Amin'ny toerana mety amin'ny fotoana mety - Tammy Tkach

Fiainana eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra - Barbara Dahlgren

Ry Jesosy, ilay fanekena tanteraka - Joseph Tkach

Pentekosta - Natu Moti

Mitoetra ao aminao ny Fanahy Masina! - Paul Kroll