Izaho dia tsy 100% Venda

Ny mpanao politika toa ny filoha teo aloha Thabo Mbeki na i Winnie Madikizela Mandela dia nitaraina momba ny fitomboan'ireo foko ao Afrikana Tatsimo, hoy ny fampitam-baovao avy any Afrika Atsimo.

Ny ady atao amin'ny apartheid ihany koa dia naseho tamin'ny tolona mifanohitra amin'ny firazanana ao anaty foko iray. Toy ny firenen-kafa maro, i Afrika atsimo dia amina foko maro samihafa, na dia amin'izy ireo ihany aza no ekena tamin'ny fomba ofisialy. Misy fiteny iraika ambin'ny folo iraika ambin'ny folo any Afrika Atsimo: Afrikaans, anglisy, Ndebele, Swati, Xhosa, Zulu, Pedi, Sotho, Tswanga, Tsonga ary Venda. Ireo fiteny toa ny grika, portogey, Khosa, italiana ary mandarin dia ampiasaina ihany koa.

Efa elaela izay dia nisy stickers tamin'ny fiara maro izay nahafahan'ny mpamily nasaina tamina foko iray. "Venda 100%" aho, "100% zato-Takalani Musekwa", "Tsanwa 100% aho" sns. Na dia ireo mpamatotra ireo aza dia ezaka natao hamaritana ny maha-izy anao ao anaty fanjakana multinasy iray, dia feno izy ireo. ezaka diso lalana. Venda ny reniko, fa tsy 100% kosa i Venda. Ny fiteny sy ny maha-izy azy dia tsy azo ampitahaina. Sinoa izay teraka ary lehibe tao Londona ary miteny Anglisy fotsiny dia tsy voatery ho anglisy ihany. Simon Vander Stel, lehilahy avy any Holandy izay nifindra tany Cape Town tamin'ny taonjato faha-17 ary lasa governora voalohany tao amin'ny faritr'i Cape, fa tsy Holandey. Izy dia zafikelin'ny vehivavy andevo izay afaka ary lehilahy holandey. Tsy misy olona 100% na inona na inona. Olombelona 100% ihany mantsy izahay.

Ahoana ny momba ny Jesosy

Jiosy angaha izy 100%? Tsia, tsy izany. Misy vehivavy ao amin'ny fianakavian'izy ireo izay tsy Israelita. Tena gaga aho fa ny roa amin'ireo mpanoratra efatra Filazantsara dia nisafidy ny hitatitra betsaka momba ny fianakavian'i Jesosy Kristy. Efa nanandrana nanaporofo zavatra ve ianao? Natombok'i Matio tamin'ny alàlan'ny fanoratana ny rohim-pirazan'i Abrahama. Mieritreritra aho fa ny fiezahany hanaporofoana fa i Jesosy no manatanteraka ny fampanantenana natao tamin'i Abrahama. Nanoratra tamin'ny Galatianina izay tsy jiosy i Paoly hoe: “Eto dia tsy misy Jiosy na Grika, tsy misy andevo na tsy andevo, tsy misy lehilahy na vehivavy; fa iray ihany ao amin'i Kristy Jesosy ianareo rehetra. Fa raha an'i Kristy ianareo, dia zanak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. (Galatiana 3, 28-29). Hoy izy fa izay rehetra an'i Kristy dia zanak'i Abrahama ary lova aorian'ny fampanantenana. Inona anefa no fampanantenan'i Paoly momba izany? Ny teny fikasana dia ny hoe ny fitambaran'olom-poko rehetra dia tokony hotahin'Andriamanitra amin'ny alàlan'i Abrahama. Ny bokin'i Mosesy voalohany koa dia milaza izao: “Hitahy izay mitso-drano anao aho ary manozona izay manozona anao; ary ao aminao ny olon-drehetra ao an-tany dia hotahina " (Genesisy 1: 12) Nanantitrantitra izany koa i Paoly tao amin'ny taratasiny ho an'ny fiangonan'ny Galatia: “Efa foana ve ianao? Raha tsinontsinona! Iza ankehitriny no manolotra anao fanahy ka manao izany asa izany, eo amin'ny asan'ny lalàna na amin'ny fitoriana ny finoana? Toy izany koa i Abrahama: "Nino an'Andriamanitra izy ary nisaina ho fahamarinana" (Genesisy 1: 15). Koa fantaro: ny amin'ny finoana dia zanak'i Abrahama. Efa voalazan'ny Soratra Masina fa hataon'Andriamanitra amin'ny fahamarinana ny Jentilisa. Izany no nahatonga azy nanambara tamin'i Abrahama (Genesisy 1: 12): "Hotahina aminao ny firenena rehetra." Koa izay manam-pinoana dia hotahina miaraka amin'i Abrahama izay mino " (Galatiana 3: 4-9) Tsy nanandrana nanaporofo àry i Matio fa jiosy 100% i Jesosy, satria nanoratra koa i Paoly: "Tsy ny Isiraely rehetra avy amin'ny Israely" (Rom 9, 6).

Ny olona rehetra dia avy amin'ilay foko iray ihany

Ny firazanan'i Lioka dia miditra lalina kokoa amin'ny tantara ary noho izany dia milaza ny fomba iray hafa momba an'i Jesosy. Nanoratra i Lioka fa razamben'i Jesosy mivantana i Adama. Jesosy dia zanak'i Adama izay zanak'Andriamanitra (Lioka 3:38). Ny olombelona rehetra dia avy amin'ity Adama, Zanak'Andriamanitra ity. Nanohy ny fanazavany i Lioka izay nolazainy ao amin'ny Asan’ny Apostoly hoe: «Ary nataony olombelona ny olombelona iray manontolo mba hahafahan'izy ireo honina eto ambonin'izao tontolo izao, ary nitazona ny halavany izy ireo sy ny fetrany tokony hivelomana mba ho Andriamanitra tokony hikaroka raha afaka mahatsapa izy ireo ary mahita azy; ary tsy lavitra antsika tsirairay Izy. Satria miaina isika, manenona ary efa ao anatiny; araka ny filazan'ny poeta sasany taminao hoe: Fitiavany izahay. Ankehitriny noho ny firaisana avy amin'Andriamanitra, dia tsy tokony hieritreritra isika fa ny andriamanitra dia toy ny sary volamena, volafotsy ary vato, namboarin'olombelona sy ny fisainany. Andriamanitra dia tsy nijery ny fotoan'ny tsy fahalalana; nefa izao dia mandidy ny olona hanao bus izy amin'ny farany ” (Asan’ny Apostoly 17: 26-30) Ny hafatra tian’i Lioka hizara azy dia ny niorenan’i Jesosy teo amin’ny fokon’olombelona, ​​toa antsika ihany. Andriamanitra dia namorona ny firenena, ny olona rehetra ary ny foko rehetra tamin'ny olona iray: Adama. Tsy ny Jiosy ihany no notadiaviny hitadiavana azy, fa ny firenena rehetra amin'ny firenena rehetra. Ity no tantara Krismasy. Izao no tantaran'ny nirahin'Andriamanitra mba hitahiana ny firenena rehetra: “Izy no namonjy antsika tamin'ny fahavalontsika sy tamin'ny tànan'izay rehetra mankahala antsika, ary ny famindram-po dia naneho ny razantsika ary nahatsiaro ny fanekeny masina sy ny fianianana nataony tamin’i Abrahama raintsika hanome antsika " (Lioka 1,71-73).

Nohazavain'i Lioka ny antsipiriany bebe kokoa momba ny nahaterahan'i Jesosy. Hoy izy momba ny anjely izay manondro mpiandry mamakivaky ny saha hatrany amin'ny toerana nahaterahan'i Jesosy: “Ary hoy ilay anjely taminy: Aza matahotra! Ary, indro, manambara aminareo hafaliana lehibe izay ho tonga amin'ny firenena rehetra aho; fa ny Mpamonjy no teraka taminao anio, dia Kristy Tompo ao an-tanànan'i Davida. Ary izany dia toy ny famantarana: Ho hitanao ilay zaza nofonosina lampin-damba ary mandry ao am-pihariana. Ary teo no ho eo niaraka tamin'ny anjely maro be avy any an-danitra niaraka tamin'ilay anjely, izay nidera an'Andriamanitra ary nanao hoe: Voninahitra any amin'ny avo indrindra ary fiadanana eto an-tany miaraka amin'ny olona ankasitrahany. " (Lioka 2,10-14).

Ny hafatry ny Krismasy, ny nahaterahan'i Jesosy, dia hafatra mifaly izay mihatra amin'ny olona rehetra amin'ny firenena rehetra. Hafatry ny fandriam-pahalemana ho an'ny Jiosy sy tsy Jiosy izany: "Inona ary no holazaintsika ankehitriny? Jiosy ve no tian-dry zareo? Tsia mihitsy. Satria vao avy nanaporofo izahay fa samy manota avokoa ny Jiosy na ny Grika ” (Rom 3, 9). Ary izao: «Tsy misy maha samihafa ny Jiosy sy ny Grika eto; Izy irery ihany no Tompon'ny rehetra, sady manan-karena ho an'izay rehetra miantso azy. " (Rom 10, 12). "Satria ny fandriam-pahalemanay no nahatonga ny" iray "iray ary samy nanapaka ny fefy nifanelanelana, dia ny fankahalana" (Efesiana 2, 14). Tsy misy antony ny xenophobia, zato isan-jato na ho an'ny ady. Nandritra ny Ady Lehibe Voalohany dia nahazo ny hafatra tamin'ny Krismasy ireo Mpiray dina sy Alemà. Napetrany nandritra ny iray andro ny fitaovam-piadiany ary niara-niasa nandritra ny iray andro. Mampalahelo fa nitohy ihany ny ady taorian'io. Saingy tsy tokony ho toy izany aminao. Ataovy saina tsara fa olombelona 100% ianao.

Maniry anao hahita olona tahaka ny mbola tsy fahitanao azy taloha: “Izany no antony tsy ahitanay olona intsony. ary na dia nahafantatra an'i Kristy araka ny nofo aza isika, dia tsy fantatsika toy izany intsony ” (2 Korintiana 5, 16).    

by Takalani Musekwa


PDFIzaho dia tsy 100% Venda