Inona no Dr. Faustus dia tsy nahalala

Rehefa miady amin'ny literatiora Alemana ianao dia tsy afaka manalavitra ny tantaran'ny Faust. Betsaka ireo mpamaky ilay mpandimby dia nianatra momba an'io lohahevitra manan-danja io avy amin'i Johann Wolfgang von Goethe nandritra ny andro fianarany (1749-1832) naheno. Fantatr'i Goethe ny tantaran'i Faust tamin'ny alàlan'ny fampisehoana saribakoly, izay nentina teo amin'ny kolontsaina Eoropeana ho tantara ara-moraly hatramin'ny Moyen Âge. Tamin'ny taonjato faha-20, Thomas Mann, izay nahazo ny loka Nobel, dia namelona indray ny tantaran'ilay lehilahy nivarotra ny fanahiny tamin'ny devoly. Ny tantaran'ny Faust sy ny niara-niasa tamin'ny devoly (amin'ny teny anglisy io dia antsoina hoe Faustian vazivazy ihany) izay nanaraka ny hevitry ny faha-20 Taonjato maro, ohatra amin'ny fitolorana ny Sosialista Nasionaly tamin'ny 1933.

Ny tantaran'i Faust dia mety ho hita ao amin'ny literatiora anglisy ihany koa. Ilay poeta sy mpilalao tantara atao hoe Christopher Marlowe, namana akaiky an'i William Shakespeare, dia nanoratra lahatsoratra tamin'ny 1588 izay nahitana Dr. Johannes Faust avy any Wittenberg, izay reraka amin'ny fianarana mankarary dia manao fifanarahana amin'i Lucifer: Nanolotra ny fanahiny amin'ny devoly i Faust rehefa maty, raha ho valin'izay, dia manatanteraka faniriana izy isaky ny efa-taona. Ny lohahevitra lehibe ao amin'ny dikan-tantaram-pitiavan'i Goethe dia ny fandresena ny fotoana noho ny totohon'ny olombelona, ​​hialana amin'ny fahamarinana rehetra ary hiaina fahatsarana maharitra. Ny asan'i Goethe dia mbola manana toerana hentitra amin'ny literatiora alemà ankehitriny.

I Will Durant dia mamaritra ny toy izao manaraka izao:
“Mazava ho azy, i Faust dia i Goethe mihitsy - na dia hatramin'ny enimpolo aza. Tamin'ny faha-enimpolo taonany, toa an'i Goethe izy dia mafana fo amin'ny hatsarana sy ny fahasoavana. Ny faniriany feno fahendrena ho an'ny fahendrena sy ny hatsarany dia naterin'ny fanahin'i Goethe. Io fiheverana io dia nanohitra ireo andriamanitra mpamaly faty nefa tsara kokoa izy io. Samy nilaza i "Faust sy Goethe" eny "amin'ny fiainana, ara-tsaina sy ara-batana, filozofia ary amim-pifaliana." (Tantaran'ny kolontsaina olombelona. Rousseau sy ny Revolisiona frantsay)

Famonoana mahery vaika

Ny ankamaroan'ny mpaneho hevitra dia manamarika ny fiheveran-tena miavonavona nataon'i Faust fa manana fahefana toa an'Andriamanitra izy. Marlowes Ny tantara mampalahelo nataon'i Doctor Faustus dia manomboka amin'ny fahatsinjovana fa ny mpandray anjara lehibe dia ny fahalalana ananany amin'ny alàlan'ny siansa efatra. (Filozofa, fanafody, lalàna ary teolojia) nanamavo. Wittenberg dia, mazava ho azy, ilay toerana manodidina an'i Martin Luther ary asa izay azo alaina fa tsy azo sakanana. Ny teolojika dia nodinihina taloha hoe "Science's Queen". Fa ny zavatra adala inoana dia ny nanombohanao ny fahalalana rehetra azo ampianarina. Ny tsy fisian'ny halalin'ny fahalalinan'i Faust sy ny fanahy dia manakana ny mpamaky maro amin'ity tantara ity.

Ny taratasin'i Paoly ho an'ny Romana, izay noheverin'i Lotera ho fanambarany ny fahalalahana ara-pivavahana, dia miharihary eto: "Satria nihevitra ho hendry izy ireo, dia tonga adala" (Rom 1,22). Taty aoriana dia nanoratra momba ny halalin'ny harena sy ny harena i Paul rehefa mitady an'Andriamanitra: “Endrey ny halalin'ny harena, dia ny fahendrena sy ny fahalalana an'Andriamanitra! Endrey ny tsy takatry ny sainy sy ny lalany tsy azo jerena! Satria "iza no nahafantatra ny dikan'ny Tompo sa iza no mpanolotsaina azy?" (Romana 11,33: 34).

Mahery fo mampalahelo

Misy fahajambana lalina sy matavy ao Faust izay midika fa ny tendrony roa sosona. Tiany ny fahefana, mihoatra ny harena rehetra eto an-tany. Manoratra toy izao i Marlowe: "Tokony hanidina any Golde izy ireo, any India, maka ny perla Orient avy any an-dranomasina, Peek mamakivaky ny zoro tontolo vaovao rehetra, hamoa voankazo mendri-kaja, mangatsiaka ny andriana mahasoa; tokony hamaky ahy ny fahendrena vaovao ianao, hampahafantatra ny lalànan'ny mpanjaka: "Marlowes Faustus dia nosoratana ho an'ny sehatra ary noho izany dia mampiseho ilay mahery fo mahatsiravina izay te hahita, hamantatra, hitombo ary hahalala ireo tsiambaratelon'ny tontolo fantatra sy tsy fantatra amin'ny fomba mahavariana. Rehefa manomboka mandinika ny toetry ny lanitra sy ny helo dia i Mephisto, ilay mpitondra hafatr'i Lucifer, dia nanakana ny fifaninanana amin'ny horohorontany.Mandeha amin'ny endrika romantika any Eropa ny dikan-teny mihetsiketsika nataon'i Goethe ary noho izany dia mampiseho totohondry lafo vidy kokoa izay mampiseho ny fisian'Andriamanitra ao aminy Izy no nidera ny andriamanitra ho zavaboary maneran-tany sy voatahiry rehetra, satria ho an'i Goethe, ny fahatsapana dia ny zava-drehetra.Manakiana ny mpitsikera ny Goethe's Faust tamin'ny taona 1808 ho toy ny tantara sy ny tononkalo tsara indrindra novokarin'i Alemaina manana. Na dia tarihin'i Mephisto any amin'ny farany aza i Faust dia be dia be ny ho azo avy amin'ity tantara ity. Miaraka amin'i Marlowe, ny fiantraikany mahatsiravina dia maharitra ela ary mifarana amin'ny fitondran-tena. Nandritra ny filalaovana dia nahatsapa ny ilana hiverina any amin'Andriamanitra i Faustus ary hiaiky ny fahadisoany teo anoloany sy ny tenany. Tamin'ny hetsika faharoa dia nanontany i Faustus raha tara loatra ka izy ary manamafy izany tahotra izany ny anjely ratsy. Mandrisika azy anefa ny anjely tsara ary miteny aminy fa tsy tara raha miverina amin'Andriamanitra. Namaly ilay anjely ratsy fa ny devoly dia hamiravira azy raha miverina amin'Andriamanitra izy. Fa ny anjely tsara tsy mamela mora foana ary manome toky azy fa raha miverina amin'Andriamanitra izy dia tsy hisy volo hiondrika. Anyupon Faustus dia miantso avy amin'ny fanahy lalina indrindra an'i Kristy ho Mpanavotra azy ary mangataka azy mba hamonjy ny fanahy nampijaliana azy.

Avy eo dia niseho niaraka tamin'ny fampitandremana sy fanaingoana mahafinaritra i Lucifer mba hampifangaroana ny dokotera voaofana. Mampahafantatra azy amin'ny ota mahafaty fito nataon'i Lucifera: fieboeboana, fitsiriritana, fialonana, hatezerana, fitsiriratsirana, hakamoana sy faniriana. Marlowe's Faustus dia variana loatra amin'ireto fahafinaretan'izao tontolo izao ka miala amin'ny lalana hiverenany amin'Andriamanitra. Ity no tena toetry ny tantaran'i Marlowe Faustus: Ny fahotana Faustus dia tsy vitan'ny fahatongavany ihany fa eo amin'ny lafiny ara-panahy rehetra. Ho an'i Dr. Io fahefana miavaka io no anton'ny nahafaty azy, Kristin Leuschner of the Rand Corporation, satria "tsy afaka mahita Andriamanitra iray lehibe i Faustus hamela heloka azy noho ny asa nataony".

Amin'ny teboka isan-karazany amin'ny filalazan'i Marlowe dia manentana azy hiverina ny naman'i Faustus, satria tsy tara loatra izany. Fa i Faustus dia jamba noho ny tsy finoany tsy misy antony - ny Andriamanitry ny Tontolo Lazaina fa Kristiana dia lehibe lavitra noho ny azony eritreretina. Lehibe kokoa aza raha misy mamela heloka. Faustus, izay nanalavitra ny teolojia, ka tsy nahafantatra ny iray amin'ireo fitsipika manan-danja indrindra amin'ny Baiboly: "Izy ireo dia samy mpanota ary tsy manana voninahitra izay tokony hananany amin'Andriamanitra, ary tsy mendrika ny fanaovany ny fahasoavany amin'ny alalany. Famonjena izay nitranga tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy " (Rom 3,23f). Milaza ny Testamenta Vaovao fa tsy maintsy namoaka demonia fito tamin'ny vehivavy i Jesosy, ary lasa mpianatr'i Jesosy nahatoky avy eo izy (Lioka 8,32). Tsy maninona na ny fandikana ny Baiboly novakiantsika, ny tsy fisian'ny finoana ny fahasoavan'Andriamanitra dia zavatra iainantsika rehetra, ary mirona mamorona ny endrik'olombelona manokana isika. Fa heverina ho fohy loatra izany. Tsy namela ny tenany i Faustus, koa ahoana no ahafahan'Andriamanitra Mahery Indrindra hanao izany? Io no mitombina - fa lojika nefa tsy misy famindram-po.

Famindram-po ho an'ny mpanota

Angamba ny tsirairay avy amintsika dia hiaina an'io fomba io. Avy eo mila mandray am-po isika satria mazava ny hafatry ny Baiboly. Na iza na iza karazana fahotana azo avela, afa-tsy ny fanoherana ny Fanahy Masina - ary io fahamarinana io dia ao amin'ny hafatry ny hazo fijaliana. Ny hafatry ny vaovao tsara dia ny sorona nataon'i Kristy ho antsika dia mihoatra lavitra noho ny isan'ny zavatra rehetra niainantsika sy ny fahotantsika rehetra nataontsika. Misy olona tsy manaiky ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ary avy eo manome voninahitra ny fahotany: "Ny fahotako dia lehibe loatra. Tsy afaka mamela ahy na oviana na oviana Andriamanitra. "

Saingy diso izany fiheverana izany. Ny hafatry ny Baiboly dia midika fahasoavana - fahasoavana hatramin'ny farany. Ny vaovao mahafaly momba ny filazantsara dia ny famotsoran-keloka any an-danitra dia mihatra amin'ireo mpanota ratsy indrindra. I Paul dia nanoratra toy izao: "Marina sy marina tokoa ny teny hoe mino fa tonga teto amin'izao tontolo izao Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, izay isan'izy ireo." Fa izao no antony nahazoako famindram-po fa i Kristy Jesosy no voalohany manam-paharetana, ho ohatra ho an'ireo izay mino azy hiaina mandrakizay ” (1 Tim 1,15: 16).

Nanohy nanoratra toy izao i Paoly: "Fa raha vao nihanahery ny ota, dia nihamatanjaka ny fahasoavana" (Rom 5,20). Mazava ny hafatra: ny lalan'ny fahasoavana dia malalaka foana, na dia ho an'ny mpanota ratsy indrindra. Raha Dr. I Faustus ihany no tena nahazo an'izany.    

nataon'i Neil Earle


PDFInona no Dr. Faustus dia tsy nahalala