Ny toeram-pitrandrahana mpanjaka Salomona (fizarana 19)

Androany aho te hiresaka aminao ny ao am-ponao. Ny foko? Ny fotoana farany nandehanako teo am-panamarinana dia namely izany. Afaka mihazakazaka aho, milalao tennis ... Tsia, tsy manahy momba ny taova vatana ao amin'ny tratranao izay manondraka rà aho, fa miaraka amin'ny fo, izay miseho in-90 mahery ao amin'ny Bokin'ny Ohabolana. Eny, raha te hiresaka momba ny fo ianao dia ataovy, saingy tsy heveriko fa tena zava-dehibe izany - tsy maintsy misy zavatra lehibe kokoa eo amin'ny fiainana kristiana izay azontsika resahina. Maninona ianao no tsy milaza amiko ny momba ny fitahian'Andriamanitra, ny lalàny, ny fankatoavany, ny faminaniana ary ... Andraso sy ho hitanao! Tsy misy hafa amin'ny fonao, fa toy izany koa ny fonao. Raha ny tena izy, zava-dehibe loatra izany dia mandidy anao Andriamanitra ny hiaro azy. Izay no laharam-pahamehana. Ambonin'ny zava-drehetra, arovy ny fonao (Ohabolana 4,23; Fiainana vaovao). Noho izany, tokony hokarakarainay tsara. Ah, izao, azoko ny tianao holazaina amiko. Tsy voatery ho mahafehy ny fihetseham-po sy ny fihetseham-poko aho. Fantatro izany. Miasa amin'ny fifehezan-tena sy ny tsara foana aho, matahotra foana aho izao - indrindra amin'ny fifamoivoizana - fa raha tsy izany, mieritreritra aho fa manana fepetra tsara aho. Mampalahelo fa mbola tsy nahalala ahy ihany izy ireo. Rehefa nanoratra momba ny fontsika i Solomona dia izy dia niahy zavatra lehibe kokoa noho ny fianianana na ny fitenin-tserasera. Izany dia momba ny fitarihan'ny fontsika. Ny fontsika dia voambara ao amin'ny Baiboly ho loharanon'ny fankahalana sy ny hatezerantsika. Mazava ho azy fa misy fiantraikany amin'ny ahy koa. Raha ny marina, be dia be ny zavatra avy ao am-pontsika: ny faniriantsika, ny hetahetantsika, ny faniriantsika, ny tiantsika, ny nofinofintsika, ny faniriantsika, ny fanantenantsika, ny tahotra, ny fitiavan-tena, ny fahaizantsika, ny faniriantsika, ny fialonana isika - tena zavatra rehetra ataontsika , dia niavian'ny fontsika ao am-pontsika. Tahaka ny fon'ny vatantsika ao afovoan'ny vatantsika, dia toy izany koa ny fontsika ara-panahy sy ivon'ny fiainantsika manontolo. Nanaraka tsara ny fony i Jesosy Kristy. Dia hoy izy: Satria ny fonao no mamaritra izay lazainao. Ny olona tsara miteny teny tsara avy am-po tsara ary ny olona ratsy fanahy miteny teny ratsy avy ao am-po ratsy (Matio 12,34-35; Fiainana vaovao). Eny ary, mba tianao hilazana ahy fa ny foko dia toa loharanon'ny ony. Ny renirano iray lehibe sy lava ary lalina, fa ny loharano dia loharano eny an-tendrombohitra, sa tsy izany?

Mpisava lalana

Marina! Ny fontsika ara-dalàna dia misy fiantraikany mivantana amin'ny faritra tsirairay ao amin'ny vatantsika, satria mandentika ra amin'ny alàlan'ny fihenan'ny lalan-drano ary koa amin'ny alàlan'ny lalan-drà kilometatra maro ary avy eo mitazona ny asantsika lehibe. Ny fo ao anatiny kosa, amin'ny lafiny iray, dia mitarika ny fomba fiainantsika. Eritrereto ireo zavatra inoanao rehetra, ireo zavatra inoanao lalina indrindra (Rom 10,9-10), ireo zavatra nanova ny fiainanao - izy rehetra dia avy amina toerana iray ao am-pon'ny fonao (Ohabolana 20,5). Manontany tena toy izao ianao ao am-ponao: Nahoana aho no miaina? Inona ny dikan'ny fiainako Maninona aho mifoha maraina? Fa maninona aho ary iza aho? Fa maninona aho no tsy mitovy amin'ny alika? Ary azonao ve izay tiako holazaina? Ny fonao no mahatonga anao hoe iza ianao. Ianao ny fonao. Manapa-kevitra amin'ny fonao lalina sy tena marina ny fonao. Eny, afaka manafina ny fonao ianao ary mitafy saron-tava satria tsy tian'ny hafa hahafantatra izay tena eritreretinao fa tsy izany dia tsy manova hoe iza isika ao anaty lalina indrindra amin'ny fontsika anatiny. izany? Andriamanitra milaza aminao sy amiko ary isika rehetra fa ny tsirairay no tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana ny fony. Fa maninona no ao am-poko? Ny ampahany faharoa amin'ny Ohabolana 4,23 dia manome valiny: satria ny fonao dia mitaona ny fiainanao manontolo (Fiainana vaovao). Na toy ny lazain'ny Hafatra ao amin'ny Baiboly: Tandremo ny fisainanao, satria ny eritreritrao no mamaritra ny fiainanao (nadika malalaka). Ka izay no manomboka azy io? Satria ny voa iray amin'ny hazo dia mirakitra ny hazo iray manontolo ary mety ho ala ala, ao anaty foko ve ny fiainako manontolo? Ie. Ny fiainantsika manontolo dia mivoaka avy ao am-pontsika, na iza na iza ao am-pontsika dia hiseho ato ho ato na ho haingana amin'ny ataontsika. Ny fomba fitondran-tenantsika dia manana fiaviana tsy hita maso - mazàna dia mbola ela vao ataontsika. Ny zavatra ataontsika dia tena filazana manala baraka ny toerana nisy anay hatrizay. Efa niteny ve ianao hoe: Tsy fantatro ny nahatonga ahy. Ary mbola nataonao ihany izany. Ny tena marina dia efa ela ianao no nieritreritra izany ary rehefa tonga tampoka ilay fotoana, dia nataonao an. Ny eritreritry ny anio dia hetsika sy ny fiantraikany rahampitso. Ny mbola fialonana amin'izao fotoana izao dia ho tanterahana rahampitso. Inona ny zotom-po tery ankehitriny dia ho lasa heloka bevava fankahalana rahampitso. Ny tezitra anio dia fanararaotana rahampitso. Ny zavatra maniry anio dia ny fanitsakitsa-bady rahampitso. Ny atao hoe fitiavan-karena amin'izao fotoana izao dia ny fanirahana rahampitso. Ny zavatra tokony omena androany dia matahotra ny rahampitso.

1 Mampianatra antsika ny Ohabolana 4,23 fa avy amin'ny ao anaty, ny loharano miafina, ny fontsika, ny fitondran-tenantsika. Izany no hery manosika ao aorintsika sy ny tenintsika; Raha mieritreritra ao am-pony izy dia (Ohabolana 23,7, nadika malalaka avy ao amin'ny Baiboly Amplified.) Ny zavatra avy amin'ny fontsika dia aseho ao amin'ny fifandraisantsika amin'ny zava-drehetra misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana. Mampahatsiahy ranomasina ny ranomandry aho. Eny, marina tokoa, satria ny toetrantsika dia tendron'ny iceberg fotsiny. Raha ny marina dia mipoitra amin'ny tsy hita maso ny tenantsika.Afa ny ampahany lehibe amin'ny iceberg izay eo ambanin'ny rano dia ahitana ny fitambaran'ny taon-taonantsika rehetra - na dia fony vao notorahina aza aho. Jesosy dia miaina ao am-pontsika amin'ny alalan'ny Fanahy Masina (Efesiana 3,17). Andriamanitra dia miasa tsy tapaka ao am-pontsika mba haka ny endrik'i Jesosy Kristy. Fa tao anatin'ny taona maro dia nanao fanimbana be ny fontsika ary isan'andro dia tototry ny eritreritra isika isan'andro. Noho izany dia mila fotoana be. Izy io dia dingana miadana tokanina amin'i Jesosy.

Mandraisa anjara

Ka avelako ho an Andriamanitra io ary hikarakara ny zava-drehetra izy? Tsy izany no fomba fiasa aminy. Andriamanitra mavitrika eo anilanao ka mangataka anao hanao ny anjaranao, ary ahoana no fomba hanaovana izany? Inona ny ahy? Ahoana no fomba hikarakarako ny foko? Tany am-piandohana dia ilaina ny fehezinao. Ohatra, raha hitanao fa mitondra tena amin'ny tsy finoana kristiana ny olona iray, dia tokony hosoratanao ny bokotra fiatoana ary handinika hoe iza ianao ao amin'i Jesosy Kristy ary mitaky ny fahasoavany.

2 Amin'ny maha ray sy raibeko ahy, dia nianatra aho - ary matetika dia miasa tsara izy io - mampitony zaza mitomany amin'ny fisarihana ny saina amin'ny zavatra hafa. Saika miasa foana izy io. (Toy ny fehin-kibo ny lobaka. Ny fonao no mamaritra hoe bokotra inona no mandeha voalohany izay buttonhole. Mitohy hatrany ny fihetsika ataontsika ka hatramin'ny farany. Raha ny bokotra voalohany dia tsy mety, diso daholo ny zava-drehetra!) Heveriko fa tsara ny fanazavana. ! Nefa izany dia sarotra. Isaky ny manandrana miverimberina hatrany aho ary mameno ny nifiko mba ho toa an'i Jesosy; Tsy mahomby aho. Tsy mikasika ezaka sy ezaka mafy izany. Mikasika ny tena fiainan'i Jesoa Kristy izay aseho amin'ny alalantsika. Vonona hanampy antsika ny Fanahy Masina hanampy antsika hifehy sy hanilika ny eritreritra ratsy rehefa manandrana hiditra ao am-pontsika izy ireo. Raha misy eritreritra diso dia avelao hohazona ny varavarana ka tsy hidirany. Tsy afa-manoatra noho ny famindram-ponao mitsingevana ao an-dohanao ianao. Mandritra ireo fitaovam-piadiana ireo dia mandresy eritreritra tsy mitaky isika ary mampianatra azy hankatò an'i Kristy (2 Korintiana 10,5 NL).

Aza avela hivoaka ny varavarana. Ianao manana izay rehetra ilainao mba hiaina fiainana araka an'Andriamanitra - ianao dia manana fitaovana ahafahanao maka ny eritreritra tsy ao am-ponao. (2 Petera 1,3: 4). Mamporisika anao koa aho mba hanao ny vavaky ny fiainanao manokana ny Efesianina 3,16. Ao anatin'izany dia nangataka i Paoly fa hanome anao hery avy amin'ny hareny lehibe ny herinao mba ho lasa matanjaka anatiny amin'ny alalan'ny fanahiny. Mitombo amin'ny fahatokisana tsy tapaka sy ny fanatanterahana ny fitiavan-drainao sy ny fikarakarana amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainanao. Karakarao ny fonao. Arovy io. Arovy izany. Tandremo ny fisainanao. Ianao ve milaza fa tompon'andraikitra aho? Ananana izany ary azonao atao ny mandray azy.

by Gordon Green

1 Max Lucado. Fitiavana mendrika omena. Pejy 88.

2 Tsy fahasoavana tsy mendrika fotsiny ny fahasoavana; fahaiza-manao amin'Andriamanitra izany amin'ny fiainana andavan'andro      (2 Korintiana 12,9).


PDF Ny toeram-pitrandrahana nataon'i Solomona Mpanjaka (Fizarana 19)