Raha izaho no Andriamanitra

Raha ny marina, indraindray dia sarotra amiko ny mahazo an’Andriamanitra. Tsy mandray ny fanapahan-kevitra raisiko foana izy raha eo amin'ny toerany. Raha Andriamanitra aho, dia tsy avelako hisy orana izao eny an-tsaha. Ireo tantsaha mpiompy tsara sy manao ny marina ihany no mahazo orana avy amiko, fa ny Baiboly kosa milaza fa Andriamanitra no mampilatsaka ny orany amin'ny marina sy ny tsy marina (Mt 5,45).

Raha izaho no Andriamanitra dia ny olon-dratsy ihany no ho faty maty ka ny tsara fanahy kosa hiaina fiainana sambatra. Nefa milaza ny Baiboly fa indraindray mamono ny olo-marina Andriamanitra, satria noheverina ho afa-mandositra ny ratsy izy ireo (Is 57: 1). Raha Andriamanitra aho, dia ampahafantariko ny olon-drehetra hoe inona marina no tokony hitranga amin'ny hoavy. Tsy misy fanontaniana hoe inona no eritreritro momba ny zavatra iray. Halamina tsara sy mora azo ny zava-drehetra. Fa ny Baiboly milaza fa Andriamanitra ihany no mamela antsika hahita amin'ny alàlan'ny fitaratra feno rahona (1 Kor 13:12). Raha Andriamanitra aho, dia tsy hisy fampijaliana eto amin'ity tontolo ity. Fa Andriamanitra kosa milaza fa tsy azy ity tontolo ity, fa an'ny devoly ary noho izany dia tsy miditra an-tsehatra hatrany izy ary avelany hitranga ny zavatra tsy azontsika (2 Kor. 4: 4).

Raha izaho no Andriamanitra dia tsy enjehina ny kristiana aorian'izay rehetra manandrana manaraka an Andriamanitra ary manao izay asainy ataony. Fa ny Baiboly milaza fa izay manaraka an Andriamanitra dia henjehina (2 Tim 3:12).

Raha izaho Andriamanitra dia ny fanambin'ny fiainana dia ho sarotra ho an'ny rehetra. Nefa ny Baiboly dia milaza fa ny tsirairay avy amintsika dia miady amin'ny zavatra samihafa ary ny tolona ataontsika dia tsy azo hokapohina na olon-kafa. (He 12, 1)

Tsy izaho Andriamanitra - tsara vintana ho an'izao tontolo izao. Manana tombony manokana amiko Andriamanitra: Mahagaga sy tsy misy aho. Ny mitsara ny fanapahan-kevitra raisiko ho an'ny fiainako na ny ain'ny olon-kafa dia hadalana fotsiny satria Andriamanitra irery no mahalala ny fotoana tokony hilatsahan'ny orana sy rehefa tsy tokony hanao izany isika. Izy irery ihany no mahalala ny fotoana tokony hiainantsika na ho faty. Izy irery ihany no mahalala rehefa tsara raha fantatsika ny zava-nitranga sy ny tranga ary rehefa tsy izany. Izy irery ihany no mahalala ny olana sy ny fanamby mamokatra ny vokatra tsara indrindra amin'ny fiainantsika ary tsy izany. Izy irery ihany no mahalala ny fomba hiasany antsika ka omem-boninahitra izy.

Ka tsy momba antsika izany, fa momba azy ihany ary izay no mahatonga antsika hiambina an'i Jesosy hatrany (Heb 12, 2). Tsy mora foana ny manaraka io antso io, nefa mbola safidy tsara kokoa noho ny mino fa hanao zavatra tsara kokoa noho Andriamanitra aho.

avy amin'i Barbara Dahlgren


PDFRaha izaho no andriamanitra?