Milamina hatrany

451 mijanona ho tony Taona vitsy lasa izay dia tao Harare, Zimbabwe aho mba hanao lahateny ara-piangonana. Rehefa avy nijanona tao amin'ny hotely aho, dia nandeha antoandro nandeha an-dalambe tao an-dalambe renivohitra. Ny iray amin'ireo tranobe tao afovoan-tanàna dia nahiratra ny masoko noho ny fomba maritrano. Naka sary maromaro aho rehefa nandre olona tampoka niantsoantso hoe: “Eh! Hey! Eh ao ianao! » Rehefa nihodina aho dia nijery mivantana tamin'ny mason'ny miaramila iray izay nibanjina tamim-pahatezerana. Nitaingina basy izy ary nanantona ahy tamim-pahatezerana. Avy eo izy dia nanindrona ny basy teny an-tratrako ary nikiakiaka aho hoe: "sehatra fiarovana ity - tsy voarara ny maka sary eto!" Tena natahotra aho. Faritra iray milamina ao afovoan-tanàna? Ahoana no nahatonga izany? Nijanona ny olona ary nijerijery anay. Teboka ny toe-javatra, fa nahagaga, tsy natahotra aho. Nilaza tamim-pitoniana aho: «Miala tsiny aho. Tsy fantatro fa misy faritra fiarovana eto. Tsy handray sary intsony aho. » Mbola nitohy ilay horakora-pandresena feno herisetra, fa nikiakiaka kosa izy, ka nampihena ny feoko. Niala tsiny indray aho. Avy eo nisy zava-nahagaga nitranga. Nampidina tsikelikely ny volany izy (sy ny basy ny azy!) nanova ny feony ary nihaino ahy fa tsy nanafika ahy. Rehefa afaka kelikely dia nanana resaka mahafinaritra izahay, izay niafara tamin'ny lalana nankany amin'ny fivarotam-boky teo an-toerana!

Rehefa lasa aho ary niverina tany amin'ny hotely, dia nilaza izany fa malaza hatrany fa tonga hatrany an-tsaiko: "ny valiny kely dia manafoana ny hatezerana" (Ohabolana 15,1). Tamin'ity tranga hafahafa ity no nahatsapako ny fiantraikan'ny tenin'ny fahendrena hendry nataon'i Solomona. Tsaroako koa ny nanao vavaka manokana tamin'io maraina io, izay hozaraiko aminao any aoriana any.

Tsy mahazatra amin'ny kolontsainay ny manome valiny malefaka - mifanohitra amin'izany kosa. Ampirisihina isika "hamela ny fihetseham-pontsika" ary "hilaza izay ao am-pontsika". Ilay andalana ao amin'ny Ohabolana 15,1 dia toa mandrisika antsika hiatrika ny zava-drehetra. Fa misy adala afaka mampiakiaka na manompa. Mila toetra be dia be kokoa ny hihaona amin'ny olona tsy mahatsiaro ho tony sy malemy paika. Izany dia momba ny maha-tahaka an'i Kristy amin'ny fiainantsika andavanandro (1 Jaona 4,17). Moa ve tsy mora noho izany ny vita? Nianatra lesona sarobidy aho (ary mbola mianatra aho!) rehefa mifandray amin'ny olona tezitra ary mampiasa valiny malefaka.

Alao kely ilay vola miaraka amin'ilay vola madinika mitovy

Tsy izany ve rehefa mifamaly amin'ny olona ianao fa ny iray kosa hiezaka hiady? Raha manisy hevitra maranitra ny mpifaninana dia te-hanongotra azy isika. Raha kiakiaka izy na hierona, dia hitomany foana isika raha azo atao. Samy te-hanana ny teny farany, ny tsirairay, te-hitifitra farany, na namely tampoka farany. Fa raha manintona ny basintsika fotsiny isika ary tsy manandrana manaporofo amin'ny hafa fa diso izy fa tsy masiaka, dia aleo vetivety foana kosa ny iray hafa. Betsaka ny fifamaliana mety hafanaina na hanaratsiana azy ireo kokoa noho ny karazana valinteny omentsika.

Nametraka fahatezerana diso

Nianatra koa aho fa rehefa toa misy olona tezitra ato amintsika dia tsy zavatra izay eritreretintsika foana. Ilay mpamily adala izay nanapaka anao androany dia tsy nifoha tamin'ity maraina ity noho ny fikasana handroaka anao amin'ny lalana! Tsy fantany akory ianao fa mahalala ny vadiny ary tezitra aminy. Fantatra toy ny teo amin'ny alehany ianao! Ny hamafin'ny hatezerana dia matetika tsy mitovy amin'ny hevitry ny hetsika nahatonga azy. Ny fahatsapan-tena dia soloina fahatezerana, fahasosorana, fahakiviana ary fankahalana ny olona diso. Izany no antony hiatrehantsika mpamily mahery vaika iray eny an-dàlana, mpanjifa tsy manara-penitra ao anaty kaontim-bola na lehiben'ny mpitsikilo. Tsy ilay olona adala aminao izany, ka aza maka manokana ny hatezerany!

Araka ny fiheveran'ny olona azy, dia toy izany ihany izy

Raha tiantsika ny hamaly ny olona tsy afa-bela noho ny valiny mora, dia tokony ho tsara aloha ny fontsika. Na ho ela na ho aingana dia ho hita taratra ao amin'ny tenintsika sy ny fitondrantenantsika ny eritreritrao. Ny Bokin'ny Ohabolana dia mampianatra antsika fa "ny fon'ny lehilahy hendry dia misy amin'ny lahatenin'ny fahitana" (Ohabolana 16,23). Toy ny siny rano avy amin'ny lavaka fantsakana iray, ny lela no maka izay ao am-po sy manidina azy. Rehefa madio ny loharano dia izay ilay lela no miteny. Raha misy areti-mando dia hiteny ratsy ny lela. Raha feno aretin-tsaina sy tezitra ny saintsika, dia ho henjana, manafintohina ary hamaly faty ny fihetsikitsika mandà ny olona tezitra. Raiso an-tsoratra ny fitenenana hoe: «Ny valiny malefaka dia manafoana ny hatezerana; fa ny teny sarotra kosa manaitra ny Grimm » (Ohabolana 15,1). Asio azy. Hoy i Solomona: “Tadidio foana ao an-tsaina izany ary tazomy ao am-ponao. Satria izay nahita azy ireo dia mitondra aina ary manasitrana ny vatany manontolo » (Ohabolana 4,21: 22 Fandikana ny Genève vaovao).

Isaky ny sendra olona tezitra isika dia misafidy ny fihetsiktsika amin'izy ireo. Na izany aza, tsy azontsika atao ny manandrana manao izany amin'ny tenantsika sy manao zavatra mifanaraka amin'izany. Io no mitondra ahy amin'ny fivavahako voalaza etsy ambony: «Ray ô, apetraho ao an-tsaiko ny fisainanao. Apetraho eo amin'ny lelako ny teninao mba ho tonga teniko ny teninao. Amin'ny fahasoavanao no ampio aho anio hitovy amin'i Jesosy ho an'ny hafa. » Mipoitra eo amin'ny fiainantsika ny olona tezitra rehefa tsy ampoizintsika indrindra. Miomàna.

by Gordon Green


PDFMilamina hatrany