Arovy amin'ny mpandimby anao aho

«Izay miarahaba anareo dia mandray Ahy; ary izay mandray Ahy dia mandray izay naniraka Ahy. Izay ... mandray ny olo-marina satria olo-marina izy, dia handray ny valim-pitia ho an’ny marina ( Matio 10, 40-41 fandikan-teny mpihinana).

Ny antokom-pinoana izay tarihiko (tombon-tsoa ho ahy izany) ary ny tenako dia nandalo fiovana lehibe teo amin'ny finoana sy ny fampiharana an'io finoana io nandritra ny roapolo taona lasa. Voafatotry ny ara-dalàna ny fiangonantsika ary maika ny fanekena ny filazantsaran’ny fahasoavana. Tsapako fa tsy ny rehetra no afaka manaiky ireo fiovana ireo ary ny sasany dia ho tezitra mafy amin’izany.

Tsy nampoizina anefa ny haavon'ny fankahalana natao tamiko manokana. Ny olona milaza ny tenany ho Kristianina dia tsy nampiseho firy ny Kristianisma. Nisy nanoratra tamiko mihitsy hoe hivavaka ho an’ny hahafatesako eo no ho eo. Nilaza tamiko ny hafa fa te handray anjara amin'ny famonoana ahy izy ireo. Nahazo fahatakarana lalina kokoa aho rehefa nilaza i Jesosy fa izay te hamono anao dia hihevitra fa manao an’Andriamanitra6,2).

Nanandrana ny zava-drehetra aho mba tsy hahasambatra ahy io onjam-pankahalana io fa mazava ho azy fa tsy azo ihodivirana. Mandratra ny teny, indrindra fa avy amin'ireo namana sy mpiara-miasa taloha taminy.

Nandritra ny taona maro izay, ny teny tsy mitsahatra tezitra sy ny mailaka fankahalana dia tsy nahavoa ahy tahaka ny voalohany. Tsy hoe lasa henjana kokoa, matevina ny hoditra, na tsy miraharaha ny fanafihan'ny olona manokana aho, fa kosa hitako fa ireo olona ireo dia mampijaly ny tenany amin'ny fahatsapana fahatsapana ambany, ahiahy ary fahamelohana. Ireo dia vokatry ny fanarahan-dalàna eto amintsika. Ny fankatoavana tanteraka ny lalàna dia toy ny lamba firakotra fiarovana, tsy ampy tsy voafehy ao anatin'ny tahotra.

Rehefa miatrika ny tena fiarovana ny filazantsaran'ny fahasoavana isika dia misy manipy ny lamba firakotra taloha, fa ny hafa kosa mikiry mafy azy io ary mametaka ny tenany bebe kokoa. Izy ireo dia mahita izay te-hanala azy ireo ho fahavalo. Izany no antony nahatonga ny Farisiana sy ny mpitondra ara-pivavahana hafa tamin'ny fotoana nahitan'i Jesosy azy ho fandrahonana ho an'ny filaminany ary noho izany dia te hamono azy amin'ny famoizam-po.

Tsy nankahala ny Fariseo i Jesosy, tia azy ireo ary te hanampy azy ireo satria fantany fa ny fahavalony no tena fahavalony indrindra. Toy izany koa ankehitriny, ny fankahalana sy ny fandrahonana dia avy amin'ny lazaina ho mpanara-dia an'i Jesosy ihany.

Hoy ny Baiboly: “Tsy ao anatin’ny fitiavana ny tahotra”. Mifanohitra amin’izany, “ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra” (1. Johannes 4,18). Tsy milaza akory izy io fa mandroaka ny fitiavana ny tahotra lavorary. Rehefa mahatsiaro izany rehetra izany aho, dia tsy mampahory ahy intsony ny fanafihana manokana. Afaka mitia izay mankahala ahy aho satria tia azy ireo Jesosy, na dia tsy fantany tsara aza ny fihetsehan’ny fitiavany. Manampy ahy haka aina kely kokoa ny zava-drehetra.

vavaka

Ry Ray be indrafo, mangataka ny famindramponao amin'izay rehetra mbola miady amin'ny fihetseham-pony, izay manohitra ny fitiavana ny hafa. Manontany aminao tamim-panetren-tena izahay: Misaora azy ireo ry Dada, miaraka amin'ny fanomezana ny fibebahana sy ny fanavaozana nomenao anay. Mangataka izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy, Amena

nataon'i Joseph Tkach


PDFArovy amin'ny mpandimby anao aho