Quotes

Mila fotoana fahanginana isan'andro,
ho resaka resaka roa, vavaka, boky tsara
na fandehanana.
Rainer-Haak

Ny resaka rehetra dia tsy misy dikany
rehefa tsy ampy ny fahatokisana.
Franz Kafka

Ka mifankahazo
mila teny firy ny olona.
Mila teny be fotsiny ianao
mba tsy hifankahazo.
Unbekannt

Izay tsy misy resaka intsony
manomboka ny herisetra.
Socrates

Raha ny hevitro dia vavaka ny
tsy inona intsony ny resaka miaraka amin'ny namana,
miaraka aminay matetika ary maniry hihaona irery isika,
hiresaka aminy satria tiany isika.
Theresa any Avila

Ny fiaviana sy krismasy dia toy ny fanalahidy,
amin'ny alalàn'ny lalana maizina eto an-tany
nisy naoty latsaka avy tao an-trano.
Friedrich von Bodelschwingh


Mankalazà Krismasy isika, ka ao amintsika koa izany fahaterahana izany
Mahafaly ny olona. Fa raha tsy izany no mitranga amiko, inona no manampy
dia izaho? Raha ny marina dia mitranga ato amiko koa izany, izay ihany.
Meister Eckhart


... ary hody any amin'ny Krismasy aho.
Isika rehetra na tokony hanao izany.
Nody daholo isika rehetra na tokony hody.
Ho fitsaharana vetivety, ny tsara kokoa,
maka sasatra sy manome.
Charles Dickens


Jesosy nitahy sy miaro anao mbamin'izay rehetra miaraka aminao.
Maria Ward