Hevitra avy amin'i Joseph Tkach

Mbola tia anao ve Andriamanitra?

194 mbola tia andriamanitra izyFantatrao ve fa kristiana maro no miaina isan'andro ary tsy tena mahazo antoka fa mbola tia azy ireo Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina?

Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Mahatsapa alahelo ny tsy fahombiazany, ny fahadisoany, ny tsy fahombiazana - ny fahotany. Nampianarina izy ireo fa ny fitiavan'Andriamanitra ary ny famonjena aza dia miankina amin'ny hoe mankatoa an'Andriamanitra izy ireo.

Ka dia mamerina miantso azy ireo indray Andriamanitra ary mangataka famelan-keloka, manantena ...

Vakio bebe kokoa ➜

Tsy mitsahatra tia antsika mihitsy Andriamanitra!

Andriamanitra 300 tsy ajanona mihitsy ny fitiavana antsika

Fantatrao ve fa ny ankamaroan'ny olona mino an'Andriamanitra dia sarotra ny mino fa tian'Andriamanitra izy ireo? Sarotra amin'ny olona ny maka sary an-tsaina ny hoe Andriamanitra mpamorona sy mpitsara, saingy sarotra tokoa ny mahita an'Andriamanitra ho tia sy mikarakara azy ireo. Saingy ny marina dia ilay Andriamanitra tsy manam-pitiavana sy mamorona ary tonga lafatra tsy mba mamorona zavatra mifanohitra aminy, izany hoe mifanohitra amin'ny Tenany. Ny zavatra rehetra noharian'Andriamanitra dia tsara, fisehoana tonga lafatra eo amin'ny tontolon'ny fahalavorariany, ny famoronana ary ny fitiavany. Na aiza na aiza hitantsika ny mifanohitra amin'izany - ny fankahalana, ny fitiavan-tena, ny fitiavan-tena, ny tahotra sy ny tahotra - tsy izany no namoronan'Andriamanitra azy.

Was ist das Böse…

Vakio bebe kokoa ➜

Miaraka amin'ny fo vaovao amin'ny taom-baovao!

331 miaraka am-po vaovao ao anatin'ny taom-baovaoJohn Bell dia nanana safidy hanao zavatra izay antenaina tsy ho vitantsika ny ankamaroan'ny hoe: nitazona ny fony teo am-pelatanany izy. Roa taona lasa izay, nandalo fiovam-po izy izay nahomby. Noho ny fandaharan'asa Fankasitrahana tao amin'ny Foibem-pitsaboana tao Baylor University tao Dallas, dia afaka nihazona ny fony izy izay efa nahavelona azy nandritra ny 70 taona talohan'ny nilana soloina. Ity tantara mahagaga ity dia mampatsiahy ahy ny fiovan'ny foko. Tsy famindrana fo “ara-batana” izany - izay rehetra manaraka an'i Kristy dia nahatsapa ny dikan-javatra ara-panahy tamin'ity dingana ity. Ny zava-misy mahatsiravina amin'ny maha-mpanota antsika ...

Vakio bebe kokoa ➜