Asan'Andriamanitra isika

Ein neues Jahr beginnt in dieser unruhigen Welt, während wir unsere erstaunliche Reise weiter und tiefer in das Reich Gottes fortsetzen! Wie Paulus schrieb, hat uns Gott bereits zu Bürgern seines Reiches gemacht, als er uns „von der Macht der Finsternis errettet und uns in das Reich seines lieben Sohnes versetzt hat, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden“ (Kol. 1,13-14).

Da unser Bürgerrecht im Himmel ist (Phil. 3,20), haben wir eine Verpflichtung, Gott zu dienen, seine Hände und Arme in der Welt zu sein, indem wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Weil wir Christus gehören, und nicht uns selber oder der Welt um uns herum, sollen wir nicht vom Bösen überwunden werden, sondern sollen das Böse durch das Gute überwinden (Röm. 12,21). Gott hat den ersten Anspruch auf uns, und die Grundlage für diesen Anspruch liegt darin, dass er uns aus freien Stücken und aus Gnade versöhnt und uns erlöst hat, als wir noch in hoffnungsloser Knechtschaft der Sünde ergeben waren.

Mety ho efa naheno ny tantara momba ilay lehilahy izay maty ianao, avy eo nifoha, dia nahita azy nijoro teo anoloan'i Jesosy, teo anoloan'ny vavahady volamena lehibe izay misy famantarana izay vakiny: "Fanjakan'ny Lanitra". Hoy i Jesosy hoe: “Mila isa-tapitrisa tapitrisa ianao hiakatra any an-danitra. Lazao ahy ny zavatra tsara rehetra nataonao izay azontsika ampidirina ao amin'ny kaontinao - ary rehefa mahazo isa tapitrisa izahay dia hanokatra ny vavahady aho ary hiditra anao. ”

Hoy ilay lehilahy: "Tsara, andao ho jerena. Nivady tamin'io vehivavy io ihany aho nandritra ny 50 taona ary mbola tsy nandoka na nandainga mihitsy. "Hoy i Jesosy:" Mahafinaritra izany. Mahazo isa telo momba izany ianao. ”Hoy ilay lehilahy:“ teboka telo fotsiny? Ahoana ny momba ny fanatrehako tonga lafatra amin'ny serivisy sy ny fahafolonkarena tonga lafatra? Ary inona ny fiantrana sy ny fanompoana ataoko? Inona no azoko rehetra amin'izany? Jesosy dia nijery ny latabatra hetiny ary nilaza hoe: “Izay dia manome isa 28. Izany dia mitondra anao amin'ny isa 31. Mila 999.969 fotsiny ianao. Inona koa no nataonao Nikorontana ny lehilahy. "Ity no tsara indrindra ananako," hoy izy nitoloko, ary 31 isa fotsiny izany! Tsy hanamboatra azy mihitsy aho! »Nandohalika izy ary niantsoantso hoe:" Tompo ô, mamindrà fo amiko! "" Vita! "Hoy i Jesosy. "Tondro iray tapitrisa. Midira! "

Tantara mahafinaritra izany izay mampiseho fahamarinana mahatalanjona sy mahafinaritra. Araka ny nosoratan'i Paoly ao amin'ny Kolosiana 1,12:2,1, dia Andriamanitra "no nahatonga antsika hanana toetra lova ho lovan'ny olona masina ao amin'ny mazava". Isika noforonin Andriamanitra manokana, nohamafisina sy navotana tamin'ny alalan'i Kristy, satria Andriamanitra tia antsika! Iray amin'ireo andinin-tsoratra tiako indrindra ny Efesiana 10. Jereo tsara ireo teny:

"Ianareo koa dia maty tamin'ny fandikan-dalàna sy ny fahotanao ... Anisan'izany isika rehetra dia niaina ny fiainantsika araka ny filan'ny nofontsika ary nanao ny sitrapon'ny nofo sy ny fihetseham-po ary zanaky ny fahatezerana natiora sy ny hafa. Fa Andriamanitra, Izay manankarena amin'ny famindram-po, amin'ny fitiavany be, izay tiany, dia namonjy antsika izay maty tamin'ny ota velona niaraka tamin'i Kristy tamin'ny fahasoavana - voavonjy ianareo; ary natsangany ho antsika, sy nanangana antsika any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba hanehoany ny haren'ny fahasoavany amin'ny fotoana ho avy, amin'ny hatsaram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Satria amin'ny fahasoavana no namonjena anao amin'ny finoana, fa tsy avy aminao: fanomezan'Andriamanitra izany fa tsy avy amin'ny asa ka tsy misy hirehareha. Satria asany isika, noforonina tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra mialoha ka tokony handehanantsika. "

Was könnte ermutigender sein? Unser Heil hängt nicht von uns ab – es hängt von Gott ab. Weil er uns so sehr liebt, hat er in Christus alles getan, was notwendig ist, um es sicherzustellen. Wir sind seine neue Schöpfung (2 Kor. 5,17; Gal. 6,15). Wir können gute Werke tun, weil uns Gott von den Ketten der Sünde befreit und uns für sich selber beansprucht hat. Wir sind das, wozu Gott uns gemacht hat, und er befiehlt uns, dass wir in der Tat das sein sollten, was wir sind – die neue Schöpfung, zu der er uns in Christus gemacht hat.

Fa fanantenana mahafinaritra sy fahatsapana fiadanana azontsika atolotra ny taom-baovao, eny na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra sy mampidi-doza aza! An'i Kristy ny hoavintsika!

nataon'i Joseph Tkach


PDFAsan'Andriamanitra isika