Tsy misy zavatra tokony hatao

»Wie lange willst du noch so etwas reden und sollen die Worte deines Mundes nur heftiger Wind sein» (Hiob 8:2)? Es war einer der seltenen Tage, an dem ich nichts geplant hatte. Also dachte ich, meinen Posteingang der Emails in Ordnung zu bringe. So verringerte sich die Anzahl von 356, bald auf 123 Emails, aber dann klingelte das Telefon; ein Gemeindemitglied stellte eine schwierige Frage. Gut eine Stunde später war das Gespräch vorüber.

Manaraka aho dia te hanao ny fanasan-damba. Vantany vao teo amin'ny masinina fanasan-damba ny akanjo, dia naneno ny lakolosim-baravarana fa io no mpifanolobodirindrina akaiky. Antsasakadiny taty aoriana dia afaka nifindra teo amin'ny masinina fanasan-damba aho.

Ich dachte, ich könnte mir vielleicht das Billard Finale im Fernsehen ansehen. Ich machte es mir gerade in einem Sessel bequem mit einer heissen Tasse Tee, als das Telefon wieder klingelte. Dieses Maleachi war es ein Mitglied, das wegen einem Treffen am Ende der Woche nachfragte. Er hörte gerade rechtzeitig auf zu telefonieren, damit ich die Schlussrunde des Finals im Fernsehen ansehen und den kalten Tee austrinken konnte.

Tokony hanao asa an-dahatsoratra ho an'ny iray amin'ireo zavatra vita an-tsoratra avy any ivelany isika. Androany no fotoana tokony hamaranana an-tsoratra ireo lahatsoratra. Nisy mailaka nilelaka tao anaty boaty ary nahatsapa aho fa hanokana fotoana hamaliana azy ireo avy hatrany.

Mittagszeit. Wie gewöhnlich nehme ich ein Sandwich und dann wende ich mich wieder dem Artikel zu. Dann kommt wieder ein Anruf, ein Familienmitglied hat Probleme. Ich breche die Arbeit ab, um zu sehen wie ich helfen kann. Um Mitternacht kehre ich zurück und «ab ins Bett».

Mianara amiko marina, tsy mitaraina aho. Nefa tsapako fa tsy mbola nisy andro toy izao Andriamanitra ary andro iray miavaka ho ahy izany. Tsy manaitra ny olana na ny vavaka ataontsika Andriamanitra. Manana ny fotoana rehetra Izy mandrakizay. Afaka tonga hihaona amintsika mandra-pahoviana isika te hivavaka. Tsy mila mifantoka amin'ny fandaharam-potoana izy mba hahafahany mikarakara ny raharaha isan'andro na misakafo. Afaka manokana antsika tanteraka izy ary mihaino ny zanany lahy, ilay mpisoronabe izay mitondra ny ahiahintsika aminy. Zava-dehibe ho azy isika.

Na eo aza izany dia tsy manam-potoana ho an'Andriamanitra isika, indrindra amin'ny andro manahirana. Indraindray kosa matetika dia mieritreritra isika fa mila manao asa maika ho toeram-boninahitra eo amin'ny fiainantsika. Dia afaka mijery fotsiny Andriamanitra raha manana minitra na latsaka kely kokoa isika. Na rehefa mijaly isika. Oh amin'izay, manana fotoana be ho an'Andriamanitra isika rehefa sahirana!

Indraindray aho heveriko fa kristiana dia mampiseho fankahalana bebe kokoa an'Andriamanitra noho ireo tsy mino an'Andriamanitra izay tsy milaza fa manaja sy manaraka Azy!

vavaka

Ry ray mamindra fo, mamindra fo aminay amin'ny toe-javatra rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Mba ampio izahay hahay hisaotra sy handray am-potoana hatrany. Mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amena

Nataon'i John Stettaford


PDFTsy misy zavatra tokony hatao