Ny eritreritra avy amin'i Tammy Tkach

Pond na renirano?

Renirano 455 na renirano

Fony aho mbola kely, dia nandany fotoana vitsivitsy niaraka tamin'ny zanak'olo-mpiray tam-po taminay tany amin'ny toeram-piompian'i Bebe. Nidina nankany anaty dobo izahay ary nitady zavatra nahafinaritra. Ny fahafinaretana tao aminay dia nahita sahona, nirentika tao anaty fotaka ary nahita mponina mafana fo. Tsy gaga ireo olon-dehibe rehefa tonga tany an-trano izahay feno feta voajanahary, tsy dia hafa noho ny tamin'ny nialanay.

Teiche sind öfters Orte, voller Schlamm, Algen, kleinen Viechern und Rohrkolben. Teiche, die von einer Frischwasserquelle gespeist werden, können Leben…

Vakio bebe kokoa ➜

Aiza no misy an'i Jesosy?

165 aiza no misy ny jesosyMivavaka amin'ny maty nitsangana tamin'ny maty izahay. Midika izany fa velona i Jesosy. Aiza anefa izy no mipetraka? Manana trano ve izy? Angamba mipetraka amin'ny fidinana lavitra izy noho ilay olona izay manolo-tena amin'ny trano fialofana. Angamba mipetraka amin'ny trano lehibe eo amin'ny zoron-trano ihany koa izy miaraka amin'ireo ankizy mpitaiza. Angamba mipetraka ao an-tranonao koa izy - tahaka ilay nandevina ny bozaka ny mpiara-monina tamin'izy narary. Azonao atao mihitsy aza ny mitafy ny akanjonao toa an'i Jesosy, rehefa nanampy vehivavy iray sisa tavela tamin'ny làlambe ianao.

Ja, Jesus ist…

Vakio bebe kokoa ➜

Tsara kokoa noho ny vitsika

341 tsara noho ny vitsikaEfa tao anatin'ny vahoaka be ianao izay nahatsapa ho kely sy tsy ampy? Sa nipetraka tamin'ny fiaramanidina iray ianao ary nahatsikaritra fa ny olona eny ambony gorodona dia kely toy ny harona? Indraindray aho dia mieritreritra fa eo imason'Andriamanitra dia toy ny valala mihintsan-drà mihintsana amin'ny loto isika.

Hoy ny ao amin'ny Isaia 40,22: 24:
Er thront über dem Kreis der Erde, und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken; er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt; er gibt die…

Vakio bebe kokoa ➜