Ho afa-miala eto ve aho?

Misy ny manao an'io. Ny sasany manao izany tampoka na tsy matahotra. Ny sasany manao azy amin'ny tanjona, noho ny lolompo. Ny ankamaroantsika dia manao izany isaky ny avy eo, isaky ny manao izany isika na an-kisendrasendra. Miezaka izahay tsy ho tratra raha manao zavatra izay fantatray fa tsy mety.

Miharihary izany rehefa mitondra fiara. Ho afa-mandositra ve aho raha mandalo io kamiao io? Ho afa-mandositra ve aho raha tsy mijanona kely amin'ny fijanonana aho na mbola mitondra fiara miaraka amin'ny mavo? Ho afa-mandositra ve aho raha mihoatra ny hafainganam-pandeha - Nandeha an-kaly avy hatrany aho?

Indraindray aho hiezaka ny tsy ho tratra rehefa mahandro na manjaitra. Tsy hisy hahamarika raha mampiasa zava-manitra hafa aho na raha nahita zavatra diso aho. Na manandrana mihinana sôkôla fanampiny izay tsy ankadino aho, na manantena aho fa tsy ho hita ny fangatahana mangatsiaka tsy hanao fanazaran-tena.

Moa ve isika manandrana mandositra ny zavatra ara-panahy amin'ny fanantenana fa tsy hahalala na tsy mijery azy ireo Andriamanitra? Mazava ho azy ny fahitan'Andriamanitra ny zava-drehetra, koa fantatsika fa tsy afaka miala amin'ny zavatra hafa rehetra isika. Moa tsy ny zavatra rehetra va ny fahasoavany?

Mbola eo foana izahay. Azontsika atao ny miady hevitra: afaka miala aho tsy hivavaka anio. Na: lasa lavitra aho amin'ny filazan'ity fifosana kely ity na mijery ity tranonkala manimba. Fa tena lasa lavitra ve ireo zavatra ireo?

Ny ràn’i Kristy dia mandrakotra ny fahotan’ny kristiana, ny taloha, ankehitriny ary ho avy. Midika ve anefa izany fa afaka manao izay tiantsika isika? Ny sasany dia nametraka an'io fanontaniana io rehefa avy nianatra fa ny fahasoavana dia tsy ny mitandrina ny lalàna ihany no misy eo anatrehan'Andriamanitra.

Namaly i Paoly ao amin'ny Romanina 6,1: 2:
«Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Mass der Gnade voll werde? Das sei ferne!» Gnade ist kein Freibrief zum Sündigen. Der Verfasser des Hebräerbriefs erinnert uns: «alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben» (4,13). Wenn sich unsere Sünden soweit aus dem Gedächtnis Gottes entfernt haben, wie der Osten vom Westen, und die Gnade alles bedeckt, warum sollten wir dann immer noch Rechenschaft über uns geben müssen? Die Antwort auf diese Frage ist etwas, an das ich mich erinnere, oft am Ambassador College gehört zu haben: «Einstellung».

«Wie viel kann ich mir erlauben und damit wegkommen?», ist keine Einstellung, die Gott gefällt. Es war nicht seine Einstellung, als er seinen Plan für die Rettung der Menschheit machte. Es war nicht Jesu Einstellung, als er zum Kreuz ging. Gott gab und fährt fort zu geben – alles. Er sucht keine Abkürzung, das Minimalerfordernis oder was gerade seinen Weg kreuzt. Erwartet er von uns etwas Geringeres?

Tian'Andriamanitra isika hahita toe-tsaina manome fahasoavana, be fitiavana, ary manome matetika, mihoatra noho izay ilaina. Raha mandia fiainana isika ary manandrana miala amin'ny karazan-javatra rehetra satria ny fahasoavana dia manarona ny zava-drehetra, dia mila fanazavana isika.

by Tammy Tkach


PDFHo afa-miala eto ve aho?