Fomba tsara kokoa

343 fomba tsara kokoaVao haingana dia nanontany ahy ny zanako vavy: "Ry Neny, misy fomba iray lehibe tokoa ve amin'ny hoditra hoditra"? Nihomehy aho. Fantany ny dikan'io teny io, kanefa dia tena nametraka fanontaniana tena izy momba ity saka ratsy ity. Matetika mazàna amin'ny fomba iray anaovana zavatra iray. Rehefa mikasika ny asa sarotra izany dia mino ny Amerikanina "mahay fahatsiarovana antitra Amerikanina". Avy eo isika dia manana ny cliché: "Ilaina ny renin'ny famoronana". Raha tsy nahomby ny andrana voalohany dia azonao antoka ny tenanao ary avelao ny hafa.

Rehefa nampianatra momba ny tenany sy ny fanaon ’Andriamanitra i Jesosy dia nanome fomba fijery vaovao ny zava-drehetra. Nasehony azy ireo fomba tsara kokoa, fomba iray fanahin'ny lalàna, fa tsy ny taratasy (amin'ny lalàna). Nasehony azy ireo ny fomba fitiavana fa tsy ny fomba fitsarana sy fanadinana. Izy nitondra azy (sy isika) fomba tsara kokoa.

Aber er kannte keinen Kompromiss hinsichtlich der Art und Weise, zur Errettung zu gelangen. Viele seiner Geschichten über die Unzulänglichkeit des Gesetzes wiesen darauf hin, dass es für manches eben nur einen einzigen Weg gibt. Der Weg zu Errettung ist allein der Weg durch Jesus – und nur Jesus. «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben,» sagte er in Johannes 14,6. Damit liess er keinen Zweifel darüber aufkommen, dass man nach keinem anderen Ausschau halten muss (Übersetzung: Neues Leben, 2002, durchweg).

Hoy i Piera tamin'i Hannas, mpisoronabe, Kaiafa, Jaona, Alexander ary havana hafa an'ny mpisoronabe, fa tsy misy famonjena afa-tsy amin'i Jesosy. "Tsy misy anarana hafa any an-danitra azon'ny olona hiantsoana hovonjena" (Asa. 4,12).

Paulus wiederholt das in seinem Brief an Timotheus: "Denn es gibt nur einen Gott und einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen: Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist "(1Tim 2,5). Dennoch gibt es immer noch manche, die nach anderen Möglichkeiten und Alternativen suchen. «Was? Sie können mir nicht sagen, dass es nur einen Weg gibt. Ich möchte frei sein, meine eigene Entscheidung zu treffen!»

Betsaka ny manandrana fivavahana hafa. Ny tondro atsinanana dia tena manokana. Ny sasany dia te hanana traikefa ara-panahy, fa raha tsy misy ny firafitry ny fiangonana. Ny sasany mitodika amin'ny asan'ny maizina. Ary avy eo misy ny kristiana mieritreritra fa tsy maintsy mihoatra ny fanorenan'ny finoana an'i Kristy irery ihany izy ireo. Io no antsoina hoe "Christ plus".
Angamba ny finoana tsotra, nefa tsy nanao na inona na inona ho famonjena, dia lalana mora ho an'ny sasany. Na mora mora. Na toa mora loatra ny miala amin'ilay mpangalatra eny amin'ny hazo fijaliana, izay nomena fangatahana tsotra mba hahatadidy an'i Jesosy. Azo atao ve ny mamafa firaketana olona mpanao heloka bevava izay manafintohina amin'ny hazo fijaliana amin'ny alàlan'ny fanekena tsotra fotsiny amin'ny olon-tsy fantatra iray nahantona teo amin'ny hazo fijaliana? Ny finoan'ny ilay mpangalatra dia ampy ho an'i Jesosy. Tsy isalasalana fa nampanantena io lehilahy io ho mandrakizay ao amin'ny paradisa izy (Lioka 23: 42-43).

Nasehon'i Jesosy fa tsy mila mitady fomba hafa, safidy na fomba hafa hanodinana ny saka ohabolana fotsiny isika. Mila manaiky am-bava fotsiny isika fa i Jesosy no Tompontsika ary mino amin'ny fontsika rehetra fa Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty ka hamonjy antsika (Romana 10: 9).

by Tammy Tkach


PDFFomba tsara kokoa