Aiza Andriamanitra?

aiza ny andriamanitraSie überstand die Feuer des Unabhängigkeitskrieges und sah den Aufstieg New Yorks zur grössten Stadt der Welt – eine kleine Kirche namens St. Paul’s Chapel. Sie befindet sich im Südteil Manhattans umgeben von Wolkenkratzern. Bekannt geworden ist sie auch unter dem Namen «The Little Chapel That Stood» [dt. Die kleine Kirche, die standhielt]. Sie erhielt diesen Spitznamen, weil sie beim Einsturz der Zwillingstürme am 11. September 2001 unbeschadet blieb, obwohl der Abstand weniger als 100 Meter betrug.

Fotoana fohy taorian'ny nanafihan'ny mpampihorohoro ny 11 septambra, dia ivon'ny mpamonjy voina i St. Paul ary toerana hifandraisana amin'ny havany nikaroka. Nandritra ny herinandro maro, mpilatsaka an-tsitrapo an'arivony maro avy amin'ny finoana samihafa no tonga tamin'ity toerana ity, maniry mafy ny hiara-hiasa mba hiatrehana ny loza. Nitondra sakafo mafana ny mpianatr'i St. Paul ary nanampy tamin'ny fanadiovana. Nanome fampiononana ho an'ireo namoy namana sy fianakaviana izy ireo.

In Zeiten grosser Angst und grosser Not dürfen wir die Frage stellen: «Wo ist Gott?» Ich glaube, die kleine Kirche kann uns zu einem Teil der Antwort einen Hinweis geben. Wir sind gewiss: selbst im finsteren Tal des Todes ist Gott mit uns. Christus selbst hat sich in unsere Lage versetzt, er ist einer von uns geworden, ein Licht, dass unsere Finsternis erleuchtet. Er litt mit uns, sein Herz bricht, wenn unsere Herzen brechen und durch seinen Geist werden wir getröstet und geheilt. Selbst in tragischen Zeiten ist Gott mit uns und wirkt die Erlösung.

Ny fiangonana kely izay natao teo dia hanohy mampahatsiahy antsika fa na dia amin'ny fotoana tena ilana azy aza, dia tena akaiky Andriamanitra - ao aminy no misy fanantenana amin'ny alàlan'i Kristy Tompontsika. Ny fiangonany manerana izao tontolo izao dia fijoroana ho vavolombelona momba izany ary fampahatsiahivana antsika fa tsy navelany hisy zavatra hitranga eto amin'ity fiainana ity izay avahana amin'ny famonjeny tanteraka rehefa tonga ny fotoana. Mankalaza ireo olona namoy ny ainy izahay ny 11 septambra. Mivavaka aho mba hahatsapa isika rehetra fa efa lasa ny Tompontsika ary mbola hiaraka amin'izy ireo lalandava, anisan'izany isika.

nataon'i Joseph Tkach


PDFAiza Andriamanitra?