TSARA HO Thoughts

Tsara loatra ny ho marina

Tsy mahazo na inona na inona maimaimpoana ianaoNy ankamaroan'ny Kristiana dia tsy mino ny filazantsara - mihevitra fa ny famonjena dia ho azo raha tsy mahazo izany amin'ny alalan'ny finoana sy ny fiainana tonga lafatra ara-moraly. "Tsy mahazo na inona na inona amin'ny fiainana ianao." "Raha toa tsy dia marina loatra, toa tsy marina izany." Ireo zava-misy fantatra momba ny fiainana ireo dia ampidirina imbetsaka ao amintsika tsirairay avy amin'ny alàlan'ny traikefa manokana. Fa ny hafatra kristiana dia manohitra izany. Mihoatra noho ny tsara tarehy fotsiny ny filazantsara. Manolotra fanomezana izy io.

Ny teolojia tranainy farany Thomas Torrence dia nanisy fanamarihana toy izao: "Tena marina noho izany dia maty i Jesosy Kristy ...

Vakio bebe kokoa ➜

Ny fahendren'Andriamanitra

Ny fahendren'AndriamanitraMisy andininy iray mivaingana ao amin'ny Testamenta Vaovao izay anirian'ny apostoly Paoly miresaka ny hazofijalian'i Kristy fa hadalana ho an'ny Grika sy hanelingelina ny Jiosy (1 Kor. 1,23), Mora ny mahazo ny antony anaovany io fanambarana io. Rehefa dinihina tokoa, hoy ny Grika, ny fitsipi-pitenenana sy ny filozofia dia ny fanenjehana ambony. Ahoana no ahafahan'ny olona nohomboana iray nampita fahalalana?

Hay feo sy feo ary afaka ny hanafaka izany ao an-tsaina jiosy. Nandritra ny tantaran'izy ireo dia notafihan'ny hery marobe izy ireo ary matetika fanalam-baraka nataon'ireo tompon-kery. Na Asyrianina aza, ny Babylonianina…

Vakio bebe kokoa ➜

Tsy misy Andriamanitra aminao

045 tsy misy Andriamanitra aminaoNy psikology iray antsoina hoe Lawrence Kolberg dia nanao fitsapana be dia be mba hamerana ny fahamatorana eo amin'ny sehatry ny fisainana ara-moraly. Nofeheziny fa ny fitondran-tena tsara hisorohana ny sazy no endrika farany ambany manosika hanao ny tsara. Moa ve isika manova ny fitondran-tena mba hialana amin'ny fanasaziana?

Toa izany ve ny fibebahana kristianina? Ny Kristianisma ve dia iray amin'ireo fomba maro hitadiavana fampandrosoana? Betsaka ny kristiana no mino fa ny fahamasinana dia mitovy amin'ny tsy ota. Na dia tsy diso tanteraka aza izany, io fomba fijery io dia misy ny fahatongavan-tena lehibe. Ny fahamasinana dia ...

Vakio bebe kokoa ➜