Miverena toy ny anao!

152 vao tonga fotsiny any amin'ny fombanao

Nampiasa fomba fitenenana i Billy Graham handrisihana ny olona hanaiky ny fanavotana ananantsika ao amin'i Jesosy: Hoy izy hoe: "Ho tonga ihany ianao!" Mampahatsiahy fa mahita ny zava-drehetra Andriamanitra: ny tsara indrindra sy ratsy indrindra. ary mbola tia antsika izy. Ny antso hoe "ho avy rehefa avy" ianao dia taratry ny tenin'ny apostoly Paoly:

“Satria maty ho antsika Kristy tamin'ny fotoana nahamalemy antsika. Ankehitriny dia saiky tsy misy olona maty noho ny marina; angamba noho ny mahasoa azy dia sahy mivavaka aminy. Fa Andriamanitra maneho ny fitiavany antsika, satria Kristy maty ho antsika fony mbola mpanota isika ”(Romana 5,6: 8-XNUMX).

Betsaka ny olona ankehitriny tsy mieritreritra ny momba ny ota intsony. Ny taranaka maoderina sy postmodernal kokoa dia mieritreritra bebe kokoa momba ny fahatsapana fahatsapana ho "fahafaha-manao", "tsy manana fanantenana" na "tsy fahatokisan-tena", ary hitan'izy ireo ny anton'ny tolona anatiny ao anaty fahatsapana fahatongavany. Mety hiezaka ny ho tia ny tenany izy ireo ho fomba iray hahatongavany ho tiana, fa ny tsy azo inoana kokoa dia tsapan'izy ireo fa feno tanteraka sy tapaka ary tsy ho azo antoka intsony izy ireo. Andriamanitra dia tsy mamaritra antsika amin'ny alàlan'ny lesoka sy ny tsy fahombiazantsika; mahita ny fiainantsika manontolo izy. Ny ratsy toa ny tsara ary tia antsika tsy misy fepetra izy. Na dia tsy sarotra aza ny itiavan’Andriamanitra antsika, dia matetika isika dia manasarotra ny fanekena an’izany fitiavana izany. Fantatsika tsara fa tsy mendrika an'io fitiavana io isika.

Tamin'ny taonjato faha-15 dia niady mafy i Martin Luther mba hanana fiainana tonga lafatra ara-moraly. Hitan'izy ireo foana fa tsy nahomby izy. Tao anatin'ny fahasorenany dia nahita fahalalahana izy tamin'ny farany. Mandra-pahatongan'izany dia efa nahafantatra ny fahotany i Luther - ary tsy nahita famoizam-po fotsiny - fa tsy nampahafantatra an'i Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra lavorary sy tiana, izay nanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao, anisan'izany ny fahotan'i Lotera.

Tia anao Andriamanitra. Na dia mankahala ny ota aza Andriamanitra, dia tsy halany ianao. Tian'Andriamanitra ny olona rehetra. Halany marina tokoa ny fahotana satria mandratra sy manimba olona.

"Avia rehefa tonga" ianao dia tsy miandry anao hihatsara kokoa Andriamanitra alohan'ny hahatongavanao azy. Tena tia anao izy, na eo aza ny zavatra nataonao. I Jesosy no lalana azo antoka ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy fanampiana tonga lafatra amin'ny zavatra ilainy rehetra. Inona no manakana anao tsy hahatsapa ny zava-niainan'ny fitiavan'Andriamanitra? Na inona na inona: apetraho amin'i Jesosy io enta-mavesatra io, vitany ve ny mitondra azy amin'ny toeranao?

nataon'i Joseph Tkach