Ny fahendren'Andriamanitra

Ny fahendren'AndriamanitraMisy andininy iray mivaingana ao amin'ny Testamenta Vaovao izay anirian'ny apostoly Paoly vom Kreuz Christi als einer Torheit für die Griechen und einem Ärgernis für die Juden spricht (1. Korinther 1,23), Mora ny mahazo ny antony anaovany io fanambarana io. Rehefa dinihina tokoa, hoy ny Grika, ny fitsipi-pitenenana sy ny filozofia dia ny fanenjehana ambony. Ahoana no ahafahan'ny olona nohomboana iray nampita fahalalana?

Dia feo rehetra izany ary faniriana ny ho afaka amin'ny saina jiosy. Nandritra ny tantaran'izy ireo dia notafihan'ny hery marobe izy ireo ary matetika fanalam-baraka nataon'ireo tompon-kery. Na Asyrianina, babylonianina na Romana dia voaroba imbetsaka i Jerosalema ary lasa tsy manan-kialofana ny mponina ao. Inona no fanirian'ny Hebreo iray mihoatra noho ny olona izay miahy ny adiny ary mandroaka ny fahavalo? Ahoana no ahafahan'ny Mesia iray nohomboana tamin'ny hazo fijaliana?

Für den Griechen war das Kreuz eine Torheit. Für den Juden, war es ein Ärgernis, ein Stein des Anstosses. Was gibt es in Bezug auf das Kreuz Christi, da sich so entschieden allem wider¬setzte, was Macht genoss? Die Kreuzigung war erniedrigend, beschämend. Sie war so erniedrigend, dass die Römer, die in der Kunst der Folter so spezialisiert waren, ihren eigenen Bürgern garantierten, dass ein Römer niemals gekreuzigt würde. Aber sie war nicht nur erniedrigend, sie war auch qualvoll. In der Tat, das englische Wort excruciating (qualvoll), kommt von zwei lateinischen Wörtern: «ex cruciatus» oder «aus dem Kreuz». Die Kreuzigung war das bezeichnende Wort für Qual.

Tsy manakana antsika ve izany? Tsarovy - fanalam-baraka sy fangirifiriana.Izany no fomba nofidian'i Jesoa hanolo-tanana antsika hamonjy ny famonjena azy. Hitanareo, ilay antsointsika hoe ota, fa ny zavatra tsy manavakavaka antsika dia manimba ny fahamendrehana izay nahary antsika. Mitondra fanalam-baraka amin'ny maha-izy antsika sy ny fanaintainana amin'ny fisiantsika. Mampisaraka antsika amin'Andriamanitra.

Amos Karfreitag, vor zweitausend Jahren, nahm Jesus die äusserste Erniedrigung auf sich, und den äussersten Schmerz, um uns zur Würde einer Beziehung mit Gott und zur Heilung unserer Seele zurückzubringen. Werden Sie sich daran erinnern, dass dies für Sie getan wurde und werden Sie seine Gabe annehmen?

Dia ho hitanao avy eo fa ota izany, fahadalana. Ny fahalemena lehibe indrindra dia tsy fahavalo avy any ivelany, fa ny fahavalo avy ao anaty. Ny sitrapontsika ihany no mahatonga antsika ho tafintohina. Jesosy Kristy kosa manafaka antsika amin'ny hadalan'ny ota sy ny fahalemen'ny tenantsika.

Izany no tena antony nahatonga ny apostoly hitory an'i Jesosy Kristy ho ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana, izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Mankanesa amin'ny hazo fijaliana ary fantaro ny heriny sy ny fahendreny.

by Ravi Zacharias


PDFNy fahendren'Andriamanitra