TONGA SOA!

Anisan'ny tenan'i Kristy isika ary manana iraka hitory ny filazantsara, ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy. Inona ny vaovao tsara? Andriamanitra dia nampihavana an'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy ary manolotra ny famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny olona rehetra. Ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia manosika antsika hiaina ho azy, hanankina ny fiainantsika aminy ary hanaraka azy. Faly izahay manampy anao hiaina amin'ny maha-mpianatr'i Jesosy anao, hianatra avy amin'i Jesosy, hanaraka ny ohatra nomeny ary hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Kristy. Miaraka amin'ireo lahatsoratra tianay ampitaina amin'ny fahatakarana, ny orientation ary ny fanampiana amin'ny tontolo tsy milamina miorina amin'ny soatoavina sandoka. Sambany ve ianao mahafantatra ny Fiangonan'Andriamanitra eran'izao tontolo izao Fifandraisana (Switzerland) Manantena ny hahafantatra anao izahay!

GAZETY

Manafatra ny fisoratana anarana maimaim-poana amin'ny anay
gazety «JESOSY JESOSY»

  info@wkg-ch.org

 
FIVAVAHANA

Ny serivisy manaraka
atao ny sabotsy 10 aprily 2021, tamin'ny 14.00 p.m., tao amin'ny Üdiker-Huus tamin'ny 8142 Uitikon.

 
CONTACT

Manorata aminay raha manana fanontaniana ianareo! Manana anao izahay!

info@wkg-ch.org

NY TENAN'ANDRIAMANITRA NY FINOANA HOPE FOR ALL

Fifandraisana tapaka

Iray amin'ireo olana lehibe indrindra eo amin'ny fiarahamonina tandrefana ny fifandraisana tapaka - ny fisakaizana izay nivadika ho ratsy, ny teny fikasana tsy notazonina, ary ny fanantenana diso fanantenana. Betsaka ny efa nisara-panambadiana na nanatri-maso fisaraham-panambadiana tamin'ny fahazazany. Niaina fanaintainana sy korontana izahay eto amin'ity tontolo tsy milamina ity. Tsy maintsy fantatsika fa ny manampahefana sy ny birao dia tsy atokisana foana ary ny olona ihany no mikarakara ny tenany fotsiny. Tsy fantatsika hoe avy aiza isika, aiza isika izao, aiza no alehantsika, ahoana no ahatongavana any, na hoe aiza marina isika. Miezaka araka izay tratranay izahay ...

Jesosy: ny mofon'aina

Raha mitady ny teny hoe mofo ao anaty Baiboly ianao dia mety ho hita ao amin'ny andininy 269 izany. Tsy mahagaga izany satria ny mofo no ahitra voalohany ahandro isan'andro amin'ny faritr'i Mediterane sy ny sakafo fototry ny olon-tsotra. Ny voamadinika dia nanome ny ankamaroan'ny proteinina sy gliosida ho an'ny olona nandritra ny taonjato maro ary na arivo taona akory aza. Jesosy dia nampiasa ny mofo amin'ny maha-mpanome aina azy ary hoy izy: «Izaho no mofo velona izay avy any an-danitra. Izay mihinana izany mofo izany dia ho velona mandrakizay. Ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko - ho fiainan'izao tontolo izao »(Jao 6,51). Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka izay nitodika tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny dimy andro teo ho eo niaraka tamin'ny dimy ...

Ny fiangonana marina

Rehefa nirehitra tao Paris ny katedraly "Notre Dame" dia nisy fisaonana lehibe tsy tany Frantsa ihany, fa koa nanerana an'i Eropa sy ny sisa eran'izao tontolo izao. Ny entana tsy voavidim-bola dia nopotehin'ny afo. Navoaka setroka sy lavenona ireo vavolombelona tamin'ny tantaran'ny 900 taona. Manontany tena ny sasany raha famantarana fampitandremana ho an'ny fiarahamonintsika io satria vao tamin'ny herinandro masina no nisehoan'izany? Satria any Eoropa ny toerana fivavahana sy ny "lova kristiana" dia tsy dia misy lanja loatra ary matetika no voahosihosin'ny tongotra mihitsy aza. Katedraly ve, fiangonana na trano fiangonana, efitrano haingoina na toerana tsara tarehy eo amin'ny natiora? Jesosy…

 

MAGAZINA "FAHOMBIAZANA" MAGAZINA «Mifantoka amin'i JESOSY» WKG CURRICULUM

Lova tsy hay lazaina

Efa naniry ny handondom-baravarana anao ve ianao ary nilaza taminao fa maty ny dadatoanao manankarena iray mbola tsy henonao fa namela anao hanana harena be? Mampientam-po ilay hevitra hoe hiseho tsy ho aiza ny vola, nofinofin'olona maro ary fiheverana boky sy sarimihetsika marobe. Inona no hataonao amin'ny harena vaovao azonao? Inona no ho vokany eo amin'ny fiainanao? Hamboariny daholo ve ny olanao ary hitarika anao amin'ny làlana mankany amin'ny fanambinana? Tsy mila manao an'io firariana io ianao. Efa nitranga izany. Manana havana manan-karena maty ianao. Namela didim-pananana ...

Ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiverenan'i Jesoa Kristy

Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1,9 dia voalaza amintsika fa: "Ary rehefa nilaza izany izy, dia hita fa nasandratra izy ary nisy rahona nanala azy tsy ho hitan'ny mason'izy ireo." Te hametraka fanontaniana tsotra eto aho: Fa maninona? Nahoana no nesorina toy izao i Jesosy? Saingy alohan'ny hahatongavantsika amin'izany dia namaky ireo andininy telo manaraka isika: “Ary rehefa nijery azy niakatra tany an-danitra izy, dia, indreo, nisy roa lahy niakanjo akanjo fotsy nitsangana teo anilan'izy ireo. Hoy izy ireo: Ry lehilahy Galiliana, inona no ijoroanareo eto an-danitra? Ity Jesosy ity, Izay nakarina ho any an-danitra taminao, dia ho avy indray, tahaka ny ahitanao azy miakatra any an-danitra. Ka niverina tany Jerosalema avy any amin'ilay tendrombohitra antsoina hoe ...

Ilay mpitsara any an-danitra

Rehefa fantatsika fa velona isika, manenona ary ao amin'i Kristy, amin'ilay nahary ny zavatra rehetra sy nanavotra ny zavatra rehetra ary tia antsika tsy misy fepetra (Asa 12,32; Kol 1,19-20; Jaona 3,16-17), azontsika atao ny mametraka ny matahotra sy manahy ny amin'ny hoe "aiza isika no miaraka amin'Andriamanitra" ary manomboka miala sasatra tokoa amin'ny fahatokiana ny fitiavany sy ny hery mitarika eo amin'ny fiainantsika. Vaovao tsara ny filazantsara, ary vaovao tsara tokoa fa tsy ho an'ny olom-bitsy ihany fa ho an'ny olona rehetra, araka ny vakiantsika ao amin'ny 1 Jaona 2,2. Mampalahelo nefa marina fa Kristiana mino maro no matahotra ny fitsarana farany. Ianao koa angamba. Rehefa dinihina tokoa, fantatsika rehetra rehefa ...

 

Andininy «FIOMPIANA GRACE» "NY BAIBOLY" «TENY FIAINANA»