TONGA SOA!

Anisan'ny tenan'i Kristy isika ary manana iraka hitory ny filazantsara, ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy. Inona ny vaovao tsara? Andriamanitra dia nampihavana an'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy ary manolotra ny famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny olona rehetra. Ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia manosika antsika hiaina ho azy, hanankina ny fiainantsika aminy ary hanaraka azy. Faly izahay manampy anao hiaina amin'ny maha-mpianatr'i Jesosy anao, hianatra avy amin'i Jesosy, hanaraka ny ohatra nomeny ary hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Kristy. Miaraka amin'ireo lahatsoratra tianay ampitaina amin'ny fahatakarana, ny orientation ary ny fanampiana amin'ny tontolo tsy milamina miorina amin'ny soatoavina sandoka. Sambany ve ianao mahafantatra ny Fiangonan'Andriamanitra eran'izao tontolo izao Fifandraisana (Switzerland) Manantena ny hahafantatra anao izahay!

GAZETY

Manafatra ny fisoratana anarana maimaim-poana amin'ny anay
gazety «JESOSY JESOSY»

  info@wkg-ch.org

 
FIVAVAHANA

Ny serivisy manaraka
atao ny sabotsy 8 Mey 2021, tamin'ny 14.00 p.m., tao amin'ny Üdiker-Huus tamin'ny 8142 Uitikon.

 
CONTACT

Manorata aminay raha manana fanontaniana ianareo! Manana anao izahay!

info@wkg-ch.org

NY TENAN'ANDRIAMANITRA NY FINOANA HOPE FOR ALL

Vadin'i Pilato aho

Nandritra ny alina dia nifoha tampoka aho, natahotra ary nihorohoro. Nibanjina ny valindrihana teo am-panamaivanana aho, nieritreritra fa nofinofy fotsiny ny nofy ratsy noforoniko momba an'i Jesosy. Saingy ny feo romotra avy teo am-baravarankelin'ny trano fonenanay dia nitondra ahy niverina tamin'ny tena zava-misy. Natahotra mafy aho tamin'ny vaovao momba ny fisamborana an'i Jesosy fa hiala sasatra aho ny hariva. Tsy fantatro ny antony nanenjehana azy tamina heloka bevava nahafaty ny ainy. Nanampy olona sahirana be izy. Avy teo am-baravarankely no nahitako ny toeram-pitsarana izay niandraiketan'i Pilato vadiko, governora romana. Reko izy nikiakiaka hoe: "Inona ...

Ny fasana foana: inona no ao aminao?

Ny tantaran'ny fasana foana dia hita ao amin'ny Baiboly ao amin'ireo Evanjely efatra. Tsy fantatsika marina hoe oviana Andriamanitra Andriamanitra no nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty tany Jerosalema tokony ho 2000 taona lasa izay. Saingy fantatsika fa ity hetsika ity dia hisy fiatraikany sy hanova ny fiainan'ny olona rehetra niaina teto an-tany. Jesosy, mpandrafitra avy any Nazareta, dia nosamborina, voaheloka ary nohomboana tamin'ny hazo fijaliana. Rehefa maty izy dia niresaka tamin'ny Rainy any an-danitra sy ny Fanahy Masina. Avy eo ny vatany nampijaliana dia napetraka tao amin'ny fasana vita tamin'ny vatolampy mafy, izay nasiana tombo-kase tamin'ny vato mavesatra teo anoloan'ny fidirana. Pontius Pilato, governora romana, dia nanome baiko hanidy ny fasana ...

Mampitaha, manombatombana ary mitsara

Miaina ao anatin'ny tontolo izay miaina voalohany araka ny teny filamatra hoe: "Tsara isika ary ny hafa samy ratsy avokoa". Isika isan'andro dia maheno andiany mivondrona amin'ny olona hafa noho ny antony ara-politika, ara-pinoana, firazanana na sosialy. Toa miharatsy ihany ny media sosialy. Ny fanambarantsika dia azo omena amin'ny olona an'arivony mihoatra ny tiantsika mialoha alohan'ny fotoana hijerena indray sy hamaliana ireo teny. Mbola tsy afaka nifampiantso haingana sy feo mafy daholo ny vondrona samihafa. Notantarain'i Jesosy ny tantaran'ny Fariseo sy ny mpamory hetra izay mivavaka ao amin'ny tempoly: «Nisy roa lahy niakatra ...

 

MAGAZINA "FAHOMBIAZANA" MAGAZINA «Mifantoka amin'i JESOSY» WKG CURRICULUM

Manomboka eo amin'ny lalitra ka hatramin'ny lolo

Voasamboara ny tanimbola kely iray. Nisandratra ho ambony izy satria te-hahatakatra ny ravina lehibe kokoa noho izy ireo matsiro kokoa. Avy eo izy dia mahita lolo iray mipetraka eo amin'ny voninkazo iray izay azon'ny rivotra atelin'ny rivotra. Tsara tarehy sy maro loko izy. Miambina azy manidina avy amin'ny voninkazo hatrany amin'ny voninkazo izy. Saro-piaro ny niantsoany azy izy: «Tsara vintana ianao, manidina avy amin'ny voninkazo mankamin'ny voninkazo, mamirapiratra miloko mahafinaritra ary afaka manidina mankany amin'ny masoandro raha mila miady eto aho, miaraka amin'ny tongotro maro ary afaka miditra fotsiny amin'ny tany. Tsy afaka mankany amin'ny voninkazo mahafinaritra aho, ny ravina mahafinaritra sy ny akanjoko dia…

Ny fiavian'ny Tompo

Inona araka ny eritreritrao no ho hetsika lehibe indrindra mety hitranga eo amin'ny sehatra manerantany? Ady lehibe iray hafa? Ny fahitana fanafodin'ny aretina mahatsiravina? Fandriampahalemana manerantany, indray mandeha ve? Angamba ny fifandraisana amin'ny faharanitan-tsaina ivelan'ny tany? Ho an'ny kristiana an-tapitrisany dia tsotra ny valin'ity fanontaniana ity: ny hetsika lehibe indrindra hitranga dia ny fiavian'i Jesosy Kristy fanindroany. Ny hafatra afovoan'ny Baiboly Ny tantaran'ny Testamenta Taloha manontolo dia mifantoka amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy sy Mpanjaka. Araka ny voalaza ao amin'ny Genesisy 1, ny ray aman-drenintsika voalohany dia nanapaka ny fifandraisany tamin'Andriamanitra tamin'ny ota. Na izany aza, nilaza Andriamanitra fa ...

Fanandramana any amin'ny mandrakizay

Nampahatsiahy ahy ny seho toy ny zavatra tsy avy amin'ny sarimihetsika foronina amin'ny siansa io raha nandre momba ny fahitana planeta tahaka ny Tany antsoina hoe Proxima Centauri aho. Ity dia ao amin'ny boriborintany ny kintana mena Proxima Centauri. Saingy, tsy azo inoana fa hahita fiainana ivelan'ny tany any isika (amin'ny halavirana 40 trillion kilometatra!). Na izany aza, hanontany tena foana ny olona raha misy fiainana toa ny olombelona ivelan'ny tany misy antsika. Ho an'ny mpianatr'i Jesosy dia tsy nisy fanontaniana - vavolombelona ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra izy ireo ary noho izany dia fantatr'izy ireo tamim-pahatokiana tanteraka fa ny olona Jesosy dia miaina ao amin'ny vatany vaovao ao amin'ny tontolo ivelan'ny tany izay ...

 

Andininy «FIOMPIANA GRACE» "NY BAIBOLY" «TENY FIAINANA»