TONGA SOA!

Anisan’ny tenan’i Kristy isika ary manana iraka hitory ny filazantsara, dia ny vaovao tsaran’i Jesosy Kristy. Inona no vaovao tsara? Andriamanitra dia nampihavana izao tontolo izao taminy tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy ary nanolotra famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an’ny olona rehetra. Ny fahafatesan’i Jesosy sy ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty no manosika antsika hiaina ho Azy, hanankina ny fiainantsika aminy ary hanara-dia Azy. Faly izahay manampy anareo ho mpianatr’i Jesosy, hianatra avy amin’i Jesosy, hanaraka ny ohatra nomeny ary hitombo amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana an’i Kristy. Miaraka amin'ireo lahatsoratra tiantsika hampita ny fahatakarana, ny fironana ary ny fanohanana ny fiainana ao anatin'ny tontolo tsy milamina voavolavolan'ny soatoavina diso.

FIVORIANA MANARAKA

Ny serivisy manaraka
mandeha amin'ny Sabotsy, 5. febroary 2022, amin’ny 14.00 ora tolakandro, ao amin’ny Üdiker-Huus ao amin’ny 8142 Uitikon.

 
GAZETY

Manafatra ny fisoratana anarana maimaim-poana amin'ny anay
gazety «JESOSY JESOSY»

Fandraisana fifandraisana

 
CONTACT

Manorata aminay raha manana fanontaniana ianao! Tsy andrinay ny hahafantatra anao!

Fandraisana fifandraisana

NY TENAN'ANDRIAMANITRA   NY FINOANA   HOPE FOR ALL

Meteza ho goavan'ny finoana

Te ho olona manam-pinoana ve ianao? Tianao ve ny finoana afaka mamindra tendrombohitra? Tianao ve ny handray anjara amin’ny finoana afaka mamelona ny maty, dia finoana toa an’i Davida izay afaka namono goavambe? Mety hisy goavambe maro amin'ny fiainanao izay tianao hopotehina. Izany no mitranga amin’ny ankamaroan’ny Kristianina, anisan’izany izaho. Te ho lasa goavan'ny finoana ve ianao? Azonao atao, fa tsy afaka manao izany irery! Matetika ny Kristianina nahavita ny 1er1. Vakio ny toko ao amin’ny Hebreo fa heverinao fa tena tsara vintana ianao raha toa ka mifanandrify amin’ny iray amin’ireo olona avy amin’ny tantaran’ny Baiboly ireo. Andriamanitra koa dia ho...

Nisafidy ny tsara kokoa i Maria

Nipetraka tany Betania i Maria sy Marta ary Lazarosy, tokony ho telo kilaometatra atsimoatsinanan’ny Tendrombohitra Oliva avy ao Jerosalema. Tonga tao an-tranon’i Maria sy Marta izy mirahavavy. Inona no homeko raha mahita an’i Jesosy tonga ao an-tranoko aho anio? Hita, heno, azo tsapain-tanana ary azo tsapain-tanana! “Fa nony nandroso izy ireo, dia tonga tao amin’ny vohitra anankiray Izy. Nisy vehivavy atao hoe Marta nampiantrano Azy » (Lk 10,38). I Marta angamba no zokin’i Maria satria izy no voatonona voalohany. «Ary nanana rahavavy atao hoe Maria izy; nipetraka teo an-tongotry ny Tompo izy ka nihaino ny teniny » (Lk 10,39). Tena nahavariana an’i Jesosy i Maria ka tsy nieritreritra indroa momba ny...

Andriamanitra dia ...

Raha afaka mametraka fanontaniana amin'Andriamanitra ianao; iza no mety? Angamba "lehibe": araka ny anjaranao? Nahoana ny olona no tsy maintsy mijaly? Na kely nefa maika: Inona no nanjo ny alikako izay nandositra ahy fony aho folo taona? Ahoana raha nanambady olon-tiako tamin'ny fahazazako aho? Nahoana no nataon’Andriamanitra manga ny lanitra? Na angamba te hanontany azy fotsiny ianao hoe: Iza moa ianao? sa inona ianao sa inona no tadiavinao Ny valin'izany dia mety hamaly ny ankamaroan'ny fanontaniana hafa. Iza ary inona Andriamanitra ary inona no tadiaviny dia fanontaniana fototra momba ny maha-izy azy sy ny toetrany. Ny zavatra hafa rehetra dia voafaritry ny: Nahoana izao rehetra izao ...
MAGAZINA "FAHOMBIAZANA"   MAGAZINA «Mifantoka amin'i JESOSY»   WKG CURRICULUM

Fahatezeran'Andriamanitra

Izao no voasoratra ao amin’ny Baiboly: “Andriamanitra dia fitiavana” (1. Jn 4,8). Nanapa-kevitra ny hanao soa amin’ny fanompoana sy ny fitiavana ny olona izy. Asehon’ny Baiboly koa anefa ny fahatezeran’Andriamanitra. Ahoana anefa no ahafahan'ny olona iray izay manana fitiavana madio dia misy ifandraisany amin'ny fahatezerana? Tsy misaraka ny fitiavana sy ny hatezerana. Noho izany dia afaka manantena isika fa ny fitiavana, ny faniriana hanao ny tsara dia ahitana koa ny fahatezerana na ny fanoherana ny zavatra mandratra sy manimba. Tsy miova ny fitiavan’Andriamanitra ary noho izany Andriamanitra dia manohitra izay rehetra manohitra ny fitiavany. Izay manohitra ny fitiavany dia fahotana. Andriamanitra dia manohitra ny ota - miady amin'izany izy ary hanafoana izany amin'ny farany. Andriamanitra dia tia ny...

Rahoviana indray i Jesosy no ho avy?

Irinao ve ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela? Manantena ny hiafaran’ny fahoriana sy ny faharatsiana hitantsika manodidina antsika ary Andriamanitra dia hampiditra fotoana araka ny faminanian’i Isaia hoe: “Tsy hisy faharatsiana na loza eran’ny tendrombohitro masina; fa ny tany henika ny fahalalana an’i Jehovah tahaka ny anaronan’ny rano ny fanambanin’ny ranomasina? ( Isa 11,9). Ireo mpanoratra ny Testamenta Vaovao dia niandry ny fiavian’i Jesosy fanindroany mba hanafaka azy ireo amin’izao andro ratsy ankehitriny izao: “Jesosy Kristy, Izay nanao sorona ny tenany noho ny fahotantsika, mba hamonjy antsika amin’izao tontolo ratsy ankehitriny izao araka ny ny sitrapon’Andriamanitra, Raintsika » (Gal 1,4). Nampirisika ny Kristianina izy ireo mba...

Nahoana no misy faminaniana?

Hisy foana izay milaza ho mpaminany na mino fa afaka manao kajy ny andro hiverenan’i Jesosy. Vao haingana aho no nahita ny tantaran'ny raby iray voalaza fa afaka mampifandray ny faminanian'i Nostradamus amin'ny Torah. Nisy olona iray nilaza mialoha fa hiverina amin’ny Pentekosta i Jesosy 2019 hitranga. Maro ny tia faminaniana miezaka mampifandray ny vaovao farany sy ny faminaniana ara-baiboly. Nananatra ny olona i Kark Barth mba hifikitra mafy amin’ny Soratra Masina eo am-pikarohana ny hahatakatra bebe kokoa ny tontolo maoderina tsy mitsaha-miova. Ny tanjon'ny Soratra Masina Jesosy...
Andininy «FIOMPIANA GRACE»   "NY BAIBOLY"   «TENY FIAINANA»