TONGA SOA!

Anisan'ny tenan'i Kristy isika ary manana iraka hitory ny filazantsara, ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy. Inona ny vaovao tsara? Andriamanitra dia nampihavana an'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy ary manolotra ny famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny olona rehetra. Ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia manosika antsika hiaina ho azy, hanankina ny fiainantsika aminy ary hanaraka azy. Faly izahay manampy anao hiaina amin'ny maha-mpianatr'i Jesosy anao, hianatra avy amin'i Jesosy, hanaraka ny ohatra nomeny ary hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Kristy. Miaraka amin'ireo lahatsoratra tianay ampitaina amin'ny fahatakarana, ny orientation ary ny fanampiana amin'ny tontolo tsy milamina miorina amin'ny soatoavina sandoka. Sambany ve ianao mahafantatra ny Fiangonan'Andriamanitra eran'izao tontolo izao Fifandraisana (Switzerland) Manantena ny hahafantatra anao izahay!

GAZETY

Manafatra ny fisoratana anarana maimaim-poana amin'ny anay
gazety «JESOSY JESOSY»

  info@wkg-ch.org

 
FIVAVAHANA

Ny serivisy manaraka
mandeha amin'ny Sabotsy 14 Aogositra 2020, um 10.30 PM , ao amin'ny Ettenberghütte any Birmensdorf.

 
CONTACT

Manorata aminay raha manana fanontaniana ianareo! Manana anao izahay!

info@wkg-ch.org

NY TENAN'ANDRIAMANITRA NY FINOANA HOPE FOR ALL

Andriamanitra koa dia tia ny tsy mino an'Andriamanitra

Isaky ny misy adihevitra momba ny resaka finoana dia manontany tena aho hoe maninona no toa mahatsapa ho mahantra ny mpino. Ireo mpino dia toa mihevitra fa ny atheista dia efa nandresy tamin'ny ady hevitra raha tsy hoe nahavita nandà izany ny mpino. Ny zava-misy, etsy ankilany, tsy azo atao ny manaporofo fa tsy misy Andriamanitra. Ny tsy ahafahan'ny mpino mandresy lahatra ny mino an'Andriamanitra ny fisian'Andriamanitra dia tsy midika hoe nandresy ny ady hevitra ny tsy mino an Andriamanitra. Ilay atheista Bruce Anderson dia nanantitrantitra tao amin'ny lahatsorany "Fieken-keloka ho an'ny ateista": "Tsara ny mitadidy fa ny ankamaroan'ny ...

Fahatokisan'ny jamba

Androany maraina dia nijoro teo anoloan'ny fitaratra aho ary nametraka ny fanontaniana hoe: fitaratra, fitaratra eo amin'ny rindrina, iza no tsara indrindra amin'ny firenena? Dia hoy ny fitaratra tamiko: Azonao atao ve ny mifindra amin'ny sisiny? Fanontaniana iray no apetrako aminao: «Mino izay hitanao ve ianao na atokisanao an-jambany? Androany isika dia mijery akaiky ny finoana. Te hanana mazava ny zava-misy iray: velona Andriamanitra, misy Izy, mino izany na tsia! Tsy miankina amin'ny finoanao Andriamanitra. Tsy ho velona izy rehefa miantso ny olona rehetra hino isika. Tsy ho ambany Andriamanitra koa raha tsy te hahafantatra momba azy isika! Miorina amin'ny faritra roa isika: midika izany fa miaina ao amin'ny ...

Meteza ho goavan'ny finoana

Te ho olona manam-pinoana ve ianao? Ianao ve mila finoana afaka mamindra tendrombohitra? Te handray anjara amin'ny finoana afaka mamelona ny maty ve ianao, finoana toa an'i David afaka mamono olona goavambe? Mety misy goavambe marobe amin'ny fiainanao tianao potehina. Izany no mitranga amin'ny ankamaroan'ny Kristiana, ao anatin'izany aho. Te ho tonga goavan'ny finoana ve ianao? Azonao atao, fa tsy vitanao samirery izany! Matetika ny Kristiana izay mamaky ny toko faha-11 amin'ny hebreo dia mihevitra fa hihevitra ny tenany ho tsara vintana izy ireo raha toa ka mifanitsy amin'ny iray amin'ireo olona ireo avy amin'ny tantaran'ny Baiboly fotsiny. Andriamanitra koa dia ...

 

MAGAZINA "FAHOMBIAZANA" MAGAZINA «Mifantoka amin'i JESOSY» WKG CURRICULUM

Ny fiafarana dia ny fiandohana vaovao

Raha tsy nisy ny ho avy, hoy i Paoly, dia hadalana ny mino an'i Kristy (1 Korintiana 15,19). Ny faminaniana dia ampahany lehibe sy mampahery amin'ny finoana kristiana. Ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia manambara zavatra misy fanantenana lehibe. Afaka mahazo hery sy herim-po be dia be isika avy aminy raha mifantoka amin'ny hafatra ifotony fa tsy amin'ny antsipiriany azo iadiana hevitra. Ny dikany sy ny tanjon'ny faminaniana Ny faminaniana dia tsy famaranana - milaza ny fahamarinana avo kokoa. Izany hoe Andriamanitra dia hampihavana ny olombelona aminy, Andriamanitra; mamela ny fahotantsika Izy; fa hataony sakaizan'Andriamanitra indray isika. Maminany izany zava-misy izany ny faminaniana. Tsy misy fotsiny ny faminaniana ...

Ny azo antoka ny famonjena

Niady hevitra hatrany hatrany i Paoly ao amin'ny Romana fa adidintsika amin'i Kristy ny fiheveran'Andriamanitra antsika ho marina. Na dia manota aza isika indraindray, ireo fahotana ireo dia isaina amin'ny toetra taloha niaraka nohomboana tamin'i Kristy. Ny fahotantsika dia tsy miankina amin'ny toetrantsika ao amin'i Kristy. Adidintsika ny miady amin'ny ota mba tsy ho voavonjy, fa satria efa zanak'Andriamanitra isika. Ao amin'ny tapany farany amin'ny toko faha-8, nitodika tany amin'ny hoavintsika be voninahitra i Paoly. Tsy mora foana izao rehetra izao iray manontolo navotan'i Jesosy fiainana Kristiana. Mandreraka ny ady amin'ny ota. Ny fanenjehana maharitra dia mahatonga ny maha-Kristiana ...

Mbola tia anao ve Andriamanitra?

Fantatrao ve fa maro ny Kristiana miaina isan'andro tsy mino tsara fa mbola tia azy ireo Andriamanitra? Manahy izy ireo sao hariana Andriamanitra, ary ny ratsy kokoa aza, dia efa noroahiny izy ireo. Angamba manana tahotra mitovy amin'izany ianao. Nahoana araka ny eritreritrao no miahiahy toy izany ny Kristiana? Ny valiny dia tsotra fa milaza ny marina amin'ny tenanao ianao. Fantatr'izy ireo fa mpanota izy ireo. Fantany amin'ny fomba maharary ny tsy fahombiazany, ny hadisoany, ny ratsy nataony - ny fahotany. Nampianarina azy ireo fa ny fitiavan'Andriamanitra, ary na ny famonjena azy ireo aza, dia miankina amin'ny fanarahana tsara an'Andriamanitra. Ka hoy izy ireo tamin'Andriamanitra ny alahelon'izy ireo ...

 

Andininy «FIOMPIANA GRACE» "NY BAIBOLY" «TENY FIAINANA»