Mamoa voa tsara

264 Kristy no voaloboka, isika no sampany Kristy no voaloboka, isika no sampany! Ny voaloboka dia voajinjana mba hanaovana divay mandritra ny an'arivony taona maro. Dingana iray feno izany satria mila tompona sela za-draharaha, ny tany tsara sy ny fotoana tonga lafatra. Ny voaloboky ny tanimboaloboka ary manadio ny voaloboka ary mijery ny fahamasinan'ny voaloboka mba hamaritana ny fotoana marina amin'ny fijinjana. Asa mafy io, fa raha mifanaraka ny zava-drehetra, dia mendrika ny ezaka natao. Fantatr'i Jesosy ny amin'ny divay tsara. Ny fahagagana voalohany nataony dia ny nanova ny rano ho divay faran'izay tsara indrindra. Ny zava-dehibe aminy dia ny momba izany bebe kokoa noho izany.Ao ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona no namakiantsika ny fomba nanoritsorany ny fifandraisany amintsika tsirairay avy: «Izaho no tena voaloboka ary ny raiko dia ilay tanimboaloboka. Hesoriny amiko ny voaloboka rehetra izay tsy mamoa; ary izay rehetra mamoa dia hanadio azy ka hamoa bebe kokoa » (Jaona 15,1-2).

Toy ny voaloboka mahasalama i Jesosy dia manome antsika tanjaka tsy miovaova ary ny rainy dia miasa toy ny tanimboaloboky izay mahalala hoe rahoviana ary aiza no tsy maintsy maka ny sampana tsy salama ary maty mba hahafahantsika mitombo fatratra sy matanjaka amin'ny lalana marina. Mazava ho azy fa manao izany izy mba hamoa voa tsara. - tratrarintsika izany vokatry ny fisian'ny Fanahy Masina eo amin'ny fiainantsika. Mampiseho izany amin'ny: fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharetana, hatsaram-panahy, hatsaram-panahy, tsy fivadihana, fahalemem-panahy ary fifehezan-tena. Toy ny divay tsara, ny fanovana ny fiainantsika, avy amin'ny sambo simba mankany amin'ny asa famonjena, dia mila fotoana ela. Ity làlana ity dia mety ahitana traikefa sarotra sy mampahory. Soa ihany fa manana Mpamonjy mahari-po sy hendry ary be fitiavana isika izay sady voaloboka sy mpamia divay ary mitarika ny fizotran'ny famonjena antsika amin'ny fahasoavana sy ny fitiavana.

nataon'i Joseph Tkach


PDFMamoa voa tsara