Mamoa voa tsara

264 Kristy no voaloboka, isika no sampany Kristy no voaloboka, isika no sampany! Ny voaloboka dia nojinjaina hanaovana divay nandritra ny an'arivony taona maro. Ity dia dingana iray miasa mafy satria mila tompona baravarankely za-draharaha, tany tsara ary fotoana tonga lafatra. Manamboatra sy manadio ny voaloboka ary mijery ny voaloboka masaka mba hamaritana ny ora fijinjana. Asa mafy izany fa rehefa niaraha-nahita dia nilamina izany ezaka izany. Fantatr'i Jesosy ny divay tsara. Ny fahagagana voalohany nataony dia ny fanovana ny rano ho divay tsara indrindra mbola tsy nanandrana. Ny zava-dehibe aminy dia mihoatra izany .. Ao amin'ny Evanjely nosoratan'i John dia vakiantsika ny fomba nilazalazany ny fifandraisany amintsika tsirairay avy: «Izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboly voaloboka. Ny sampako rehetra izay tsy mamoa dia esoriny avokoa; ary izay rehetra mamoa dia hodioviny mba hamoa bebe kokoa » (Jaona 15,1-2).

Toy ny voaloboka mahasalama i Jesosy dia manome antsika tanjaka tsy miovaova ary ny rainy dia miasa toy ny tanimboaloboky izay mahalala hoe rahoviana ary aiza no tsy maintsy maka ny sampana tsy salama ary maty mba hahafahantsika mitombo fatratra sy matanjaka amin'ny lalana marina. Mazava ho azy fa manao izany izy mba hamoa voa tsara. - tratrarintsika izany vokatry ny fisian'ny Fanahy Masina eo amin'ny fiainantsika. Mampiseho izany amin'ny: fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharetana, hatsaram-panahy, hatsaram-panahy, tsy fivadihana, fahalemem-panahy ary fifehezan-tena. Toy ny divay tsara, ny fanovana ny fiainantsika, avy amin'ny sambo simba mankany amin'ny asa famonjena, dia mila fotoana ela. Ity làlana ity dia mety ahitana traikefa sarotra sy mampahory. Soa ihany fa manana Mpamonjy mahari-po sy hendry ary be fitiavana isika izay sady voaloboka sy mpamia divay ary mitarika ny fizotran'ny famonjena antsika amin'ny fahasoavana sy ny fitiavana.

nataon'i Joseph Tkach


PDFMamoa voa tsara