Niorina tamin'ny famindram-po

157 niorina tamin'ny famindram-po Moa ve ny lalana rehetra mankany amin'Andriamanitra? Misy ny mino fa ny fivavahana rehetra dia miovaova ny lohahevitra iray ihany - ataovy izany na mankany an-danitra. Raha vao zatra manomboka dia toy io ilay izy. Ny Hindoa dia nampanantena ny firaisan'ny mpino miaraka amin'andriamanitra tsy mitovy. Ny fidirana amin'ny nirvana dia mila asa tsara mandritra ny fahaterahana marobe. Ny bouddhisme izay mampanantena nirvana ihany koa dia mangataka ny fahamarinana efatra lehibe sy ny làlana valo valo arahin'ny marimarina.

Mampanantena paradisa ny finoana silamo - fiainana mandrakizay feno fahafaham-po sy fahafinaretana ara-nofo. Mba hahatongavana any dia ny mpino dia tsy maintsy manaraka ny fanekem-pinoana sy andry dimy amin'ny finoana silamo. Ny fiainana miaina tsara sy ny fanarahana ny fomban-drazana dia mitarika ny Jiosy mankany amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Mesia. Tsy misy mahay manavotra ny tranobe. Misy be foana foana raha - raha afaka manaraka ny fitsipika ianao dia hahazo ny valisoanao. Iray ihany ny "fivavahana" iray izay afaka miantoka vokatra tsara aorian'ny fahafatesana raha tsy miaraka amin'ny fotoana mitovy ary tafiditra ao ny valisoa amin'ny asa tsara na fomba fiaina mety. Ny Kristianisma dia ny fivavahana tokana tokana izay mampanantena sy mamonjy famonjena amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. I Jesosy irery no hany tsy misy fepetra hahazoana famonjena afa-tsy ny mino azy amin'ny maha Zanak'Andriamanitra azy izay maty noho ny fahotan'izao tontolo izao.

Ary dia tonga eo afovoan-tsofina amin'ny hazo fijaliana amin'ny "Identity an'i Kristy" isika. Ny asan'i Kristy, izay asan'ny fanavotana sy manolo ny asan'ny olona, ​​dia ny fahasoavana, no ivon-kevitrantsika. Nomena antsika ho fanomezana ny fahasoavan'Andriamanitra, ho fankasitrahana manokana fa tsy valisoa amin'ny zavatra nataontsika rehetra. Maneho ohatra ny haren'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny hatsaram-panahy amintsika isika, satria miharihary amin'ny zavatra rehetra nataony ho antsika tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy (Efesiana 2).

Saingy toa mora loatra izany. Te hanampy antsika foana hoe "inona no tratra"? "Tsy tokony hanao zavatra hafa ve isika?" Tao anatin'ny 2.000 taona lasa, ny fahasoavana dia diso hevitra, nampiasaina ary maro no nanampy an'io. Noho ny fanapoizinana sy fisalasalana fa ny famonjena amin'ny fahasoavana dia tsara loatra, dia mitombo ny lalàna. Tonga tamin'ny fiandohan'ny [Kristianisma]. Nanoro hevitra ny Galatianina i Paoly mikasika an'io raharaha io. «Izay te-hijery tsara ny nofo no mitaky anao hoforana, hany ka tsy enjehina noho ny hazo fijalian'i Kristy [izay mahavonjy ihany» » (Galatiana 6,12).

Amin'ny maha-mino an'i Jesoa Kristy Mpamonjy antsika, dia ao ambanin'ny fahasoavana isika fa tsy ambanin'ny lalàna (Romana 6,14 sy Efesiana 2,8). Fitahiana tokoa ny tsy afaka amin'ny hitsambikina ny kodiarana sy ny sakana. Fantatsika fa ny fahotantsika sy ny toetrantsika mpanota dia voasaron'ny fahasoavan'Andriamanitra hatrany. Tsy mila manao fihetsiketsehana ho an'Andriamanitra isika, tsy mila mitady famonjena. Moa ve ny lalana rehetra mankany amin'Andriamanitra? Maro ny lalana, fa lalana tokana - ary miorina amin'ny fahasoavana.

by Tammy Tkach


PDFNiorina tamin'ny famindram-po