Life vaovao

530 fiainana vaovao Ry mpamaky malala

Amin'ny lohataona dia mahafinaritra ahy ny mahatsapa hoe ahoana ny herin'ny voninkazo na ny oram-panala- mavaratra dia matanjaka ary tsy mihetsika amin'ny alàlan'ny oram-panala mankany amin'ny hazavana izy ireo. Volana vitsivitsy talohan'izay, dia nambolena toy ny lohalika kely izy ireo ao anaty tany ary mahazo fiainana vaovao izy ireo amin'ny ampahany amin'ny famoronana.

Ny zavatra iainanao amin'ny alàlan'ny fahagagana famoronana dia tandindon'ny fihoaran'ny fiainanao lalina kokoa. Hatramin'ny andro voalohany, ny fiainanao ara-batana dia ampitahaina amin'ny fivoaran'ny voninkazo mahafinaritra iray amin'ny baomba. Ny fanontaniana ankehitriny dia hoe: sehatra inona ianao izao amin'izao fotoana izao?

Wie dem auch sei, Sie dürfen in jedem Zustand Ihres Lebens die volle Gewissheit haben, dass der allmächtige Schöpfer Sie liebt und Sie in seinen Augen viel wertvoller sind als die schönste Blumenpracht. "Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen" (Matio 6,28: 29).

Ankoatr'izay, manome toky anao i Jesosy fa hanome azy fiainana vaovao ianao raha mino azy. Ary tsy ho an'ny voninkazo fohy fotsiny ny fotoana, fa ny mandrakizay.

Ny zavatra tsara indrindra momba an'io fampitahana io dia ny ohatra nomen'i Jesosy. Niaina fiainana tsy misy ota Izy ary nanolotra izany ho anao sy izaho ho mpanota mba hahafahantsika mizara amin'ny fiainany mandrakizay. Jesosy dia nanokatra ny lalana ho antsika amin'ny fijaliany, ny fahafatesany ary ny nitsanganany tamin'ny maty. Entiny avy amin'ny fiainana ara-nofo mankany amin'ny fiainana vaovao sy fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakany aho.

Ataoko fa tena fifaliana marina io fahamarinana io. Mafy toy ny masoandro eo amin'ny sary mandrakotra izay manala ny oram-panala. Alaivo an-tsaina fa Jesosy, ilay mpanompo lehibe indrindra amin'ny voaforona vaovao, dia te hizara fiainana aminao. Mirary Paska sambatra ianao, eo amin'ny herin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy

Toni Püntener