Life vaovao

530 fiainana vaovao Ry mpamaky malala

Amin'ny lohataona dia mahafinaritra ahy ny mahatsapa hoe ahoana ny herin'ny voninkazo na ny oram-panala- mavaratra dia matanjaka ary tsy mihetsika amin'ny alàlan'ny oram-panala mankany amin'ny hazavana izy ireo. Volana vitsivitsy talohan'izay, dia nambolena toy ny lohalika kely izy ireo ao anaty tany ary mahazo fiainana vaovao izy ireo amin'ny ampahany amin'ny famoronana.

Ny zavatra iainanao amin'ny alàlan'ny fahagagana famoronana dia tandindon'ny fihoaran'ny fiainanao lalina kokoa. Hatramin'ny andro voalohany, ny fiainanao ara-batana dia ampitahaina amin'ny fivoaran'ny voninkazo mahafinaritra iray amin'ny baomba. Ny fanontaniana ankehitriny dia hoe: sehatra inona ianao izao amin'izao fotoana izao?

Aoka ianao ho azo antoka fa amin'ny toe-javatra rehetra iainanao dia azonao antoka fa tia anao ilay Mpamorona mahery indrindra ary tena sarobidy aminy eo imasony noho ny voninkazo mahafinaritra indrindra. "Maninona ianao no manahy ny amin'ny akanjo? Jereo ny lilia any an-tsaha, rehefa mihalehibe izy ireo: tsy miasa izy ireo, na milanja; (Matio 6,28: 29).

Ankoatr'izay, manome toky anao i Jesosy fa hanome azy fiainana vaovao ianao raha mino azy. Ary tsy ho an'ny voninkazo fohy fotsiny ny fotoana, fa ny mandrakizay.

Ny zavatra tsara indrindra momba an'io fampitahana io dia ny ohatra nomen'i Jesosy. Niaina fiainana tsy misy ota Izy ary nanolotra izany ho anao sy izaho ho mpanota mba hahafahantsika mizara amin'ny fiainany mandrakizay. Jesosy dia nanokatra ny lalana ho antsika amin'ny fijaliany, ny fahafatesany ary ny nitsanganany tamin'ny maty. Entiny avy amin'ny fiainana ara-nofo mankany amin'ny fiainana vaovao sy fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakany aho.

Mino aho fa tena fifaliana io fahamarinana io. Izy io dia mafy toy ny masoandro eo amin'ny sarony mandrakotra, izay manalefaka ny lanezy. Alao an-tsaina hoe i Jesosy, ilay mpanompo lehibe indrindra amin'ny famoronana vaovao, dia te hizara fiainana aminao. Mirary anao ho vanim-potoanan'ny Paska amin'ny herin'ny fiainana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy

Toni Püntener