Ny hoavy

Faminaniana 150Tsy misy amidy toy ny faminaniana. Marina ilay izy. Ny fiangonana na ny iraka dia mety misy teolojia adala, mpitarika hafahafa ary fitsipika tsy misy dikany, fa manana sarintany, scissera ary vondron-gazety vitsivitsy izy ireo, miaraka amin'ny mpitory iray izay afaka maneho ny heviny amin'ny saina tsy miangatra. dia toa handefa vola kely aminy ny olona. Matahotra ny tsy fantatra ny olona ka tsy mahalala ny ho avy akory. Araka izany dia toa misy mpivarotra taloha eny an-dalambe izay tonga ary milaza fa mahalala ny ho avy dia afaka manangona be dia be ny mpanaraka raha mahay ny mandefitra ny soniavan'Andriamanitra izy amin'ny alalàn'ny fitsipiky ny Baiboly toy ny mpanakanto mihetsika ,

Fa ny zavatra iray tokony ho tiantsika ho fantatra raha tsy te-hanelingelina ireo mpaminany manelingelina isika dia izao: Tsy ny ho avy ny faminaniana ara-Baiboly. Ny momba ny fahalalana an'i Jesosy Kristy. Raha mila tranga fiankinan-doha tsara ianao, alao amin'ny saina fotsiny ny iraka nambaran'Andriamanitra ho anao, mba hahafenoanao mamorona azy amin'ny famoronana hoe inona no tena atao hoe "King of the South" na "King of the South". Nordens ”, na" biby "na" mpaminany sandoka "na" tandroka fahafolo ". Dia ho mahafinaritra, mahaliana, ary saika mahasoa ara-panahy toy ny filalaovana dungeon sy dragona mandritra ny androm-piainanao. Na afaka maka lesona avy amin'ny Apôstôly Piera ianao. Nanana ny eritreritra sasany momba ny faminaniana izy - ny fiaviany, ny lanjany ary ny tanjony. Fantany ny momba izany. Ary nomeny anay ny fampahalalana izany tamin'ny taratasy voalohany ho an'i Piera.

"Io fifaliana io dia nokatsahina sy nohadinihin'ireo mpaminany izay naminany ny fahasoavana nokendrena taminao, ary tamin'ny fotoana sy tamin'ny fotoana nijanonan'ny Fanahin'i Kristy tao aminy, izay tao amin'izy ireo ary nijoro ho vavolombelona taloha tamin'ny fahoriana. dia tokony ho tonga ambonin'i Kristy sy ny voninahitra aorian'izay. Nambara tamin'izy ireo fa tsy tokony hanompo izy ireo, fa izay efa notorina taminareo ankehitriny, dia izay efa nitory ny filazantsara taminareo tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina nirahina avy tany an-danitra ”(1Pt 1,10-12 ).

Ity ny "fampahalalana anatiny" ho anay, avy hatrany amin'ny vavan'i Peter:

  • Ny Fanahin'i Kristy, ny Fanahy Masina, no loharanon'ny faminaniana (Apokalypsy 19,10:XNUMX milaza zavatra mitovy).
  • Ny tanjon'ny faminaniana dia ny mialoha ny hahafatesan'ny maty sy ny nitsanganan'i Jesosy Kristy.
  • Rehefa nahare ny filazantsara ianao dia efa naheno ny zava-drehetra izay hahafantarana momba ny faminaniana.

Ary inona no nantenain'i Peter tamin'ireo mpamaky nahazo izany? Izao fotsiny: "Noho izany, fehezo ny sainao, mahonòna ary apetraho tanteraka amin'ny fahasoavana natolotra anao ao amin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy" (and. 13). Ny fitarihana ny saintsika ho amin'ny fahasoavana dia midika fa miaina ny "fahaterahana indray" (and. 3) amin'ny alàlan'ny finoana, raha "mifankatia hatrany amin'ny fo madio" (and. 22). Andraso kely, hoy ianao. Ahoana ny amin'ny bokin'ny Apokalypsy? Manambara ny ho avy tokoa ny Apokalipsy?

No. Tsy araka ny fomba fisainan'ny mpifaninana araka ny faminaniana. Ny sarin'ny fanambarana momba ny ho avy dia tsotra, fa hiverina i Jesosy indray andro, ary izay rehetra mandray azy amim-pifaliana dia handray anjara amin'ny fanjakany, ary izay manohitra azy dia hijoro foana. Ny hafatry ny Bokin'ny Apokalypsy dia antso tsy hitsahatra amin'ny fanompoana ny Tompontsika, na dia novonoina ho faty aza isika, satria azo antoka amin'ny tanany feno fitiavana isika - na manao ahoana na manao ahoana na manao ahoana na oviana na oviana ny filaharana amin'ny rafitra ratsy sy ny governemanta ary ny olona te-hanao aminao.

Ny faminaniana ao amin'ny Baiboly, anisan'izany ny Bokin'ny Apokalipsy, dia momba an'i Jesoa Kristy - iza izy, inona ary izy ary ny zavatra tsotra izay hiverenany. Eo anatrehan'izany fahamarinana izany - ny fahamarinan'ny filazantsara - ny faminaniana dia misy fiantsoana ny "fiovana masina sy ny olo-mpivavaka raha miandry ny fahatongavan'ny andron'Andriamanitra" (2 Pt 3,12:2). Ny tsy fahazoana ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia tsy manelingelina ny fifantohana amin'ny hafatra marina - amin'ny "fahatsorana sy tsy fivadihana ao amin'i Kristy" (11,3 Korintiana XNUMX: XNUMX). Mividy tsara ny fiankinan-doha fa ny fanafody dia maimaim-poana - fatra tsara amin'ny filazantsara tsy voatahiry.

by Michael Feazell