Ny hoavy

Faminaniana 150 Tsy misy amidy toy ny faminaniana. Marina ilay izy. Ny fiangonana na ny iraka dia mety misy teolojia adala, mpitarika hafahafa ary fitsipika tsy misy dikany, fa manana sarintany, scissera ary vondron-gazety vitsivitsy izy ireo, miaraka amin'ny mpitory iray izay afaka maneho ny heviny amin'ny saina tsy miangatra. dia toa handefa vola kely aminy ny olona. Matahotra ny tsy fantatra ny olona ka tsy mahalala ny ho avy akory. Araka izany dia toa misy mpivarotra taloha eny an-dalambe izay tonga ary milaza fa mahalala ny ho avy dia afaka manangona be dia be ny mpanaraka raha mahay ny mandefitra ny soniavan'Andriamanitra izy amin'ny alalàn'ny fitsipiky ny Baiboly toy ny mpanakanto mihetsika ,

Fa ny zavatra iray mila hazavaina amintsika raha tsy te hamporisika ireo mpaminany manelingelina dia izao: Tsy ny ho avy ny faminaniana ara-Baiboly. Ny momba ny fahalalana an'i Jesosy Kristy. Raha mila tranga fiankinan-doha tsara ianao, alao amin'ny saina fotsiny ny iraka nambaran'Andriamanitra ho anao, mba hahafahanao mameno azy amin'ny famoronana izay atao hoe despot manokana dia "King of the South" na "King of the South". Nordens ”, na" biby "na" mpaminany sandoka "na" tandroka fahafolo ". Ho lasa mahafinaritra, mahaliana, ary saika mahasoa ara-panahy toa ny naha-Dungeons sy Dragons anao nandritra ny androm-piainanao (Dungeon sy dragona) milalao. Na afaka maka lesona avy amin'ny Apôstôly Piera ianao. Nanana ny eritreritra sasany momba ny faminaniana izy - ny fiaviany, ny lanjany ary ny tanjony. Fantany ny momba izany. Ary nateriny taminay ao amin'ny 1 Petera izany fampahalalana izany.

«Izany fikatsahana izany dia nokatsahina sy nohadinihin'ireo mpaminany izay naminany ny fahasoavana nokendrena ho anao, ary tamin'ny fotoana sy ny fotoana nanondroan 'ny Fanahin'i Kristy azy ireo, izay tao amin'izy ireo ary nijoro ho vavolombelona ny hijalijaly. dia tokony ho tonga ambonin'i Kristy sy ny voninahitra aorian'izay. Nambara tamin'izy ireo fa tsy tokony hanompo izy ireo, fa izay efa notorina taminareo ankehitriny, izay nitory ny filazantsara taminareo tamin'ny Fanahy Masina nirahina avy tany an-danitra » (1 Petera 1,10: 12).

Ity ny "fampahalalana anatiny" ho anay, avy hatrany amin'ny vavan'i Peter:

  • Ny Fanahin'i Kristy, ilay Fanahy Masina, no loharanon'ny faminaniana (Apokalypsy 19,10 milaza zavatra mitovy).
  • Ny tanjon'ny faminaniana dia ny mialoha ny hahafatesan'ny maty sy ny nitsanganan'i Jesosy Kristy.
  • Rehefa nahare ny filazantsara ianao dia efa naheno ny zava-drehetra izay hahafantarana momba ny faminaniana.

Ary inona no nantenain'i Peter tamin'ireo mpamaky nahazo izany? Izao fotsiny: "Koa fehezo ny vatan'ny sainao, mahonòna, ka apetraho tsara amin'ny fahasoavana natolotra anao tamin'ny fanambaranao an'i Jesosy Kristy". (V. 13). Ny fitarihana ny saintsika mankany amin'ny fahasoavana dia midika hoe "fahaterahana indray" (V. 3) miaina amin'ny finoana fa "mifankatia mandrakariva amin'ny fo madio" (V. 22). Andraso kely, hoy ianao. Ahoana ny amin'ny bokin'ny Apokalypsy? Manambara ny ho avy tokoa ny Apokalipsy?

No. Tsy araka ny fomba fisainan'ny mpifaninana araka ny faminaniana. Ny sarin'ny fanambarana momba ny ho avy dia tsotra, fa hiverina i Jesosy indray andro, ary izay rehetra mandray azy amim-pifaliana dia handray anjara amin'ny fanjakany, ary izay manohitra azy dia hijoro foana. Ny hafatry ny Bokin'ny Apokalypsy dia antso tsy hitsahatra amin'ny fanompoana ny Tompontsika, na dia novonoina ho faty aza isika, satria azo antoka amin'ny tanany feno fitiavana isika - na manao ahoana na manao ahoana na manao ahoana na oviana na oviana ny filaharana amin'ny rafitra ratsy sy ny governemanta ary ny olona te-hanao aminao.

Ny faminaniana ao amin'ny Baiboly, anisan'izany ny Bokin'ny Apokalipsy, dia momba an'i Jesoa Kristy - iza izy, inona ary izy ary ilay zavatra tsotra izay hiverenany. Ao anatin'izany fahamarinana izany - ny fahamarinan'ny filazantsara - ny faminaniana dia ahitana fiantsoana ny "fiovana masina sy ny olo-mpivavaka raha miandry ny fahatongavan'ny andron'Andriamanitra" (2 Petera 3,12). Ny fanoratana ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia tsy manelingelina ny saina amin'ny hafatra marina, - amin'ny "fahatsorana sy fahitsiana ao amin'i Kristy". (2 Korintiana 11,3). Mividy tsara ny fiankinan-doha fa ny fanafody dia maimaim-poana - fatra tsara amin'ny filazantsara tsy voatahiry.

by Michael Feazell