Andalana nataon'i TAMMY TKACH


Tsara kokoa noho ny vitsika

341 tsara noho ny vitsika Efa tao anatin'ny vahoaka be ianao izay nahatsapa ho kely sy tsy ampy? Sa nipetraka tamin'ny fiaramanidina iray ianao ary nahatsikaritra fa ny olona eny ambony gorodona dia kely toy ny harona? Indraindray aho dia mieritreritra fa eo imason'Andriamanitra dia toy ny valala mihintsan-drà mihintsana amin'ny loto isika.

Hoy ny ao amin'ny Isaia 40,22: 24:
Eo amin'ny faribolan'ny tany no nipetrahany; ary izay monina eo aminy dia tahaka ny valala; mamelatra ny lanitra tahaka ny voaly Izy ary mamelatra azy tahaka ny lay izay itoeran'ny olona iray; Nasehony ny andriana fa tsinontsinona izy, ary nopotehiny ny mpitsara teto an-tany: Raha vao nambolena izy ireo, dia saiky tsy namafy izy ireo, raha vantany vao miorim-paka amin'ny tany ny vatan'izy ireo, dia nokapohiny izy ireo ka nalazo. tsofy izy ireo ny rivodoza dia mitondra azy ireo toy ny akofa. Midika ve izany fa "valala" fotsiny isika dia tsy misy dikany amin'Andriamanitra loatra? Mety ho manan-danja amin'ny olona matanjaka toy izany koa ve isika?

Ny toko faha-40 amin'ny Isaia dia mampiseho amintsika ny mahatsikaiky amin'ny fampitahana ny olona amin'ilay Andriamanitra lehibe: “Iza no nahary ireo? Izay mamoaka ny tafiny araka ny isany sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy. Lehibe tokoa ny hareny ary mahery tokoa izy ka tsy misy tsy ampy tsy ampy "(Is 40,26).

Io toko io ihany koa dia miresaka amin'Andriamanitra momba ny ...

Vakio bebe kokoa ➜

Andriamanitra ao anaty boaty

Andriamanitra 291 anaty boaty Efa noheverinao ve fa takatra ny zava-drehetra ary tsapanao taty aoriana fa tsy manana hevitra ianao? Firy ny tetikasa manandrana ny tenanao no manaraka ny doka taloha Raha tsy mandeha ny zavatra rehetra, vakio ny torolalana? Olana aza aho, rehefa avy namaky ny torolàlana. Indraindray mamaky ny dingana tsirairay aho, manaova izany araka ny fahazoako azy, ary manomboka indray aho satria tsy azoko tsara.

Mba efa nihevitra ve ianao fa efa takatrao Andriamanitra? Mahafantatra aho ary fantatro fa tsy irery aho. Matetika aho no nanana an'Andriamanitra tao anaty boaty. Nihevitra aho fa fantatro hoe iza izy ary inona no tiany hataoko. Nihevitra aho fa nahafantatra ny tokony ho endriky ny fiangonany sy ny tokony fihetsik'ity fiangonana ity.

Firy amin'ny olona - kristiana sy tsy kristiana no manana an'Andriamanitra amin'ny boaty iray? Ny fametrahana an’Andriamanitra ao anaty boaty dia midika fa mihevitra isika fa fantatsika ny sitrapony, ny toetra ary ny toetrany. Mametraka tsipìka eo an-tampon'ny boaty isika rehefa mieritreritra fa azontsika ny fomba fiasa eo amin'ny fiainantsika sy ho an'ny zanak'olombelona rehetra.

Ny mpanoratra Elyse Fitzpatrick dia nanoratra tao amin'ny bokiny Gods of the Heart: ny tsy fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny lesoka momba ny toetran'Andriamanitra dia antony lehibe roa mahatonga ...

Vakio bebe kokoa ➜