Piece per piece

Dia novonoiny koa ny fanatitra dorana, ary nentin'ny zanak'i Arona ny ra, dia nafafiny manodidina ny alitara. Dia nateriny tamin'ny lohany ny fanatitra dorana, ary nodorany teo ambony alitara.
Levitikosy 3, 9-12 (Fandikana Zurich)

Rehefa mieritreritra ny hanome ny foko amin'ny Tompo aho dia toa maivana loatra ary toa tsy takatry ny sainay ilay izy indraindray. Hoy izahay: "Tompo ô, omeko anao ny foko, afaka hanananao ianao" ary mieritreritra izahay fa ilaina izany. Te hasehoko anao fa ny andinin-teny etsy ambony momba ny fibebahana dia ahitana hafatra tadiavin'Andriamanitra homena antsika.
Indraindray rehefa miteny amin'ny Tompo isika dia eto ny foko, toy ny manipy azy eo alohany izy. Tsy izany no tiana hambara. Rehefa manao an'io fomba io isika dia tena manjavozavo ny fibebahantsika ary tsy miala amin'ny fihetsika feno ota isika. Tsy manipy sombin-kena fotsiny isika ao anaty vilany, raha tsy izany dia tsy ho endasina miaraka. Toy izany koa ny fontsika mpanota, tsy maintsy mahita mazava izay hialana isika.

... dia nopetahany ny fanatitra dorana, anisan'izany ny lohany, ka nodorany teo ambony alitara.
Tsikaritray fa natolotry ny zanak'izy roa lahy roa lahy ny rainy. Tsy vitan'izy ireo fotsiny hoe apetraka amin'ny lafin'ny alitara ny biby novonoina. Tokony hanao toy izany koa amin'ireo niharam-boina isika, amin'ny fontsika. Raha tokony hiteny hoe "Tompoko ianao manana ny foko", dia tokony hanolotra zavatra manimba ny fontsika amin'Andriamanitra isika. "Tompoko dia omeko anao ny fifosako, omeko anao ao am-poko ny faniriako, avelako ny fisalasalako". Raha manomboka manome ny fontsika amin'Andriamanitra isika amin'ny fomba toy izany, dia hanaiky izany ho sorona Izy. Ireo zava-dratsy rehetra iainantsika avy eo dia mihodina ny lavenona eo anaty otely, izay hivoahan'ny rivotra avy amin'ny fanahy.

vavaka:

Ray ô, entiko isaina isaky ny androm-piainako, isa-tokana mandra-pahazoanao ny zavatra rehetra, amena

by Fraser Murdoch,
Mpitoriteny WKG any Skotlandia


PDFPiece per piece