Ankizy iray sarotra

zaza sarotra Taona am-polony maro lasa izay dia nandinika ny psikolojia ankizy ho toy ny ampahany amin'ny diplaoma amin'ny fitaizana. Ao amin'ny fandinihana iray, ny ankizy mikorontana manana olana isan-karazany dia noheverina ny fomba hitsaboana azy ireo. Tamin'izany fotoana izany dia nantsoina hoe "zaza sarotra" izy ireo. Ankehitriny dia tsy ekena intsony io teny io eo amin'ny tontolon'ny mpampianatra sy ny psikolojia.

Amim-bavaka aho matetika amin'ny fandehan-javatra ratsy sy ny fisainako ary hitako fa ilaina ny miala tsiny amin'ny Mpamorona ahy. Rehefa somary diso fanantenana tamin'ny tenako aho tamin'ny vavaka, dia niantso tamin'ny Ray any an-danitra aho: "Zanako sarotra be aho!" Hitako ny tenako ho toy ny olona tafintohina ara-tsaina foana. Nahita ahy ve Andriamanitra? «Fa momba anao ny Tompo Andriamanitrao, Mpamonjy mahery. Ho faly aminao izy ary ho sariaka aminao, dia hamela anao izy amin'ny fitiavany ary hiaraka aminao mankasitraka » (Zefania 3,17).

Andriamanitra tsy miova ary tsy miova. Raha diso ahy izy dia vita aho. Izy no mendrika ahy, fa izany ve no tsapan'Andriamanitra amiko? Hoy ny mpanao salamo: "Misaora an'Andriamanitry ny lanitra fa mandrakizay ny hatsarany" (Salamo 136,26). Tokony ho velom-pankasitrahana isika fa Andriamanitra, izay tena olombelona manontolo, dia tia antsika hatrany. Halany ny otantsika. Noho ny fitiavana sy ny fahasoavany tsy manam-petra omen'Andriamanitra antsika, ireo zanany «sarotra», famelan-keloka sy fanavotana: «Anisan'izany isika rehetra dia niaina ny fiainantsika araka ny fanirian'ny nofontsika ary nanao ny sitrapon'ny nofo ary misaina ary zanaky ny hatezerana amin'ny natiora ary koa ny hafa. Fa Andriamanitra, Izay manankarena famindram-po, noho ny halehiben'ny fitiavany antsika, dia nanao antsika izay maty tamin'ny ota velona niaraka tamin'i Kristy - tamin'ny fahasoavana kosa no namonjena anareo, ary nanangana antsika niaraka taminy Izy ary ampidirina any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy » (Efesiana 2,4: 6).

Manana drafitra mahafinaritra ho anao Andriamanitra: "Fa fantatro izay eritreritro momba anao, hoy ny Tompo: ny fisainana fiadanan-tsaina fa tsy mijaly fa homeko anao ny ho avy sy ny fanantenana." (Jeremia 29,11).

Ny olanao sy ny toe-javatra iainanao dia mety ho sarotra, fa tsy anao amin'ny maha-olona anao.

Nataon'i Irene Wilson