Avoahy ny herin'Andriamanitra amin'ny vavaka

Manana saina maro momba an'Andriamanitra ny olona ary tsy voatery ho marina ny maro. Raha marina ny tenin'i Tozer ary tsy mety ny fisainantsika momba an'Andriamanitra, fa ny zavatra manan-danja indrindra momba antsika dia ratsy koa. Ny hadisoana lehibe amin'ny fisainana an'Andriamanitra dia mety hahatonga antsika hiaina ao anatin'ny tahotra sy ny fahamelohana ary hitarika ny hafa hieritreritra momba an'Andriamanitra.

Ny zavatra eritreretintsika momba ny vavaka dia milaza betsaka momba izay eritreretintsika momba an'Andriamanitra. Raha mieritreritra isika fa ny atody vavaka dia fitaovana hahazoana zavatra avy amin'Andriamanitra, ny fijerintsika an'Andriamanitra dia mihena amin'ny boaty faniry any an-danitra. Raha manandrana manao raharaha miaraka amin'Andriamanitra isika, dia ho tonga mpivarotra antsika Andriamanitra izay misokatra amin'ny fifampiraharahana ary izay tsy mitandrina fifanarahana sy fampanantenana. Raha mijery vavaka amam-pitiavana sy fampihavanana isika, dia kely sy mahay mandanjalanja Andriamanitra ary tsy maintsy voky amin'ny tolotra alohan'ny hanaovana zavatra ho antsika. Ireo fijery rehetra ireo dia mampidina an-dàlambe Andriamanitra ka mampihena azy amin'ny olona tsy maintsy mieritreritra sy manao zavatra tahaka ny ataontsika - dia namboarin'Andriamanitra tahaka ny endritsika. (manitsy) mivavaka, havoakanay ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika sy amin'izao tontolo izao. Toa mihazona an'Andriamanitra isika ary manakana azy tsy hanao zavatra raha tsy mivavaka araka ny tokony ho izy isika na raha mijoro amin'ny lalantsika ny ota. Io hevitra io dia tsy hoe mamolavola sary hafahafa iray amin'andriamanitra mifatotra, izay hajain'ny hery mahery vaika, fa enta-mavesatra be koa izany eo an-tsorontsika. Izahay dia tompon'andraikitra raha tsy sitrana ilay olona nivavahantsika ary meloka isika raha misy olona lozam-pifamoivoizana. Mahatsapa ho tompon'andraikitra isika raha tsy mitranga ny zavatra tiantsika sy ny faniriana. Tsy mifantoka amin'Andriamanitra intsony ny fifantohany fa eo amin'ny vavaka ary manova ny vavaka ho ezaka manokana.

Ny Baiboly dia miresaka momba ny vavaka sembana mifandray amin'ny fanambadiana (1 Pet. 3,7), fa tsy Andriamanitra, fa ho antsika, satria matetika dia sarotra amintsika ny hivavaka noho ny fihetseham-pontsika.Tsy miandry Andriamanitra isika fa hanao ny vavaka marina mba hahafahany miasa. Tsy izy ray izay mitazona zavatra tsara amin'ny zanany mandra-pitenin'izy ireo ilay "teny majika", toy ny ray miandry ny handre "azafady" ary "misaotra" tamin'ny zanany. Tia mandre ny vavaka ataontsika Andriamanitra. Maheno sy miara-miasa amintsika tsirairay avy izy, na inona na inona mahazo ny valiny tiantsika na tsia.

Rehefa mitombo amin'ny fahalalana ny fahasoavan'Andriamanitra isika, dia toy izany koa ny fijerintsika Azy. Rehefa mianatra bebe kokoa momba azy isika dia mila mitandrina ary tsy mandinika izay rehetra reko momba azy ho fahamarinana lehibe indrindra, fa fitsapana fanambarana momba an'Andriamanitra, ny fahamarinan'ny Baiboly. Zava-dehibe ny mahatsapa fa ny fiheverana diso momba an'Andriamanitra dia miely amin'ny kolontsaina malaza sy ny Kristiana ary manambany ny tenany ho fahamarinana marina.

Raha fintinina:

Tia mandre ny vavaka ataontsika Andriamanitra. Tsy miraharaha azy raha mampiasa ny teny tsara isika. Nomeny antsika ny fanomezan'ny vavaka mba hahafahantsika mifandray aminy amin'ny alàlan'i Jesosy ao anaty Fanahy Masina.

by Tammy Tkach


PDFAvoahy ny herin'Andriamanitra amin'ny vavaka