GPS avy amin'Andriamanitra

Ny GPS dia midika hoe Global Positioning System (i.e. rafitra misy eo amin'ny tontolo) ary mitovy amin'ny fitaovana ara-teknika izay azonao raisinao eny an-tananao ary maneho anao ny lalana rehefa mandeha amin'ny toerana tsy fantatra ianao. Mahatalanjona tokoa ireo fitaovana finday ireo, indrindra ho an'ny olona toa ahy izay tsy dia manana ny heviny tsara. Na dia efa lasa marina kokoa aza ny fitaovana mifototra amin'ny zanabolana amin'ny taona maro, dia mbola tsy diso izy ireo. Tahaka ny telefaona finday, ny GPS dia tsy raisin'olona foana.

Misy ihany koa ny tranga sasany izay nalehan'ny mpandeha tamim-pahalalana ny GPS ary tonga tany amin'ny toerana izay tsy tanjony akory. Na hitranga aza ny iray na roa ny mishaps, fitaovana GPS tena fitaovana lehibe. GPS tsara dia mampahafantatra antsika ny toerana misy antsika sy manampy antsika hahatongavana any amin'izay tadiavintsika nefa tsy ho very. Manome antsika torolàlana ahafahantsika manaraka izao: “Ankehitriny mivily. Mihodina miankavia amin'ny 100 m. Mihodina amin'ny fotoana manaraka. ”Na dia tsy haintsika hoe aiza ny lalana halehantsika, ny GPS tsara dia azo antoka fa hitarika antsika mankany amin'ny alehantsika, indrindra raha mihaino sy manaraka ny torolàlana isika.

Taona vitsy lasa izay dia nanao dia niaraka tamin'i Zorro aho ary raha nandeha fiara tsy fantatra izahay avy any Alabama mankany Missouri, dia notohizan'ny GPS hatrany izahay hitodika. Fa i Zorro dia manana fihetseham-po tsara momba ny lalana ary dia nilaza izy fa ny GPS dia te handefa anay ny lalana diso. Satria matoky an'i Zorro am-pitiavana aho sy ny fahatsapany ny torolàlana dia tsy nieritreritra izany na oviana na oviana aho rehefa nanala ny GPS tao anaty fahasosorana izy. Tokony ho iray ora taty aoriana dia nahita izahay fa marina ny GPS. Namadika ny fitaovana indray i Zorro ary tamin'ity indray mitoraka ity dia nandray fanapahan-kevitra izahay mba hihaino ny torolalana. Na ny mpanakanto mahay tsara indrindra aza dia tsy afaka matoky foana ny fahatongavan'izy ireo. Izany no antony maha-GPS tsara azy, dia mety ho fanohanana lehibe rehefa mandeha.

Tsy misaraka mihitsy

Ny kristiana dia mandrakariva amin'ny dia. Mila GPS tsara isika miaraka amin'ny fahefana ampy. Mila GPS tsy hamela anay hihantona eo afovoany ianao. Mila GPS izay tsy ho very isika ary tsy handefa anay mihitsy. Mila GPS-n'Andriamanitra isika. Ny GPS ao aminy no Baiboly manampy antsika hitoetra eo amin'ny làlana mahitsy. Ny GPS no ataontsika ho mpitari-dalana antsika. Ny GPS GPS dia ahafahantsika mifandray mivantana amin'ny Mpamorona manodidina ny famantaranandro. Tsy misaraka amin'ny mpitari-dalana antsika mihitsy isika ary tsy mety misy ny GPS. Raha mbola miaraka amin'Andriamanitra isika, miresaka aminy ary mamboly ny fifandraisantsika aminy, afaka matoky isika fa ho tonga soa aman-tsara any amin'ny toerana farany halehantsika.

Misy tantara iray izay nasain'ny raim-pianakaviana iray nandeha an-tongotra nitokana ny ala. Rehefa tany izy ireo dia nanontany ilay zanaka ny raim-pianakaviana raha fantany hoe aiza izy ireo ary raha resy. Avy eo dia namaly azy ny zanany lahy hoe: "Fa ahoana no naha-very ahy? Miaraka aminao aho. ”Raha mbola miandany amin'Andriamanitra isika dia tsy ho very. Hoy Andriamanitra: “Te hampianatra anao aho ary hanoro anao ny lalana tokony haleha; Te-hitari-dalana anao amin'ny masoko aho ” (Salamo 32,8). Afaka miantehitra amin'ny GPS tokana isika.

avy amin'i Barbara Dahlgren


PDFGPS avy amin'Andriamanitra