Karl Barth: MPAMINANY ao amin'ny fiangonana

Karl Barth, teolojika Swiss dia nantsoina ho teolojiana faran'izay tsara indrindra. Papa Pius XII (1876–1958) i Barth dia niantso ny teolojia lehibe indrindra hatramin'ny nisian'i Thomas Aquinas. Avy amin'ny fomba fijerinao azy: Karl Barth dia nisy fiatraikany lehibe teo amin'ireo mpitarika sy fiangonana kristiana maoderina avy amin'ny fomba amam-panao maro samihafa.

Taona fankasitrahana sy krizy mino

Teraka tamin'ny 10 Mey 1886 i Barth, teo amin'ny haavon'ny herin'ny teolojia liberaly any Eropa. Mpianatr'i Wilhelm Herrmann izy (1846-1922), izay solontena mpitarika amin'ny teolojia antropolojika, izay miorina amin'ny traikefa manokana an'Andriamanitra. Nanoratra momba azy i Barth: Herrmann no mpampianatra teolojia tamin'ny andron'ny mpianatro. Tamin'ireny taona voalohandohany ireny dia nanaraka ny fampianarana momba ny teolojiana Alemana Friedrich Schleiermacher ihany koa i Barth (1768-1834), rain'ny teolojia maoderina. Tiako homena azy ny fide implicita, hoy ny nosoratany. [2]

1911-1921 i Barth dia mpitandrina ny vondrom-piarahamonina fanavaozana ao Safenwil any Switzerland. Fampisehoana iray izay noporofoan'ny manam-pahaizana alemà miisa 93 ho fankasitrahana ny ady nataon'i Kaiser Wilhelm II dia ny fampifangaroana ny fototra niorenan'ny finoana madiodio azy tamin'ny Aogositra 1914. Ireo mpampianatra teolojia liberaly koa nomen'i Barth dia anisan'ireo mpanasonia. Izy io dia nitondra eran-tany exegesis, etika, dogmatika ary toriteny izay ninoako teo aloha fa azo itokisana ... hita ao amin'ny fototry ny fototra, hoy izy.

Nino i Barth fa namadika ny finoana kristiana ny mpampianatra azy. Tamin'ny fanodinana ny filazantsara ho fanambarana, ny fivavahana iray, momba ny endrik'ny Kristiana, ny olona iray dia tsy nahita an'Andriamanitra, izay mifehy ny olona amin'ny fiandrianany, dia mitaky kaonty avy aminy ary hanao azy ho Tompo.

Eduard Thurneysen (1888-1974), pasitera amin'ny tanàna mpifanolo-bodirindrina sy ilay sakaizan'i Barth akaiky tamin'ny andron'ny mpianatra, dia niaina krizy mitovy finoana. Indray andro dia nibitsibadika an'i Barth i Thurneysen: Ny zavatra ilaintsika hitory, fampianarana sy fikarakarana pastora dia fototra teolojia 'hafa tanteraka'. [3]

Niara-niady izy ireo nitady fototra vaovao ho an'ny teolojia kristiana. Rehefa mianatra ny teolojia ABC indray dia zava-dehibe ny hanombohana amin'ny famakiana sy ny fandikana ny asa soratry ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao amin'ny fomba akaiky kokoa noho ny teo aloha. Ary indro, indro: nanomboka niresaka taminay izy ireo ... [4] Ilaina ny fiverenana amin'ny fiandohan'ny filazantsara. Ny asa dia ny hanombohana indray miaraka amin'ny fananganana toe-tsaina vaovao ary hahafantatra indray an'Andriamanitra ho Andriamanitra.

Taratasy ho an'ny Romana sy ny dogmatika an'ny Fiangonana

Tamin'ny taona 1919, ny tsikombakomba niorenan'ny tany Barth Der Römerbrief dia niseho ary nohavaozina tanteraka tamin'ny 1922 ho an'ny fanontana vaovao. Ny taratasy nohavaozina ho an'ny Romana dia namolavola rafitra teolojika vaovao be fahasamihafana izay nomen'Andriamanitra azy, amin'ny fahaleovantenany amin'ny olona ihany ary mahita ahy. [5]

Nahita tontolo vaovao i Barth tao amin'ny taratasin'i Paoly sy ny asa soratra hafa. Tontolo iray izay tsy hita intsony ny eritreritra marina an'Andriamanitra, fa ny fisain'Andriamanitra marina momba ny olona. [6] I Barth dia nanambara fa hafa tanteraka Andriamanitra, izay tsy takatry ny saintsika intsony, mijanona ho antsika, tsy mitovy amin'ny fihetseham-pontsika ary tsy fantatra afa-tsy amin'i Kristy. Ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra mazava tsara dia misy: ny maha-olombelona azy. [7] Ny teolojia tsy maintsy fotopampianaran'Andriamanitra sy olona. [8]

Tamin'ny taona 1921, dia lasa mpampianatra ny fanavaozana teolojia tany Göttingen i Barth, ary nampianatra hatramin'ny taona 1925 izy. Ny faritany fototra dia ny dogmatika, izay noheveriny ho fisaintsainana ny Tenin'Andriamanitra ho fanambarana. Ny soratra masina sy ny toriteny kristiana ... dia mamaritra ny toriteny kristiana. [9]

Tamin'ny taona 1925 dia voatendry ho mpampianatra ny dogmatika sy ny fanavaozana ny Testamenta Vaovao ho an'i Münster izy ary dimy taona taty aoriana dia nijanona ho filohan'ny teolojika rafi-pitondran-tena tao Bonn, izay nitaonany hatramin'ny 1935.

Tamin'ny taona 1932 dia namoaka ny ampahany voalohany amin'ny Church Dogmatics izy. Ny zavamaniry vaovao dia nitombo isan-taona isaky ny lahateny.

Ny dogmatika dia misy lafiny efatra: ny fampianarana ny Tenin 'Andriamanitra (KD I), ny Fotopampianaran'Andriamanitra (KD II), ny Fotopampianaran'ny famoronana (KD III) sy ny Fotopampianarana fampihavanana (KD IV). Ny fizarana tsirairay dia misy volume maromaro. Tany am-boalohany no namolavola ny asa tamin'ny ampahany dimy. Tsy afaka namita intsony ilay ampahany amin'ny fampihavanana izy, ary ny ampahany amin'ny fanavotana dia mbola tsy voarakitra taorian'ny nahafatesany.

Thomas F. Torrance dia miantso ny maha-dogmatika an'i Barth hatrany amin'ny fanomezana voalohany sy miavaka indrindra amin'ny teolojika ara-teknika maoderina. KD II, fizarana 1 sy 2, indrindra fa ny fampianarana momba ny fiasan'Andriamanitra sy ny ataon'Andriamanitra amin'ny maha-Izy azy, dia noheveriny ho famaranana ny fanaon'ny dogmatika an'i Barth. Eo imason'i Torrance, ny KD IV no asa mahery vaika indrindra nosoratan'ny teoria amin'ny fanavotana sy ny fampihavanana.

Kristy: voafantina sy nifidy

Namaly ny fotopampianaran'ny Kristiana iray manontolo i Barth tamin'ny fanakianana sy fandikan-dàlam-pandrefesana azy. Nanoratra izy hoe: Ny asako vaovao dia ny mamerina indray ary milaza izay rehetra nolazaiko teo aloha, ankehitriny ho teolojika ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. [10] I Barth dia nitady ny hitory ny toriteny kristiana ho toy ny hetsika manambara ny fiasan'Andriamanitra mahery fa tsy ny zavatra sy ny tenin'ny olona.

Kristy no ivon'ny dogmatika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Karl Barth dia teolojiana kristiana izay miahy voalohany ny maha-tokana sy ny fiangonan'i Kristy sy ny filazantsarany. (Torrance). Zava-bita: Raha tsy mifankahita eto ianao, dia adinonao ny zava-drehetra. Io fomba fiasa sy fandrotofana io an'i Kristy no namonjy azy tsy ho latsaka amin'ny fandriky ny teolojika voajanahary, izay manome fahefana ara-dalàna amin'ny hafatra sy ny endrin'ny Fiangonana amin'ny olona.

Nanantitrantitra i Barth fa i Kristy no fahefana manambara sy mampihavana izay itenenan'Andriamanitra amin'ny olona; amin'ny tenin'i Torrance, ny toerana anekenay ny Ray. Andriamanitra irery no eken'Andriamanitra, hoy i Barth taloha. [12] Ny fanambarana momba an'Andriamanitra dia marina raha mifanaraka amin'ny Kristy; eo anelanelan'Andriamanitra sy ny olona no mijoro ho an'i Jesosy Kristy, eny fa na Andriamanitra na dia ny olona izay manelanelana azy roa aza. Ao amin'i Kristy dia manambara ny tenany amin'ny olona Andriamanitra; mahita ao aminy izy ary mahalala olona Andriamanitra.

Tao anatin'ny teoria-ny mialoha ny fanendrena azy dia nanomboka tamin'ny fifidianana ny dikan'i Kristy i Barth: Kristy no voafidy sy voafidy tamin'ny fotoana mitovy. Tsy Andriamanitra voafidy ihany i Jesosy fa olom-boafidy ihany. [13] Ny fifidianana dia tsy maintsy manao afa-tsy amin'i Kristy, izay nifidianany - dia mandray anjara. Manoloana ny fifidianana ny olombelona - araka ny Barth - ny fahitana rehetra dia azo raisina ho fahasoavana maimaimpoana fotsiny.

Talohan'izay sy aorian'ny Ady Lehibe Faharoa

Ny taona Barth tany Bonn dia nifanandrify tamin'ny fiakarana sy fakana an'i Adolf Hitler. Fikambanam-piangonana ara-tsosialy Nasionaly, ny Alemanina Kristiana, dia nanandrana nanamarina ny Fiihrer ho mpamonjy avy amin'Andriamanitra.

Tamin'ny Aprily 1933, ny Fiangonana Evangelical Aleman dia natsangana tamin'ny tanjona ny hampiroborobo ny etos Alemana momba ny foko, ra sy tany, olona ary fanjakana (Barth) ho fototra faharoa sy loharanon'ny fanambarana ho an'ny Fiangonana. Ny fiangonana Confess dia nipoitra ho toy ny fandrafetana vola, izay nolavina io ideolojia nasionalista sy avy amin'ny maha-olona io. Anisan'ny olo-malaza voalohany i Barth.

Tamin'ny Mey 1934 dia namoaka ny fanambarana malaza Barmer Theological Declaration izy, izay avy any Barth ary taratry ny teolojian'i Kristy. Ao amin'ny lahatsoratra enina, ny fanambarana dia miantso ny fiangonana hifantoka tanteraka amin'ny fanambarana an'i Kristy fa tsy amin'ny fahefana sy fahefana ananan'olombelona. Ivelan'ny tenin'ny Tenin'Andriamanitra iray dia tsy misy loharanom-pahalalana hafa ho an'ny fitoriana ny Fiangonana.

Tamin'ny Novambra 1934, very ny fahazoan-dàlana nampianarany an'i Bonn taorian'ny tsy nandavany sonia ny fianianana tsy misy fepetra an'i Adolf Hitler. Nesorina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana jona 1935, dia nahazo antso tany Soisa izy ho mpampianatra ny teolojia tany Basel, toerana izay nitazona azy mandra-piraisany tamin'ny 1962.

Tamin'ny 1946, aorian'ny ady, dia nasaina indray i Barth indray tao Bonn, ary nitarika andian-tsoratra ho an'ny famoahana andiany tamin'ny taona manaraka izy ho Dogmatics in the Demolition. Namboarina araka ny filazan'ny Apostoly, ny boky dia miresaka momba ny lohahevitra novolavolain'i Barth tao amin'ny dogma eoropeanina be dia be nataony.

Tamin'ny 1962, nitsidika an'i Etazonia i Barth ary nanao lahateny tao amin'ny seminera teolojian'ny Princeton sy ny University of Chicago. Raha nanontaniana ny hamintina vetivety ny teolojika ny dikan'ny teny an-tapitrisany ao amin'ny Church Dogmatics, dia voalaza fa nieritreritra vetivety izy avy eo:
Tia ahy i Jesosy, azo antoka. Satria mampiseho ny soratra izany. Azo antoka na tsia ilay fanamarihana: Namaly ny fanontaniana toy izao i Barth. Miresaka avy amin'ny finoany fototra fa ny fototry ny filazantsara dia hafatra tsotra izay manondro an'i Kristy amin'ny maha-Mpanavotra antsika, izay tia antsika amin'ny alàlan'ny fitiavana an'Andriamanitra tanteraka.

Tsy nahalala ny dogmatics revolisionera nataony i Barth fa ilay teny farany amin'ny teolojia, fa toy ny fanokafana ny adihevitra iraisana vaovao. [14] Modely amin'ny fomba tsotra, tsy voatery mamela ny asany haharitra mandrakizay izy: any amin'ny toerana misy scre any an-danitra dia navela handatsaka ny dogmatika am-piangonana ihany izy ... toy ny fandaniam-taratasy. [15] Nandritra ny lahateny farany nataony dia nifarana izy fa ny fahalalany teolojika dia hitarika fisaintsainana indray amin'ny ho avy, satria ny Eglizy dia voatery nanomboka nanomboka ny aotra isan'andro, isan'ora.

Tamin'ny 12 Desambra 1968, dia maty tao Basel i Karl Barth, 82 taona.

nataon'i Paul Kroll


PDFKarl Barth: MPAMINANY ao amin'ny fiangonana

Literatur
Karl Barth, Ny maha-zanak'Andriamanitra. Biel 1956
Karl Barth, Church dogmatics. Boky I / 1. Zollikon, Zurich 1952 ditto, Boky II
Karl Barth, Taratasy ho an'ny Romana. Laharana faha-1. Zurich 1985 (amin'ny ampahany amin'ny andiany feno)
 
Karl Barth, dogmatics amin'ny fandravana. Munich 1947
Eberhard Busch, CV Karl Barth's. Munich 1978
Thomas F. Torrance, Karl Barth: Teolojika ara-Baiboly sy evanjelika. T. & T. Clark 1991

andinin-tsoratra masina:
 1 Busch, p. 56
 2 Busch, p. 52
 3 Taratasy ho an'ny Romana, Fambara mialoha, p. IX
 4 Busch, p. 120
 5 Busch, p. 131-132
 6 Busch, p. 114
 7 Busch, p. 439
 8 Busch, p. 440
 9 Busch, p. 168
10 Busch, p. 223
11 Busch, p. 393
Roimemy 12, passim
13 Busch, p. 315
14 Busch, p. 506
15 Busch, p. 507