Oviana i Jesosy no teraka?

Mandritra ny Advent, ny ankabeazan'ny paroasy dia ao anatin'ny fety nahaterahan'i Jesosy: manisa ny andro izy ireo hatramin'ny Krismasy. Tsy fahita firy ny handrenesana fifanakalozan-kevitra mandritra izao vanim-potoana amin'ny taona izao raha ny 24 desambra no andro tsara hankalazana ny nahaterahan'i Jesosy Kristy ary raha mety ny mankalaza izany andro izany mihitsy. Tsy vaovao ny fikatsahana ny taona sy volana ary andro nahaterahan'i Jesosy. Ny teolojia dia niatrika izany nandritra ny roa arivo taona ary indreto ny hevitr'izy ireo.

  • Clement avy ao Aleksandria (manodidina ny 150-220) dia nanome anarana isan-karazany mety ho, anisan'izany ny 18 Novambra, 6 Janoary, ary ny Andron'ny Paska, izay miankina tamin'ny taona ny 21 martsa 24/25 na 20 Mey.
  • Sextus Iulias Africanus (manodidina ny 160-240) antsoina hoe 25 martsa.
  • Hippolytus avy any Roma (170-235), mpianatr'i Irenaeus, niresaka roa andro samy hafa tao amin'ny fanambarany momba ny bokin'i Daniela: "Ny fahitana voalohany an'ny Tompontsika nofo dia tany Betlehema valo andro talohan'ny kalandrie tamin'ny Janoary. (25 desambra) amin'ny andro fahefatra (Alarobia), natao teo ambany fanjakan'i Augustus tamin'ny taona 5500. ”Ao amin'ny antontan-taratasy hafa sy ao anaty soratra amin'ny sarivongan'i Hippolytus, ny 2 aprily no nomena azy io.
  • Araka ny filazan'i Flavius ​​Josephus, mpahay tantara jiosy, dia misy ny toerana nahaterahan'i Jesosy teo anelanelan'ny 12 martsa ka hatramin'ny 11 aprily tamin'ny taona 4 talohan'i Kristy, satria teraka i talohan'ny nahafatesan'i Heroda.
  • John Chrysostom (manodidina ny 347-407) antsoina hoe 25 Desambra ho daty nahaterahany.
  • Ny 28 martsa no voatonona ao anatin'ny kajy ny Passion, asa tsy fantatra anarana angamba avy amin'ny avy any Afrika Avaratra.
  • Augustine (354-430) dia nanoratra ao amin'ny De Trinitate fa "azo inoana fa tamin'ny 25 martsa no nahazoana azy. Ny andro niaretany ary teraka tamin'ny 25 desambra araka ny lovantsofina ”.
  • Ny Jiosy mesianika dia manonona andro nahaterahana maromaro. Ny fiheverana ny tena solontena dia mifototra amin'ny serivisy pretra (kokoa kokoa: "avy amin'ny baiko Abija" (Lioka 1,5). Io fomba fiasa io dia mitarika azy ireo hamatotra ny fahaterahan'i Jesosy amin'ny Fetin'ny Sukkot / Tabernacle. Ny famorana azy dia tamin'ny andro fahavalo tamin'ny andro firavoravoana.

Mahaliana ny maminavina fa i Jesosy dia teraka nandritra ny Paska na ny fankalazana ny trano lay (na nahazo). Tiako ny hevitra fa Jesosy dia nanao ny asan'ny anjelin'ny fahafatesana rehefa nitranga tamin'ny Paska. Mety hisy simetrika mahafa-po mandritra ny fahatongavany raha teraka izy ka nateraka nandritra ny fetin'ny Tabernakel. Na izany aza, tsy ampy ny porofo azo antoka momba ny andro nahatongavan'i Jesosy tety an-tany, saingy angamba afaka manao tombam-bidy tsara ny porofo vitsivitsy ananantsika.

Ao amin'ny Lioka 2,1: 5 dia afaka mamaky isika fa nanapa-kevitra momba ny hetra ataon'ny Fanjakana Romanina ny Emperora Kaisara ary tokony hiverina any an-tanànany ny tsirairay handoa io hetra io. Niverina tany Betlehema, tanànan'i Jesosy, i Josefa sy Maria. Inoana fa tsy nisy na dia iray aza izany fanisam-bato izany amin'ny tantara. Na izany aza, tsy tokony nifanaraka tamin'ny fotoam-pijinjana. Azo heverina koa fa tsy ho voalahatra amin'ny isa io ririnina io raha ririnina ny andro. Namboly ny tany tamin'ny lohataona. Ny fararano, aorian'ny vanim-potoana fijinjana, dia mety ho fotoana natao hanisana tahaka izao, ary noho izany dia fotoana hahaterahan'i Jesosy. Na izany aza, tsy mazava avy amin'ireo lahatsoratra ao amin'ny Baiboly izany hoe hafiriana no nijanonan'i Maria sy Josef tao Betlehema. Mety teraka koa i Jesosy herinandro maromaro aorian'ilay fanisam-bahoaka. Amin'ny farany, tsy afaka mamaritra ny daty nahaterahan'i Jesosy isika. Ireo mpaneso no mifikitra amin'ity tsy fandriampahalemana ity ary milaza fa angano fotsiny ny zava-drehetra ary tsy nisy akory i Jesosy. Nefa na dia tsy fantatra mazava ny daty nahaterahan'i Jesosy, ny fahaterahany dia mifototra amin'ny tranga efa voamarina ara-tantara.

Hoy ny mpahay siansa ara-Baiboly FF Bruce momba ny fisalasalana:
“Misy mpanoratra sasany mihevitra ny angano an'i Kristy, nefa tsy noho ny porofo ara-tantara izany. Ny maha-zava-misy an'i Kristy dia axiomatic, izany hoe, tsy azo atao porofo izany ary tsy mila porofo, tsy misy hafa amin'ny maha-tantaran'i Julius Kaisara. Tsy ny mpahay tantara manaparitaka ny angano Kristy " (ao amin'ny The New Testament Documents, p. 123).

Ny olona tamin'ny andron'i Jesosy dia nahafantatra avy amin'ny faminaniana izay rahoviana no ho andrasan'ny Mesia. Saingy ny faminaniana na ny evanjely dia tsy manome daty marina amin'ny fahatongavan'ny Mesia, na dia ny mpahay tantara maoderina maniry izany aza. Tsy tanjon'ny Baiboly ny milaza amintsika ny fotoana marina, satria afaka "mampianatra anao ny fankasitrahana anao amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy" (2 Timoty 3,15).

Ny tena ifantohan'ny mpanoratra ao amin'ny Testamenta Vaovao dia tsy ny nahaterahan'i Jesosy, fa Andriamanitra Ray nandefa ny zanany lahy teto an-tany tamin'ny fotoana marina teo amin'ny tantara hitana ny fampanantenany sy hanafaka ny famonjena.

Hoy ny apostoly Paoly:
"Fa rehefa tapitra ny fotoana, Andriamanitra dia naniraka ny zanany lahy, nateraka tamin'ny vehivavy ary nametraka azy ambanin'ny lalàna mba hahafahany manavotra izay ao ambanin'ny lalàna mba hahafahantsika mahazo ny fahazazana." (Galatiana 4,4: 5). Ao amin'ny Filazantsaran'i Marka dia izao: "Rehefa avy nigadra i Jaona dia tonga tany Galilia Jesosy ary nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ary nilaza hoe: Efa tonga ny fotoana ary tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebaha ary minoa ny filazantsara! " (Marka 1,14-15).

Mahaliana ny tantara ny fahafantarana ny daty nahaterahan'i Kristy, fa tsy mitombina tanteraka amin'ny teolojika. Tokony ho fantatsika fotsiny hoe nitranga izany ary ny antony nahaterahany. Mamaly an'ireo fanontaniana ireo ny Baiboly. Avelao hiambina hatrany io vanim-potoana hiatrehana ny vanim-potoana ho avy io isika fa tsy hifantoka amin'ny antsipirihany kely.

nataon'i Joseph Tkach


PDFOviana i Jesosy no teraka?