Iza moa i Nikodemosy?

554 izay nikodemosy Nanintona ny sain'ireo olona manan-danja maro i Jesosy nandritra ny fiainany teto an-tany. Anisan'ireny olona tena tadidiko io i Nikodemosy. Izy dia mpikambana tao amin'ny Filankevitra Ambony, vondrona vondrona manam-pahaizana izay nitombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny fandraisana anjaran'ny Romana. Nikodemosy nanana fifandraisana samy hafa be amin'ny Mpamonjintsika - fifandraisana iray nanova azy tanteraka. Tamin'izy vao nihaona tamin'i Jesosy dia nanizingizina izy fa tokony amin'ny alina. Nahoana? Satria mety ho very izy raha toa ka nahita lehilahy iray nanohitra azy ireo ny fampianarany. Menatra izy raha sendra niaraka taminy.

Fotoana fohy taorian'izay dia nahita Nikodemosy iray tsy nitovy tamin'ny mpitsidika alina izahay. Milaza amintsika ny Baiboly fa tsy niaro an'i Jesosy tamin'ny torohevitra ihany izy fa izy koa dia iray amin'ireo lehilahy roa izay nangataka tamin'i Pilato hanolotra ny vatana taorian'ny nahafatesan'i Jesosy. Ny tsy fitovian'i Nikodemosy taloha sy Nikodemosy taorian'ny nihaona tamin'i Kristy dia tsy fitoviana ara-bakiteny na andro na alina. Inona no niova? Eny, io fiovàna io ihany izay mitranga amintsika rehetra taorian'ny nihaonantsika sy nifandraisany tamin'i Jesosy

Sahala amin'i Nikodemosy, maro amintsika no tsy nitoky afa-tsy tamin'ny fiainana ara-panahy. Mampalahelo fa raha ny hevitr'i Nikodemosy dia tsy tafita amin'izany isika. Amin'ny maha-olona lavo, tsy mila mamonjy ny tenantsika isika. Fa misy fanantenana. Nanazava taminy i Jesosy - «Andriamanitra tsy naniraka ny zanany hankany an'izao tontolo izao hitsara an'izao tontolo izao fa hamonjy izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy hotsaraina » (Jaona 3,17-18).
Rehefa avy nihaona tamin'ny Zanak'Andriamanitra manokana i Nikodemosy ary natoky azy hahazo ny fiainana mandrakizay, dia fantany koa fa miaraka amin'i Kristy izy dia tsy misy pentina ary madio eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy nisy na inona na inona tokony ho menatra azy. Nianatra izay nambaran'i Jesosy taminy izy "" fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba hahitana fa ny zavatra nataony dia ao amin'Andriamanitra. " (Jaona 3,21).

Rehefa avy nifandray tamin'i Jesosy isika dia mifanakalo ny fahatokisantsika ny tenantsika amin'ny fahatokisana an'i Jesosy izay manafaka antsika amin'ny fiainam-pahasoavana. Tahaka ny an'i Nikodemosy, ny fahasamihafana dia mety ho lehibe toy ny andro na alina.

nataon'i Joseph Tkach