Mamirapiratra ny hazavana

namirapiratra ny mazavaHitan'ny ririnina fa manjary maizina ny andro ary mihamaina ny alina. Ny haizina dia tandindon'ny zava-mitranga eran-tany, ny haizina ara-panahy na ny ratsy.

Hirten hüteten des Nachts ihre Schafe auf dem Felde bei Bethlehem, als sie plötzlich eine strahlende Helligkeit umgab: «Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr» (Lukas 2,9).

Niresaka fifaliana lehibe izay tokony hitranga amin'izy ireo sy amin'ny olona rehetra izy, "fa ankehitriny Ilay Mpamonjy niteraka an'i Kristy". Nandeha tany ireo mpiandry ondry, nahita an-dry Maria sy Josef, ilay zaza nitafy lamba diaper, nidera sy nidera an 'Andriamanitra ary nanambara izay reny sy hitany.

Izany no fifaliana lehibe nampitain'ny anjely tamin'ny mpiandry ondry, olona tsotra nanambady teo an-tsaha. Izy ireo dia nampiely ny vaovao tsara hatraiza hatraiza. Mbola tsy tapitra ny tantara nampanantenaina.
Als Jesus dann später zum Volk sprach, sagte er zu ihnen: «Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben» (Johannes 8,12).

Ao amin'ny tantaran'ny famoronana, ny tenin'ny Baiboly dia manambara aminao fa ny Mpamorona dia nampisaraka ny mazava tamin'ny haizina. Noho izany dia tsy tokony hahagaga anao izany, nefa mety ho gaga ianao fa i Jesosy mihitsy no fahazavana mampisaraka anao amin'ny maizina. Raha manaraka an'I Jesosy sy mino ny teniny ianao dia tsy mandeha amin'ny haizina ara-panahy fa manana ny fahazavan'aina. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha mitoetra ao aminao ny fahazavan'aina, dia iray amin'i Jesosy ianao ary mamirapiratra amin'ny alalanao. Tahaka ny iray ao amin'i Jesosy ny Ray dia mitovy aminy koa ianao.

Jesus gibt Ihnen einen klaren Auftrag: «Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen» (Matthäus 5,14 und 16).

Raha mitoetra ao aminao i Jesosy dia mamirapiratra aminao amin'ny mpiara-belona aminao. Toy ny jiro mamirapiratra izy io, dia mamirapiratra ao amin'ny haizin'izao tontolo izao ary mankasitraka izay rehetra voasarika ny mazava marina.
Mamporisika anao aho hamela ny fahazavana hamirapiratra aminao amin'ity taom-baovao ity.

Nataon'i Toni Püntener