Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 20)

Vehivavy mpitondratena efa antitra lasa any amin'ny fivarotany. Tsy misy zavatra manokana izany satria be dia be ny fiantsenana ao, nefa tsy ho toy ny olon-drehetra io andro io. Rehefa nanosika ny làlamby fiantsenana teny amin'ny lalantsara izy, dia nanatona azy ny lehilahy iray nitafy akanjo tsara, namihina ny tanany ary niteny hoe: “Arahabaina! Nandresy ianao. Mpividy an'arivony isika ary izany no antony nandresen'izy ireo an'arivony! ”Faly be ilay ramatoa zokiolona. "Eny," hoy izy: "ary raha te hampitombo ny tombom-barotra anananao ianao dia manome 1400 euros fotsiny - ho an'ny saram-panolorana - ary ny tombom-barotra azonao dia mitombo hatramin'ny 100.000 euros." Izany no fanomezana! Ilay renibeny 70 taona dia tsy te-hahita an'io fotoana mahafinaritra io ary miteny hoe: "Tsy manana vola be amiko izany, fa afaka mandeha mody haingana aho." “Fa vola be izany. Mety hieritreritra ve ianao raha nentiko any amin'ny tranonao ianao, mba hahazoana antoka fa tsy hisy zava-dratsy hitranga aminao?

Nieritreritra vetivety izy, saingy nanaiky izy - na izany aza, izy dia kristiana ary Andriamanitra tsy hamela zavatra hitranga ratsy. Tena manaja sy manaja azy koa ilay lehilahy, izay tiany. Niverina tany amin'ny efitranony izy ireo, saingy hita fa tsy manam-bola any an-trano izy. "Maninona izahay tsy mandeha any amin'ny bankinao ary maka ny vola?" "Any akaikin'ny sisiny ny fiarako, tsy ho lava izany." Nanaiky izy. Hahemotra ny vola amin'ny banky ary omeny an'ny Tompo. "Arahabaina! Omeo fotoana kely aho Handeha haka ny taratasinao amin'ny fiara aho. ”Azo antoka fa tsy mila milaza aminao ny tohin'ny tantara aho.

Tena tantara iray io - ny vehivavy antitra no reniko. Akory ianao raha gaga. Ahoana no mety hahatonga azy ho mora misafoaka? Isaky ny milaza an'io tantara io aho dia misy olona iray izay niaina toy izany koa.

Endrika sy habe rehetra

Ny ankamaroantsika dia efa nahazo mailaka, hafatra an-telefaona na antso an-telefaona miarahaba anay noho ny fandresena. Ny hany azontsika atao mba hahazoana ny tombony dia ny fizarana ny mombamomba ny carte de crédit. Ny fiezahana manambaka toy izany dia tonga amin'ny endriny rehetra, loko ary habe. Raha manoratra ireo teny ireo aho, ny dokambarotra amin'ny fahitalavitra iray dia manolotra fahana fahagagana izay mampanantena havokavoka amin'ny andro vitsivitsy. Ny pasitera iray dia mandrisika ny fiangonany hihinana ahitra ka manakaiky an'Andriamanitra sy vondron'olona kristiana dia miomana amin'ny fiverenan'i Kristy.

Avy eo, misy mailaka rojo vy: "Raha atolotrao amin'ny olona dimy ao anatin'ny dimy minitra ny mailaka dia ho lasa manankarena amin'ny fiainanao avy hatrany ny fiainanao." Na "Raha tsy ampidirinao amin'ny olona folo avy hatrany izany mailaka izany dia manana Salama nandritra ny folo taona. "

Maninona ny olona no iharan'izany fatiantoka izany? Ahoana no ahafahantsika mitsara bebe kokoa? Manampy antsika i Salomona ao amin'ny Ohabolana 14,15:XNUMX hoe: “Ny olona tsy zatra mbola mino ny zavatra rehetra; fa ny olona mahira-tsaina dia mijery ny diany. ”Ny fahatakarana azy dia misy ifandraisany amin'ny fomba hanatonantsika ny toe-javatra iray sy ny fiainana amin'ny ankapobeny.

Afaka matoky be loatra isika. Ho talanjona amin'ny fisehoan'ny olona isika. Afaka ny ho marina sy matoky isika fa manao ny marina ny hafa. Ny fandikana ny Baiboly dia milaza toy izao: "Aza adala ary mino izay rehetra henonao, ho hendry ary fantaro izay alehanao". Avy eo misy ny kristiana izay mino fa raha ampy ny fahatokisana an’Andriamanitra dia ny zava-drehetra no mahatsara azy indrindra. Tsara ny finoana nefa ny finoana ny olona tsy mety dia mety ho loza.

Vao haingana aho dia nahita afisy iray tany ivelan'ny fiangonana nilaza hoe:
"Tonga Jesosy mba hanaisotra ny fahotantsika fa tsy ny saintsika." Ny olona hendry dia mieritreritra. Jesosy dia nilaza hoe: "ary tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra" (Mk 12,30).

Makà fotoana

Misy antony hafa mila dinihina: Ny fahatokian-tena tafahoatra amin'ny fahaizana manazava, mitsara ary mazava ho azy ny fananana fitiavan-tena dia manana anjara toerana lehibe ihany koa. Indraindray dia mora mandray fanapahan-kevitra maika ny mpino ary tsy mieritreritra ny vokany. “Tara loatra ny herinandro ho avy. Hisy olon-kafa hanana izany, na dia tiako be aza izany. “Ny fikasana fiainana sahirana dia mitondra be dia be; fa raha maimaika haingana ianao, dia tsy ho ampy izany ”(Ohab. 21,5).

Firy ny fanambadiana sarotra atomboka amin'ny mpiara-miasa iray izay mandrisika ny olon-kafa hanambady haingana noho ny tadiaviny? Tsotra ny tsy azo atao momba ny vahaolana nataon'i Solomona: makà fotoana hijery azy ary mieritrereta mialoha alohan'ny hanapahany hevitra:

  • Mieritrereta zavatra alohan'ny hanombohanao. Betsaka ny olona matoky ny hevitra manorina lojika toy ny hevitra tsy misaina.
  • Mametraha fanontaniana. Mametraha fanontaniana apetraka eto ambanin'ny tany ary ampio izy hahatakatra.
  • Mitadiava fanampiana. “Raha tsy misy torohevitra feno fahendrena, dia maty ny olona; fa raha misy mpanolotsaina maro, dia hita ny fanampiana. ”(Ohab. 11,14:XNUMX).

Ny fanapahan-kevitra lehibe dia tsy mora mihitsy. Misy lafiny lalina lalindalina foana ao ambanin'ny habe mila jerena sy jerena. Mila olona hafa izay manohana anay amin'ny traikefany, fahaizany ary fanampiana azo ampiharina isika.

by Gordon Green


PDFNy Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 20)