Ny toeram-pitrandrahana nataon'i Solomona <abbr> (fiz. 20)

Vehivavy mpitondratena efa antitra lasa any amin'ny fivarotany. Tsy misy zavatra manokana izany satria be dia be ny fiantsenana ao, nefa tsy ho toy ny olon-drehetra io andro io. Rehefa nanosika ny làlamby fiantsenana teny amin'ny lalantsara izy, dia nisy lehilahy iray nitafy fitafiana nanatona azy, namihina ny tanany ary niteny hoe: “Arahabaina! Nandresy ianao. Mpanjifolo arivo izy ireo ary izany no antony nandresen'izy ireo an'arivony euros! » Faly be ilay tovolahy kely. »Eny» hoy izy: »ary raha te hampitombo ny tombom-barotra anananao ianao dia manome ahy $ 1400 ihany - ho an'ny saram-panolorana - ary hitombo hatramin'ny 100.000 ny vola miditra aminao.» Fanomezana izany! Ilay renibe 70 taona dia tsy te-hahita an'io fotoana mahafinaritra io ary niteny hoe: "Tsy manana ahy ny vola be amiko, fa afaka mandeha mody haingana aho." 'Fa be vola izany. Mety hieritreritra ve ianao raha nentiko any amin'ny tranonao ianao, mba tsy ahitany izay nitranga taminao? » hoy ny Tompo.

Nieritreritra vetivety izy, saingy nanaiky izy - na izany aza, izy dia kristiana ary Andriamanitra tsy hamela zavatra hitranga ratsy. Tena manaja sy manaja azy koa ilay lehilahy, izay tiany. Niverina tany amin'ny efitranony izy ireo, saingy hita fa tsy manam-bola any an-trano izy. "Maninona izahay tsy mandeha any amin'ny bankinao ary maka ny vola?" "Eny akaikin'ny zorony ny fiarako, tsy ho lava izany." Manaiky izy. Hahemotra ny vola amin'ny banky ary omeny an'ny Tompo. "Arahabaina! Omeo fotoana kely aho Handeha haka ny taratasinao amin'ny fiara aho. » Azo antoka fa tsy mila milaza aminao ny tohin'ny tantara aho.

Tena tantara iray io - ny vehivavy antitra no reniko. Akory ianao raha gaga. Ahoana no mety hahatonga azy ho mora misafoaka? Isaky ny milaza an'io tantara io aho dia misy olona iray izay niaina izany.

Endrika sy habe rehetra

Ny ankamaroantsika dia efa nahazo mailaka, hafatra an-telefaona na antso an-telefaona miarahaba anay noho ny fandresena. Ny hany azontsika atao mba hahazoana ny tombony dia ny fizarana ny mombamomba ny carte de crédit. Ny fiezahana manambaka toy izany dia tonga amin'ny endriny rehetra, loko ary habe. Raha manoratra ireo teny ireo aho, ny dokambarotra amin'ny fahitalavitra iray dia manolotra fahana fahagagana izay mampanantena havokavoka amin'ny andro vitsivitsy. Ny pasitera iray dia mandrisika ny fiangonany hihinana ahitra ka manakaiky an'Andriamanitra sy vondron'olona kristiana dia miomana amin'ny fiverenan'i Kristy.

Avy eo, misy mailaka rojo vy: "Raha ampitainao amin'ny olona dimy ao anatin'ny dimy minitra ny mailaka, ho lasa manankarena amin'ny fiainanao avy hatrany ny fiainanao." na "Raha tsy ampidirinao avy hatrany amin'ny olona folo ity mailaka ity dia hialana vintana mandritra ny folo taona ianao."

Maninona ny olona no iharan'izany fatiantoka izany? Ahoana no ahafahantsika mitsara bebe kokoa? Manampy antsika Salomona ao amin'ny Ohabolana 14,15: »Ny olona tsy zatra mbola mino ny zavatra rehetra; fa ny malina manao ny diany. » Ny tsy fahatakaran-javatra dia misy ifandraisany amin'ny fomba hanatonantsika toe-javatra iray sy fiainana manokana amin'ny ankapobeny.

Afaka matoky be loatra isika. Ho talanjona amin'ny fisehoan'ny olona isika. Afaka ny ho marina sy matoky isika fa tsy mivadika amintsika ny hafa. Ny fandikana ny Baiboly dia milaza toy izao: "Aza adala ary minoa izay rehetra renao, ho hendre ary fantaro izay alehanao". Avy eo misy ny kristiana izay mino fa raha ampy ny fahatokisana an’Andriamanitra dia ny zava-drehetra no mahatsara azy indrindra. Tsara ny finoana nefa ny finoana ny olona tsy mety dia mety ho loza.

Vao haingana aho dia nahita afisy iray tany ivelan'ny fiangonana nilaza hoe:
»Jesus kam um unsere Sünden wegzunehmen, nicht unseren Verstand.» Weise Menschen denken. Jesus selbst sagte, »und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften» (Marka 12,30).

Makà fotoana

Es gibt noch andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen: Eine übermässige Sicherheit in die Fähigkeit, Dinge zu verstehen, über sie zu urteilen und natürlich spielt auch Gier eine grosse Rolle. Manchmal treffen leicht gläubige Menschen vorschnelle Entscheidungen und denken nicht über die Konsequenzen nach. »Nächste Woche ist es zu spät. Dann wird jemand anderes es haben, obwohl ich es so gerne haben wollte. »Das Planen eines Emsigen bringt Überfluss; wer aber allzu rasch handelt, dem wird’s mangeln» (Ohabolana 21,5).

Firy ny fanambadiana sarotra atomboka amin'ny mpiara-miasa iray izay mandrisika ny olon-kafa hanambady haingana noho ny tadiaviny? Tsotra ny tsy azo atao momba ny vahaolana nataon'i Solomona: makà fotoana hijery azy ary mieritrereta mialoha alohan'ny hanapahany hevitra:

  • Mieritrereta zavatra alohan'ny hanombohanao. Betsaka ny olona matoky ny hevitra manorina lojika toy ny hevitra tsy misaina.
  • Mametraha fanontaniana. Mametraha fanontaniana apetraka eto ambanin'ny tany ary ampio izy hahatakatra.
  • Hilfe suchen. »Wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter; wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe» (Ohabolana 11,14).

Ny fanapahan-kevitra lehibe dia tsy mora mihitsy. Misy lafiny lalina lalindalina foana ao ambanin'ny habe mila jerena sy jerena. Mila olona hafa izay manohana anay amin'ny traikefany, fahaizany ary fanampiana azo ampiharina isika.

by Gordon Green


PDF Ny toeram-pitrandrahana nataon'i Solomona Mpanjaka (Fizarana 20)