Gazety "fifandimbiasana"

 

03 fifandimbiasana 2019 01

Janoary - Aprily 2019 - Boky 1

 

Mianara Andriamanitra amin'ny sainao rehetra - Greg Williams

Afaka mahavita izy! - Santiago Lange

Ny sandan'ny vidin'ny Fanjakan'Andriamanitra - Ted Johnston

Mijanona ao amin'Andriamanitra hatrany - Barbara Dahlgren

Manompo sampy sy kristianina - Charles Fleming

Fitsipika efatra momba an'Andriamanitra - Roy Lawrence

 

 

 

 

 


 

03 fifandimbiasana 2018 04Oktobra - Desambra 2018 - Boky 4

MANDROSO NY FIVAVAHANA ANTSIKA

Fitsipika fototra momba ny fanompoana - Dr. Joseph Tkach

Andriamanitra dia te hanome antsika tena fiainana - Santiago Lange

Ny Filazantsara - Ny fanasana anao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra - Neil Earle

Mikaroka ny fandriam-pahalemana anaty - Barbara Dahlgren

Fifandraisana manaraka ny lalan'i Kristy - Santiago Lange

Inona ireo fanomezana tsara? - Eksodosy D. Jacobs

 

 

 

 

 


 

03 fifandimbiasana 2018 03

Jolay Septambra 2018 - Boky 3

Derao ny Tompo

Voninahitry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra - Joseph Tkach

Mijanona ao amin'i Kristy - Santiago Lange

Jesosy - ilay niharam-boina tsara kokoa - Ted Johnston

Avelao Andriamanitra ho iza izy - Michael Feazell

Malemy fanahy ve ianao? - Barbara Dahlgren

Teny fotsiny - Hilary Jacobs

 

 

 

 

 


 

03 fifandimbiasana 2018 02

Aprily Jona 2018 - Boky 2

Avia, Jesosy Tompo

Tena vita tokoa - Joseph Tach

Avia, Tompo Jesosy - Barbara Dahlgren

Ny fiavian'ny Tompo - Norman Shoaf

Ny voalohany dia voalaza fa farany - Hilary Jacobs

Tsy misy na inona na inona mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra - Michael Morrison

Mitoria tory - Gordon Green

 

 

 

 


 


03 fifandimbiasana 2018 01

 

Janoary - Martsa 2018 - Boky 1

INONA NO HANAIKY NY FAHAFAHANA?

Filazantsara amin'ny alàlan'ny solomasin'i Jesosy - Joseph Tkach

Fampatsiahivana amin'ny fotoana mety - Hilary Jacobs

Ny Fitsarana farany - Paul Kroll

Matio 9: Tanjona fanasitranana - Michael Morrison

Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony - Michael Morrison

Atolory ny Tompo ny asanao - Gordon Green

Maninona raha mivavaka rehefa fantatr'Andriamanitra ny zava-drehetra? - James Henderson

 

 

 


 


03 nifandimby 2017 04

 

Oktobra - Desambra 2017 - Laharana faha-4

MIALA ANY I JESOSY

Miasa amin'ny faharetana - nataon'i Joseph Tkach

Izy dia niahy azy ireo - nataon'i Tammy Tkach

Manapa-kevitra ny mitsiky - avy amin'i Barbara Dahlgren

Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony - nataon'i Michael Morrison

Matio 7: Toriteny teo an-tendrombohitra - nataon'i Michael Morrison

Fifehezan-tena - avy amin'i Gordon Gree n

 

 

 

 


 


03 nifandimby 2017 03

 

Jolay - Septambra 2017 - Laharana faha-3

Ilay Mpiandry tsara

Andao haingana ary miandry! - nataon'i Joseph Tkach
Ny fandrika mampihetsi-po - nataon'i Hilary Jacobs

Fihomehezana sy mifosa! - avy amin'i Barbara Dahlgren

Matio 6: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra (Fizarana 3) - nataon'i Michael Morrison

Fifandraisana miaraka amin'Andriamanitra - avy amin'i Michael Morrison

Ny volan'i King Solomon (Fizarana 22) - nataon'i Gordon Green

 

 

 

 


 


03 nifandimby 2017 02

 

Aprily - Jona 2017 - Laharana faha-2

Solus kristy

Ny fahatsapana ho any amin'ny mandrakizay - nataon'i Joseph Tkach

Amin'ny fahatokiana eo anoloan'ny seza fiandrianana - avy amin'i Barbara Dahlgren

Matio 5: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra (Fizarana 2) - nataon'i Michael Morrison

Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony ao amin'ny Salamo - nataon'i Michael Morrison

Ny volan'i King Solomon (Fizarana 21) - nataon'i Gordon Green

 

 

 

 

 


 


03 nifandimby 2017 01

 

Janoary - Martsa 2017 - Laharana faha-1

Ny fotoan-tsarotra

Ny olan'ny faharatsiana eto amin'ity tontolo ity - nataon'i Joseph Tkach

Atombohy amin'Andriamanitra io andro io - Barbara Dahlgren

Matio 5: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra (Fizarana 1) - nataon'i Michael Morrison

Mitory ny "fahasoavana mora" ve isika? - nataon'i Joseph Tkach

Ny Harena an-kibon'i Solomona Mpanjaka (Fizarana faha-20) - nataon'i Gordon Green

 

 

 

 

 


 


03 nifandimby 2016 04

 

Oktobra - Desambra 2016 - Laharana faha-4

fiovana ny fomba fijery

Mahagaga tokoa ny fitiavan'Andriamanitra - nataon'i Joseph Tkach

Misy fanindroany ve amin'Andriamanitra? - avy amin'i Johannes Maree

Famotsorana ... - nataon'i Tammy Tkach

Ny lafiny iray amin'ny vola madinika - nataon'i Bob Klynsmith

Manapa-kevitra ny hijery an'Andriamanitra - avy amin'i Barbara Dahlgren

Ny fahasoavan'Andriamanitra - tsara loatra raha marina? - nataon'i Joseph Tkach

Ny Volavolan-kevitr'i Solomona Mpanjaka - Fizarana 19 - nataon'i Gordon Green

 

 

 


 

03 nifandimby 2016 03

 

Jolay - Septambra 2016 - Laharana faha-3

Fahombiazana amin'ny fampiharana

Miaraka amin'i Jesosy amin'ny fifaliana sy ny fijaliana - nataon'i Joseph Tkach

(K) fiverenana amin'ny ara-dalàna - nataon'i Tammy Tkach

Misafidiana ny ankehitriny - avy amin'i Barbara Dalhgren

Fitsanganana amin'ny maty sy fahatongavan'i Jesôsy Kristy - nataon'i Michael Morrison

Ny maha-izy antsika vaovao an'i Kristy - nataon'i Joseph Tkach

Lasan'i Solomona Mpanjaka - Fizarana 18 - nataon'i Gordon Green

 

 

 


 


03 nifandimby 2016 02

 

Aprily - Jona 2016 - Laharana faha-2

Ny Fanahy Masina

Pentekosta - nataon'i Joseph Tkach

Ny Fanahy Masina - nataon'i Michael Morrison

Mitadiava ny Muse - nataon'i Tammy Tkach

Tsy irery izahay - Barbara Dahlgren

Fanomezana ara-panahy dia omena fanompoana - nataon'i Michael Morrison

Ny Sitrapon'i Solomona Mpanjaka Fizarana 17 - Gordon Green

 

 

 

 


 


03 nifandimby 2016 01

 

Janoary - Martsa 2016 - Laharana faha-1

Inona no lalana

Jesosy irery no lalana - nataon'i Joseph Tkach

Inona no tena manokana momba an'i Jesosy - nataon'i Shaun de Greeff

Mizara ny finoana - Michael Morrison

Hisy olon-kafa hanao azy io - nataon'i Tammy Tkach

Iza no fahavaloko - nataon'i Robert Klynsmith

Antihistamine ho an'ny fanahy - nataon'i Elmar Roberg

 

 

 

 


 


03 nifandimby 2015 04

 

Oktobra - Desambra 2015 - Laharana faha-4

Ny tantaram-pitiavana mandrakizay

Andriamanitra telo izay - nataon'i Joseph Tkach

Mihetsi-po Andriamanitra - avy amin'i Takalani Musekwa

Mamaha ny herin'Andriam-bavaka amin'ny Vavaka - avy amin'i Tammy Tkach

The Kingdom of God (Fizarana 6) - nataon'i Gary Deddo

Ny volan'i King Solomon (Fizarana 16) - nataon'i Gordon Green

 

 

 

 

 


 


03 nifandimby 2015 03

 

Jolay - Septambra 2015 - Laharana faha-3

Ao amin'ny herin'Andriamanitra

Lalàna sy fahasoavana - nataon'i Joseph Tkach

Ny fiadian'Andriamanitra - nataon'i Tim Maguire

GPS an'Andriamanitra (Ny Fanahy Masina) - Barbara Dahlgren

Andinin-jiro volamena - nataon'i Joseph Tkach

Narotsany feno - avy amin'i Tammy Tkach

The Kingdom of God (Fizarana 5) - nataon'i Gary Deddo

 

 

 

 


 


03 nifandimby 2015 02

 

Aprily - Jona 2015 - Laharana faha-2

Miaraha mandeha amin'Andriamanitra

Alahady Paska - nataon'i Joseph Tkach

Fahasoavana amin'ny fijaliana sy fahafatesana - nataon'i Takalani Musekwa

Amin'ny Fitiavan'ny Mpanjaka - nataon'i Tammy Tkach

The Kingdom of God (Fizarana 4) - nataon'i Gary Deddo

Ny volan'i King Solomon (Fizarana 15) - nataon'i Gordon Green

Inona ny Dr. Tsy nahalala i Faustus - avy amin'i Neil Earle

 

 

 

 


 


03 nifandimby 2015 01

 

Janoary - Martsa 2015 - Laharana faha-1

fivahinianana masina

Ny tena dikan-tsika sy ny dikany marina - nataon'i Joseph Tkach

Tsyenda 100% aho - avy amin'i Takalani Musekwa

Raha Andriamanitra aho - Barbara Dahlgren

The Kingdom of God (Fizarana 3) - nataon'i Gary Deddo

Ny volan'i King Solomon (Fizarana 14) - nataon'i Gordon Green

Salamo 9 & 10: Fiderana sy fanasana - Ted Johnston

 

 

 

 


 


03 nifandimby 2014 04

 

Oktobra - Desambra 2014 - Laharana faha-4

Ny fotoana mety

Mahagaga ve rehefa teraka i Jesosy? - nataon'i Joseph Tkach

Ilay Mpanjaka manetry tena - nataon'i Tim Maguire

The Kingdom of God (Fizarana 2) - nataon'i Gary Deddo

Ny volan'i King Solomon (Fizarana 13) - nataon'i Gordon Green

1914-1918: "Ny ady izay nahafaty an 'Andriamanitra" - nataon'i Neil Earle

 

 

 

 

 


 


03 nifandimby 2014 03

 

Jolay - Septambra 2014 - nomerao 3

 

TSY MISY MANJAKO HAFA SAINGA HAFA IHANY

Fantaro ny fanjakana - Joseph Tkach

Fitiavana radika - Rick Schallenberger

Hahita an'i Jesosy ao aminao aho - Jessica Morgan

Amin'ny toerana mety amin'ny fotoana mety - Tammy Tkach

Ny Fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 1) - Gary Deddo

Ilay alika mahatoky - James Henderson

Salamo 8: Tompon'ny tsy misy fanantenana - Ted Johnston