Pond na renirano?

Renirano 455 na renirano

Fony aho mbola kely, dia nandany fotoana vitsivitsy niaraka tamin'ny zanak'olo-mpiray tam-po taminay tany amin'ny toeram-piompian'i Bebe. Nidina nankany anaty dobo izahay ary nitady zavatra nahafinaritra. Ny fahafinaretana tao aminay dia nahita sahona, nirentika tao anaty fotaka ary nahita mponina mafana fo. Tsy gaga ireo olon-dehibe rehefa tonga tany an-trano izahay feno feta voajanahary, tsy dia hafa noho ny tamin'ny nialanay.

Matetika ny farihy dia feno fotaka, ahidrano, critters kely ary sokitra. Ny dobo filoham-boankazo azon'ny loharano madio dia afaka mampiroborobo ny fiainana ary mbola miova amin'ny rano miandrona. Raha mbola ny rano kosa, tsy ampy oxygen. Ny zavamaniry algala sy ny fiompy dia afaka maka ny tsoa. Mifanohitra amin'izany, ny rano madio amin'ny ony mikoriana dia mamelona karazana trondro samihafa. Raha mila rano misotro aho, dia aleoko aleoko ny renirano fa tsy ny dobo!

Ny fiainantsika ara-panahy dia azo ampitahaina amin'ny dobo sy renirano. Afaka mijanona isika, toy ny kamory izay tsy misy mihetsika, izay tsy misy ilana azy ary mihantona ny fiainana. Na mahavokatra sy velona toy ny trondro any anaty renirano izahay.
Mba hitoerany vaovao, mila loharano matanjaka ny renirano. Rehefa ritra ny lohataona dia maty tao anaty renirano ny trondro. Ara-panahy sy ara-batana, Andriamanitra no loharanontsika manome antsika fiainana sy hery ary manavao hatrany antsika. Tsy mila miahiahy isika hoe mety hanary ny heriny Andriamanitra. Toy ny renirano mikoriana, mahery ary tsy mitsahatra hatrany.

Im Johannesevangelium sagt Jesus: «Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fliessen” (Johannes 7,37-38).
Ity fanasana ho avy ity sy hisotro dia fahatsiarovana andian-dahatsoratra momba ny rano ao amin'ity filazantsara ity: ny rano dia lasa divay (Toko 2), ny rano fahaterahana indray (Toko 3), ny rano velona (Toko 4), ny rano fanadiovana avy ao Bethesda (Toko 5) sy ny rano tony (Toko 6). Izy rehetra dia samy manondro an'i Jesosy ho solontenan'Andriamanitra, izay mitondra ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra.

Ist es nicht fabelhaft, wie Gott für die Durstigen (uns alle) in diesem ausgetrockneten und erschöpften Land sorgt, wo es kein Wasser gibt? David beschreibt es so: «Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist» (Psalm 63,2).

Izay rehetra tiany hataontsika dia tonga ary misotro. Afaka mandeha sy misotro amin'ny ranon'aina ny olona rehetra. Maninona ny olona mangetaheta no mijoro manoloana ny loharano ary mandà hisotro?
Mangetaheta ianao, mety ho efa marary mafy eo aza? Moa ve ianao toy ny kamory? Akaiky ny fanavaozana sy ny fanavaozana dia akaiky ny baibolinao sy ny vavaka ataonao. Manantona an'i Jesosy isan'andro ary maka tazom-bolo mahomby sy mamelombelona avy amin'ny loharanon'ny fiainany ary aza adino ny mizara an'io rano io amin'ny fanahy mangetaheta.

by Tammy Tkach


PDFPond na renirano?