Ny fiaiken-keloka "Legalista tsy fantatra anarana"

332 ny fiaikenan'ny mpanao lalàna tsy fantatra anarana «Salama, Tammy no anarako ary« legalista »aho. Nanameloka olona iray tao an-tsaiko tao anatin'ny minitra lasa izay. "Mety ho zavatra mitovitovy amin'izany amin'ny fivoriana ataon'ireo" Legal Aniste " (AL) alao an-tsaina. Hanohy aho ary hanazava ny fomba niantombohan'ny zavatra kely; nihevitra fa manokana aho satria nitandrina ny Lalàn'i Mosesy. Ahoana ny fomba niheverako ny olona tsy nieritreritra ny zavatra nataoko. Niharatsy izany: nanomboka nino aho fa tsy misy kristiana afa-tsy ireo ao am-piangonana. Ny fahaizako ara-dalàna aza dia tafiditra ao fa nieritreritra aho fa ny fahalalana ny tena dikan'ny tantaran'ny Fiangonana ary ny tontolo hafa dia voataona.

Nanjary ratsy loatra ny fiankinan-doha ka tsy te hiaraka amin'ireo olona tsy ao amin'ny fiangonako, izay ao anatin'ny "tontolo". Nampianariko ny zanako ho toy ny tsy mailo tahaka ahy aho, toy ny fakan'ny ahitra, nitombo Ny lalàm-panorenana ara-dalàna ao an-tsain'ny Kristiana.Izay tampoka ireo toro-hevitra ary mijanona mandritra ny fotoana ela na dia efa voarona aza ny fotony lehibe. farany tsy mitovy mihitsy rehefa sitrana tanteraka ianao.

Ny iray amin'ireo faka mafy indrindra dia ny toe-tsaina manentana ny saina rehefa miketrika olona toa zavatra amin'ny alàlan'ny fanombanana azy ireo fotsiny izy ireo arakaraka ny ataon'izy ireo. Io no fomban'izao tontolo izao. Raha tsy mijery tsara ianao na tsy manao tsara, dia tsy vitan'ny hoe tsy misy dikany ihany fa koa azo ialana.

Ny fanamafisana be loatra amin'ny fampisehoana sy ny utility dia fahazarana mieritreritra izay mitaky fotoana ela tsy hisarahana. Raha tsy manao izay andrasana hataon'izy ireo ny mpivady, dia vetivety foana na ho diso fanantenana na dia mangidy aza rehefa ela. Ray aman-dreny maro no mametraka ny fanerena tsy ilaina amin'ny zanany. Izany dia mety hitarika ho amin'ny fiterahana ambany, na olana ara-pihetseham-po. Ao amin'ireo fiangonana dia misy ny fankatoavana sy ny fandraisana anjara amin'ny zavatra iray (na vola na hafa) matetika ny tokotanin'ny sarany.

Misy vondron'olona hafa hitsara tsirairay miaraka amin'ny tanjaka sy hafanam-po be tokoa ve? Tsy olana tamin'i Jesosy io fironana be loatra io. Nahita ilay lehilahy tao ambadiky ireo asa atao izy. Rehefa nentin'ireo Farisianina taminy ilay vehivavy voatazona fa tsy izay ihany no fahitany (taiza ny mpiara-miasa?). Noheverin'i Jesosy ho mpanota mitokana izy izay somary sahiran-tsaina ary manafaka azy amin'ny fanamarinan-tena ataon'ireo mpiampanga azy sy ny fitsarany ilay vehivavy ho zavatra.

Miverena any amin'ny "AL AL". Raha manana drafitra dingana roa ambiny roa ianao dia mila miditra amin'ny fampiasana ny fomba hitondrana ny olona ho olona ary tsy ho zavatra. tsarao araka ny zava-nitranga tamin'io vehivavy nanam-bady io. Ary i Jesosy Kristy dia mitsangana eo anoloany ary manontany tena raha manipy ny vato voalohany isika.

Angamba aho hiasa amin'ny dingana iraika ambin'ny folo hafa ihany koa, saingy ho an'ny ankehitriny, mieritreritra aho fa ampy izany raha mikitika ahy ny "vatolampy" voalohany miaraka amiko hampahatsiahivako ny tenako fa i Jesosy dia mahaliana kokoa hoe iza isika izay ataontsika.

by Tammy Tkach


PDFNy fiaiken-keloka "Legalista tsy fantatra anarana"