HEVITRA fohy


Tsy misy Andriamanitra aminao

045 tsy misy Andriamanitra aminao Ny psikology iray antsoina hoe Lawrence Kolberg dia namorona fitsapana betsaka handrefesana ny fahamatorana eo amin'ny sehatry ny fanjohian-kevitra momba ny fitondran-tena. Nofintininy fa ny fitondran-tena tsara, hisorohana ny sazy, no endrika mandrisika indrindra hanao izay mahitsy. Manova ny fitondrantenantsika fotsiny ve isika mba hialana amin'ny famaizana?

Tahaka izany ve ny fibebahana kristiana? Ny Kristianisma ve dia iray amin'ny fomba maro hanatsarana fivoarana ara-pitondrantena? Kristiana maro no manana fironana hino fa ny fahamasinana dia mitovy amin'ny tsy fahotana. Na dia tsy diso tanteraka aza izany dia misy lesoka lehibe iray amin'io fomba fijery io. Ny fahamasinana dia tsy tsy fisian'ny zavatra, ota. Fahamasinana ny fisian'ny zavatra lehibe kokoa, izany hoe ny fandraisana anjara amin'ny fiainan'Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azo atao ny manasa ny fahotantsika rehetra, ary na dia mahomby amin'ny fanaovana izany aza isika (ary "raha" lehibe izany satria tsy nisy olon-kafa afa-tsy i Jesosy no nanao izany), dia mbola tsy azontsika tena fiainana kristiana.

Ny fibebahana marina dia tsy tafiditra amin'ny fialana amin'ny zavatra iray, fa amin'ny fitodihana any amin'Andriamanitra, izay tia antsika ary manolo-tena mandrakizay hitondra ny fahafenoana sy fifaliana ary fitiavana ny fiainana telo izay an'ny Ray sy ny Zanaka ary hizara ny Masina Fanahy. Ny fitodihana amin'Andriamanitra dia toy ny manokatra ny masontsika amin'ny alàlan'ny famohana ny jiro ...

Vakio bebe kokoa ➜

Tsara loatra ny ho marina

Tsy mahazo na inona na inona maimaimpoana ianao Ny ankamaroan'ny Kristiana dia tsy mino ny filazantsara - mihevitra fa ny famonjena dia ho azo raha tsy mahazo izany amin'ny alalan'ny finoana sy ny fiainana tonga lafatra ara-moraly. "Tsy mahazo na inona na inona amin'ny fiainana ianao." "Raha toa tsy dia marina loatra, toa tsy marina izany." Ireo zava-misy fantatra momba ny fiainana ireo dia ampidirina imbetsaka ao amintsika tsirairay avy amin'ny alàlan'ny traikefa manokana. Fa ny hafatra kristiana dia manohitra izany. Mihoatra noho ny tsara tarehy fotsiny ny filazantsara. Manolotra fanomezana izy io.

Der verstorbene trinitarische Theologe Thomas Torrence hat es so ausgedrückt: "Jesus Christus starb gerade deshalb für Sie, weil Sie sündhaft und ganz und gar seiner unwürdig sind und hat Sie dadurch sich zu eigen gemacht, noch vor und unabhängig von Ihrem Glauben an ihn. Er hat Sie durch seine Liebe derart an sich gebunden, dass er Sie nie loslassen wird. Selbst wenn Sie ihn ablehnen und sich selbst in die Hölle schicken, so wird doch seine Liebe nie aufhören". (The Mediation of Christ [Die Fürsprache Jesu Christi], Colorado Springs, CO: Helmers & Howard, 1992, Seite 94).

In der Tat, das klingt zu schön, um wahr zu sein! Vielleicht ist das der Grund, warum die meisten Christen, es nicht wirklich glauben. Vielleicht ist das der Grund, weshalb die meisten Christen denken, dass nur diejenigen das Heil erlangen, die es sich durch Glauben und ein…

Vakio bebe kokoa ➜