TSARA HO Thoughts

Tantaran'i Jeremy

Tantara 148 nataon'i jeremy Jeremy dia teraka niaraka tamin'ny vatana marefo, miadana ny saina, ary aretina mitaiza, tsy azo sitranina, izay namono tsikelikely ny fiainany manontolo. Na izany aza, ny ray aman-dreniny dia nanandrana nanome azy fiainana mahazatra araka izay azo atao ary avy eo dia nalefan'izy ireo tany amin'ny sekoly tsy miankina.

Vao tamin’ny 12 taona i Jeremy dia tao amin’ny kilasy faharoa ihany. Ny mpampianatra azy, Doris Miller dia matetika tsy kivy taminy. Nitsangitsangana teo amin'ny seziny izy, ary nitabataba be. Indraindray dia niteny mazava izy indray, toy ny hoe nisy tara-pahazavana namirapiratra teo amin'ny haizin'ny atidohany ...

Vakio bebe kokoa ➜

Tsara loatra ny ho marina

Tsy mahazo na inona na inona maimaimpoana ianao Ny ankamaroan'ny Kristiana dia tsy mino ny filazantsara - mihevitra fa ny famonjena dia ho azo raha tsy mahazo izany amin'ny alalan'ny finoana sy ny fiainana tonga lafatra ara-moraly. "Tsy mahazo na inona na inona amin'ny fiainana ianao." "Raha toa tsy dia marina loatra, toa tsy marina izany." Ireo zava-misy fantatra momba ny fiainana ireo dia ampidirina imbetsaka ao amintsika tsirairay avy amin'ny alàlan'ny traikefa manokana. Fa ny hafatra kristiana dia manohitra izany. Mihoatra noho ny tsara tarehy fotsiny ny filazantsara. Manolotra fanomezana izy io.

Ny teolojia tranainy farany Thomas Torrence dia nanisy fanamarihana toy izao: "Tena marina noho izany dia maty i Jesosy Kristy ...

Vakio bebe kokoa ➜

Tsy misy Andriamanitra aminao

045 tsy misy Andriamanitra aminao Ny psikology iray antsoina hoe Lawrence Kolberg dia namorona fitsapana betsaka handrefesana ny fahamatorana eo amin'ny sehatry ny fanjohian-kevitra momba ny fitondran-tena. Nofintininy fa ny fitondran-tena tsara, hisorohana ny sazy, no endrika mandrisika indrindra hanao izay mahitsy. Manova ny fitondrantenantsika fotsiny ve isika mba hialana amin'ny famaizana?

Toa izany ve ny fibebahana kristianina? Ny Kristianisma ve dia iray amin'ireo fomba maro hitadiavana fampandrosoana? Betsaka ny kristiana no mino fa ny fahamasinana dia mitovy amin'ny tsy ota. Na dia tsy diso tanteraka aza izany, io fomba fijery io dia misy ny fahatongavan-tena lehibe. Ny fahamasinana dia ...

Vakio bebe kokoa ➜