Manome fotoana hafa ve Andriamanitra?

Ilay sary mihetsika mahazatra: 10 segondra alohan'ny hipoahan'ny baomba ary olona an'arivony no maty, tsy tokony hilazana ilay mahery fo manan-kaja manandrana manohitra ny baomba. Matetika ny hatsembohana avy amin'ny tavan'ny mahery fo ary ireo polisy sy ireo mpisehatra hafa dia mifofofofo. Iza tariby tokony hesorina? Ny mena? Ny mavo? Segondra efatra fanampiny. Ny mena! Segondra roa fanampiny. Tsia, ny mavo! Snip! Iray ihany ny mety ho tonga saina izany. Noho ny antony sasany, ny mahery fo dia manapaka ny tariby havanana amin'ny sarimihetsika, fa ny fiainana kosa tsy sarimihetsika. Efa nahatsapa ve ianao nanapaka ny tariby diso ary toa nanjary very daholo ny zava-drehetra? Mino aho fa raha mijery ny fiainan'i Jesôsy isika dia ho fantatsika raha manome vintana faharoa Andriamanitra. Jesosy dia (ary) Andriamanitra sy ny fiainany sy ny toetrany dia mampiseho taratry ny toetran'Andriamanitra Ray. Rehefa nanatona an'i Jesosy mpianatra Petera dia nanontany ny Tompo, impiry matetika no mamela ny rahalahiko izay nanota tamiko? Ampy ve izy? Hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminao fa tsy impito, fa impito impito (Matio 18, 21-22).

Mba hahatakarana ny maha-zava-dehibe an'io resaka io, dia mila mahazo ny toetran'ny olona kely fotsiny ny kolontsaina tamin'izany fotoana izany. Tamin'izany dia nisy mpampianatra fivavahana nilaza fa hamela heloka intelo. Aorian'izany dia tsy mila. Nihevitra i Petera fa olona tena marina izy ary tena nampiaiky an’i Jesosy ny valin-teniny namela ny helokao ny olona fito impito. Saingy tsy nampiavaka an’i Jesosy izany fa nampahafantatra an’i Petera fa tsy azony ny foto-kevitry ny famelan-keloka. Ny famelan-keloka dia tsy momba ny fanisana, satria tsy mamela heloka amin'ny fonao rehetra ianao. Rehefa nilaza i Jesosy fa tokony hamela impito impito ianao, dia tsy midika hoe 490 heny, fa tokony hamela mandrakizay. Izany no toetra amam-panahy sy tena fon'i Jesosy ary koa an'Andriamanitra, satria i Jesosy, Andriamanitra Ray sy ny Fanahy Masina dia iray. Tsy hoe eo amin'ny maha-izy azy ihany, fa amin'ny toetra koa - izany dia ampahany amin'ny Andriamanitra telo izay iray.

Tsy ampy ny fotoana?

Nihaona tamin'ny olona izay tena mino aho fa nanota matetika ary tsy afaka mamela azy ireo intsony Andriamanitra. Mahatsapa izy ireo fa tsy azony intsony ny fotoanany miaraka amin'Andriamanitra ary tsy ho voavonjy intsony. Averina indray, ny fiainana sy ny asan'i Jesosy dia mitenena be: Peter, ilay sakaizan'i Jesosy izay natoky indrindra, dia nandà azy im-betsaka (Matio 26,34:56, 69, 75) ary na izany aza dia nanatona azy i Jesosy ary namela azy ary tia azy. Mino aho fa ity traikefa ity dia traikefa lehibe tamin'ny faritra maro tamin'ny fiainan'i Peter. Lasa iray tamin'ireo mpanaraka an'i Jesosy tsy nivadika sy nanan-kery indrindra sy mpitarika ny fiangonany izy. Ohatra iray mampientam-po hafa momba ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra tokoa ny hoe na dia maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy tamin'ny fanaintainana lehibe tokoa, dia namela ny fony tamim-pahatsorana ireo izay tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesany, na dia mbola naneso azy aza izy ireo. Mieritrereta kely vetivety. Fitiavana lehibe sy famelan-keloka tsy misy dikany ary tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery no afaka manome, mifanohitra amin'ny fahatakarana mahazatra ny mpino sy ny tsy mpino, Andriamanitra tsy manenjika anao. Tsy zavatra lehibe tsy takatry ny saina izay mipetraka any an-danitra no miandry anao hamonjy anao fotsiny raha manao fahadisoana ianao. Tsy Andriamanitra izany fa olombelona koa isika. Izany dia ampahany amin'ny toetrantsika fa tsy azy. Isika dia mitazona tantaram-pomba ny tsy fahamarinana nitranga tamintsika fa tsy Andriamanitra. Izahay dia mitsahatra tsy mamela heloka sy mifarana, fa tsy Andriamanitra.

Afaka mahita ohatra maro ao amin'ny Baiboly isika izay nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika sy ny faniriany antsika. Impiry izy no mampanantena antsika hoe: Tsy te-hiala aminao aho ary tsy te hiala aminao (Hebreo 13, 5). Ny fanirian’i Jehovah ho antsika dia ny tsy maha very antsika fa voavonjy ny olona rehetra. Ny tena mahavariana dia ny hoe Andriamanitra sy Jesosy dia tsy nanonona ireo teny mahafinaritra ireo fa efa niaina koa izay rehetra nolazain'izy ireo tamin'ny andron'i Jesosy. Efa manome fanindroany ve Andriamanitra izao?

Tsia ny valiny - Andriamanitra dia tsy manome antsika vintana fanindroany fotsiny, fa mamela heloka imbetsaka hatrany hatrany isika. Miresaka tsy tapaka amin'Andriamanitra momba ny fahotanao, ny tsy mety ary ny ratra ataonao. Tazano tsara izy fa tsy izay heverinao fa tsy ampy. Tsy manisa ny fiheveran'izy ireo Andriamanitra. Hanohy tia antsika hatrany Izy, mamela antsika, ho eo anilantsika ary hifikitra amintsika na inona na inona zavatra tonga. Ny fitadiavana olona hanome antsika vintana faharoa - na isan'andro aza - tsy mora, fa i Jesosy dia manolotra antsika roa tonta.    

by Johannes Maree


PDFMisy fahafahana faharoa miaraka amin'Andriamanitra ve?